47. Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μονάδα μέτρησης της επιφάνειας είναι το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα τετραγωνικό μέτρο είναι ένα τετράγωνο του οποίου η κάθε πλευρά έχει μήκος 1 μ. ή 10 δεκ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Άρα το εμβαδό του τετραγώνου είναι 10 • 10 = 100 τετραγωνικά δεκατόμετρα ( τ.δεκ )

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μονάδες μέτρησης επιφάνειας Υποδιαιρέσεις 1 τ.μ. = 100 τ.δεκ . = 10.000 τ.εκ. = 1.000.000 τ.χιλ . 1 τ.δεκ . = 100 τ.εκ. = 10.000 τ.χιλ . 1 τ.εκ. = 100 τ.χιλ .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πολλαπλάσιες μονάδες του τετραγωνικού μέτρου 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο ( τ.χμ .) = 1.000.000 τ.μ . 1 στρέμμα = 1.000 τ.μ.

authorStream Live Help