cham soc heo nai sau khi sinh (NXPowerLite)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CHĂM SÓC HEO CON SAU KHI SINH

CHẤT LƯỢNG HEO CON CAI SỮA::

CHẤT LƯỢNG HEO CON CAI SỮA : SỨC KHỎE TỐT ĂN TỐT TRỌNG LƯỢNG LÚC CAI SỮA>6KG ĐỘ ĐỒNG ĐỀU TỐT MỤC ĐÍCH

Slide 3:

1.ÚM HEO Tập heo con vào lồng úm trong 3 ngày đầu 1

Slide 4:

4 1 4 3 2 CÁC THAO TÁC GHÉP HEO

Slide 5:

GHÉP HEO CÓ 2 THỜI ĐIỂM GHÉP HEO TỐT NHẤT 1. Ghép trong lúc nái sinh 2.Sau khi sinh 24 h

Slide 6:

CÁC BƯỚC CẦN PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC KHI GHÉP HEO 1. Nhìn tổng thể từng bầy heo định ghép 2. Nhìn vào ngày đẻ và số con sinh ra Có 7 yếu tố mà người đứng trại cần phải chú ý :

Slide 7:

CÁC BƯỚC CẦN PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC KHI GHÉP HEO Nái có số con nuôi nhiều 3. Ghép ô có heo con nhiều qua ô có heo con ít Nái có số con nuôi ít

Slide 8:

CÁC BƯỚC CẦN PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC KHI GHÉP HEO 4. Nhìn vào độ đồng đều của heo con

Slide 9:

9 ok CÁC BƯỚC CẦN PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC KHI GHÉP HEO 5. Bầu vú

Slide 10:

CÁC BƯỚC CẦN PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC KHI GHÉP HEO 6.Nái già hay nái hậu bị 7.Tình trạng sức khỏe heo nái

Slide 11:

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH GHÉP HEO 1. Nái đẻ nhiều qua nái đẻ ít

Slide 12:

2. Nái sữa tốt nuôi con có trọng lượng nhỏ p nhỏ chuyển đi Ghép vào

Slide 13:

3. Nái có sữa kém nuôi con có trọng lượng lớn Ghép vào

Slide 14:

Kiểm tra lại sau 2-3 ngày sau

Slide 15:

Ok ! Ok ! Introduced by Phan Vũ Hải – Hue univ.

authorStream Live Help