21. Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η αναγωγή στη μονάδα είναι μία μέθοδος για να λύνουμε προβλήματα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Α΄ περίπτωση Όταν ξέρω ολόκληρη την ποσότητα και θέλω να υπολογίσω το κλασματικό μέρος της.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πόσα είναι τα των 40 €;  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γρήγορος τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Β΄ περίπτωση Όταν γνωρίζουμε ένα κλασματικό μέρος και θέλουμε να υπολογίσουμε ολόκληρη την ποσότητα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα ενός ποσού είναι 15 €. Πόσο είναι ολόκληρο το ποσό;  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γρήγορος τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γ΄ περίπτωση Όταν γνωρίζουμε ένα κλασματικό μέρος μιας ποσότητας και θέλουμε να υπολογίσουμε ένα άλλο κλασματικό μέρος της ίδιας ποσότητας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα ενός ποσού είναι 30 €. Πόσο είναι τα του ίδιου αριθμού;  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα του ποσού είναι 30 €. Το του ποσού είναι 30 : 3 = 10 €. Τα του αριθμού είναι 7 x 10 = 70 €.  

authorStream Live Help