50. Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Βασική μονάδα μέτρησης του όγκου των στερεών είναι το κυβικό μέτρο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το κυβικό μέτρο είναι ένας κύβος με μήκος ακμής 1 μ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Υποδιαιρέσεις του κυβικού μέτρου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Χωρητικότητα ενός δοχείου είναι ο όγκος της ποσότητας με την οποία μπορεί να γεμίσει το δοχείο .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Βασική μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας είναι το λίτρο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πιο συνηθισμένη υποδιαίρεση του λίτρου είναι το χιλιοστόλιτρο ( ml ).

authorStream Live Help