51. Μονάδες μέτρησης της μάζας

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σε όποιον δεν αρέσει η φωνή μου ας κλείσει τον ήχο από την παρουσίαση.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το κιλό ή χιλιόγραμμο . Υποδιαίρεση του κιλού είναι το γραμμάριο και πολλαπλάσιο του ο τόνος .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μονάδα μέτρησης Ελληνική συντομογραφία Διεθνής συντομογραφία τόνος τον. t κιλό κ. kg γραμμάριο γρ . gr.

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 χιλιόγραμμο ή κιλό = 1.000 γραμμάρια 1 τόνος = 1.000 κιλά = 1.000.000 γραμμάρια

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το βάρος μπορούμε να το εκφράσουμε με φυσικό , δεκαδικό ή συμμιγή αριθμό. Π.χ. 5.400 γρ . = 5,4κ. = 5 κ. 400 γρ .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να μετατρέψουμε μια μέτρηση από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα, διαιρούμε με τον κατάλληλο αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να μετατρέψουμε τα γραμμάρια σε κιλά και τα κιλά σε τόνους διαιρούμε με το 1.000.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παράδειγμα 2.500 γραμμάρια = 2.500 : 1.000 = 2,500 κιλά 4.700 κιλά = 4.700 : 1.000 = 4,700 τόνοι.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να μετατρέψουμε μια μέτρηση από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα, πολλαπλασιάζουμε με τον κατάλληλο αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να μετατρέψουμε τους τόνους σε κιλά και τα κιλά σε γραμμάρια πολλαπλασιάζουμε με το 1.000.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παράδειγμα 7,6 τόνοι = 7,6 • 1.000 = 7.600 κιλά 9 κιλά = 9 • 1.000 = 9.000 γραμμάρια

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε μετρήσεις βάρους, πρέπει οι μετρήσεις να εκφράζονται στην ίδια υποδιαίρεση (ή πολλαπλάσιο ) του κιλού και με αριθμούς της ίδιας μορφής . Π.χ. 1,2 κ. + 350 γρ . = 1,2 κ. - + 0,350 κ. = 1,550 κιλά.

authorStream Live Help