31. Η έννοια του ποσοστού

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι είναι το ποσοστό ;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος ( κλάσμα) του ποσού αυτού.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν αναφερόμαστε στο ποσοστό συνήθως εννοούμε ποσοστό «στα 100».

Παρουσίαση του PowerPoint:

Υποθέστε ότι έχουμε ένα δεκαδικό κλάσμα με παρονομαστή 100.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Χρωματίζω 20 τετράγωνα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έχω χρωματίσει σε κλάσμα ..

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αυτό σε ποσοστό λέγεται 20 τοις εκατό και γράφεται 20 %.

Παρουσίαση του PowerPoint:

40 %

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως μετατρέπω κλάσματα σε ποσοστά;

Παρουσίαση του PowerPoint:

1 ος τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Βρίσκω έναν αριθμό με τον οποίο μπορώ να πολλαπλασιάσω τον παρονομαστή για να φτάσει στο 100.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στο κλάσμα που βλέπω θα πολλαπλασιάσω αριθμητή και παρονομαστή με το 5 , γιατί 20 x 5 = 100

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πολλαπλασιάζω τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γράφω τον αριθμητή με το σύμβολο %

Παρουσίαση του PowerPoint:

2 ος τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Διαιρώ τον αριθμητή με τον παρονομαστή του κλάσματος. Μετατρέπω δηλαδή το κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γράφω το δεκαδικό αριθμό με μορφή δεκαδικού κλάσματος με παρονομαστή το 100

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γράφω τον αριθμητή του κλάσματος και δίπλα %

Παρουσίαση του PowerPoint:

Επομένως μπορούμε να εκφράσουμε το ποσοστό με τρεις τρόπους.

authorStream Live Help