свойства на водата

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Свойства на водата:

Свойства на водата 3 клас Човекът и природата Автори: М. Максимов, А. Епитропова Изд. Булвест 2000

Водата е течност.:

Водата е течност. Водата във вид на течност е навсякъде около нас. Тя е необходима за всяко живо същество. Нейните свойства са важни за живота на Земята.

Свойства на водата:

Свойства на водата Водата има всички общи свойства на течностите. Като всички течности водата има постоянен обем, но няма постоянна форма. Тя заема формата на съда в който е налята. Водата има маса. Водата е прозрачна и няма цвят. Чистата вода няма вкус и мирис.

Водата не гори и не подържа горенето.:

Водата не гори и не подържа горенето. Водата не гори. За разлика от въздуха тя не подържа горенето на другите вещества. Водата може да загаси горящите тела.

Водата е добър разтворител.:

Водата е добър разтворител. Когато поставим някои вещества във вода те се разтварят в нея. Образува се смес, в която веществата не могат да се разграничат. Такава смес се нарича разтвор.

Slide 6:

Не всички вещества се разтварят във вода. При смесване на вода с пипер, тухла, олио или тебешир -двете вещества се разграничават, като падат на дъното или се издигат на нейната повърхност.

Slide 9:

Водата в природата съдържа разтворен въздух и различни други вещества. Някои от тях са разтворени други не. За да се използва за пиене водата се пречиства от твърдите примеси и ненужните разтворени вещества.

Замърсители на водата:

Замърсители на водата

Замърсяване на водата:

Замърсяване на водата Водите на реките, езерата и другите водни басейни се наричат природни води. В природните води има разтворени различни вещества. Някои от тях са полени и необходими за живите същества. Повечето разтворени вещества стават вредни, когато са в по-големи количества. Те замърсяват водата и я правят негодна за пиене.

Slide 13:

И не забравяйте , че водата е скъпоценна - трябва да я използваме много пестеливо и да се грижим добре за нея , за да я има винаги .

Урока подготви::

Урока подготви: Аничка Петкова ОУ “Иван Ваов ” гр. Видин

authorStream Live Help