6. Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όλοι οι φυσικοί αριθμοί μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Παρουσίαση του PowerPoint:

< είναι μικρότερο π.χ. 75 < 90 = είναι ίσο π.χ. 64 = 64 > είναι μεγαλύτερο π.χ. 126 > 104 Για να εκφράσουμε το αποτέλεσμα της σύγκρισης, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω σύμβολα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

325.546 99.937 6 ψηφία 5 ψηφία Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο φυσικούς αριθμούς, μετράμε το πλήθος των ψηφίων τους.

Παρουσίαση του PowerPoint:

325.546 > 99.937 Ο φυσικός αριθμός με τα περισσότερα ψηφία είναι μεγαλύτερος και αυτός με τα λιγότερα μικρότερος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

25.527 25.819 Αν οι δύο φυσικοί αριθμοί έχουν ίσο πλήθος ψηφίων, συγκρίνουμε τα ψηφία τους ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Παρουσίαση του PowerPoint:

25.527 < 25.819 ίσο ίσο ίσο ίσο μεγαλύτερο μικρότερο Μεγαλύτερος είναι αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ψηφίο στην ίδια θέση.

Παρουσίαση του PowerPoint:

325.546 = 325.546 Αν οι δύο φυσικοί αριθμοί έχουν ίσο πλήθος ψηφίων και τα ίδια ψηφία στις θέσεις ψηφίων τότε είναι ίσοι αριθμοί.

Παρουσίαση του PowerPoint:

75, 80, 43, 67 Συγκρίνοντας τους αριθμούς μπορώ να τους διατάξω …

Παρουσίαση του PowerPoint:

43 < 67 < 75 < 80 … από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο δηλαδή σε αύξουσα σειρά …

Παρουσίαση του PowerPoint:

80 > 75 > 67 > 43 … ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο δηλαδή σε φθίνουσα σειρά.

Παρουσίαση του PowerPoint:

15 < 21 <54 σωστή σύγκριση 62 > 47 > 4 σωστή σύγκριση 75 > 7 < 30 λάθος σύγκριση, γιατί χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά σύμβολα (<, >). Όταν συγκρίνω ταυτόχρονα 3 ή περισσότερους αριθμούς , επιτρέπεται να χρησιμοποιώ μόνο ένα από τα σύμβολα < ή >.

authorStream Live Help