31. Πως υπολογίζω το ποσοστό

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Να υπολογίσεις το 2 0 % του 80.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Α΄ τρόπος Να υπολογίσεις το 20% του 80 . Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 20 % = 0,20

Παρουσίαση του PowerPoint:

Α΄ τρόπος Να υπολογίσεις το 20% του 80 . Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 20 % = 0,20 Πολλαπλασιάζω τον αριθμό με τον δεκαδικό: 80 x 0,20 = 16

Παρουσίαση του PowerPoint:

Α΄ τρόπος Να υπολογίσεις το 20% του 80 . Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 20 % = 0,20 Πολλαπλασιάζω τον αριθμό με τον δεκαδικό: 80 x 0,20 = 16

Παρουσίαση του PowerPoint:

Β΄ τρόπος Να υπολογίσεις το 20% του 80 . Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό κλάσμα: 20 % =  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Β΄ τρόπος Να υπολογίσεις το 20% του 80 . Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό κλάσμα: 20 % = Πολλαπλασιάζω το κλάσμα με τον αριθμό: x 80 =  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ας δούμε κάποιες περιπτώσεις προβλημάτων

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα tablet έχει αρχική τιμή 200 €. Το κατάστημα κάνει έκπτωση 15 %. Πόσα € θα αγοράσω το tablet μετά την έκπτωση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα tablet έχει αρχική τιμή 200 €. Το κατάστημα κάνει έκπτωση 15 %. Πόσα € θα αγοράσω το tablet μετά την έκπτωση; Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 15 % = 0,15

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα tablet έχει αρχική τιμή 200 €. Το κατάστημα κάνει έκπτωση 15 %. Πόσα € θα αγοράσω το tablet μετά την έκπτωση; Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 15 % = 0,15 Βρίσκω πόσα € είναι η έκπτωση: 200 x 0,15 = 30 €

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα tablet έχει αρχική τιμή 200 €. Το κατάστημα κάνει έκπτωση 15 %. Πόσα € θα αγοράσω το tablet μετά την έκπτωση; Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 15 % = 0,15 Βρίσκω πόσα € είναι η έκπτωση: 200 x 0,15 = 30 € Βρίσκω την τιμή μετά την έκπτωση: 200 – 30 = 170 € (έκπτωση = αφαίρεση )

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο μισθός ενός εργαζόμενου είναι 800 €. Του έκαναν αύξηση 5 %. Πόσα € παίρνει μετά την αύξηση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο μισθός ενός εργαζόμενου είναι 800 €. Του έκαναν αύξηση 5 %. Πόσα € παίρνει μετά την αύξηση; Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 5 % = 0,05

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο μισθός ενός εργαζόμενου είναι 800 €. Του έκαναν αύξηση 5 %. Πόσα € παίρνει μετά την αύξηση; Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 5 % = 0,05 Βρίσκω πόσα € είναι η αύξηση: 800 x 0,05 = 40 €

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο μισθός ενός εργαζόμενου είναι 800 €. Του έκαναν αύξηση 5 %. Πόσα € παίρνει μετά την αύξηση; Μετατρέπω το ποσοστό σε δεκαδικό αριθμό: 5 % = 0,05 Βρίσκω πόσα € είναι η αύξηση: 800 x 0,05 = 40 € Βρίσκω την τιμή μετά την αύξηση: 800 + 40 = 840 € (αύξηση = κάνω πρόσθεση)

authorStream Live Help