12. Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι όροι της διαίρεσης

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Ο μεγάλος αριθμός αριστερά λέγεται Διαιρετέος …

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 … και ο μικρός αριθμός δεξιά λέγεται διαιρέτης.

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Θέλω να κάνω τη διαίρεση 612 : 9

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης, ένα χωρίζω και στον διαιρετέο. ΄ ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Το 9 στο 6 δε χωράει. Σημειώνω ένα ακόμη ψηφίο στον διαιρετέο. ΄ ΄ ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Το 9 στο 61 χωράει 6 φορές, γιατί 6 x 9 = 54, αλλά 7 x 9 = 63 > 61. ΄ ΄ ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Γράφω το 6 στη θέση του αποτελέσματος. ΄ ΄ ΄ 6

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Γράφω το 54 κάτω από το 61 … ΄ ΄ ΄ 54 6

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 … και κάνω αφαίρεση. ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Συνεχίζω. Το 9 δε χωράει στο 7. κατεβάζω και το 2 και ο αριθμός γίνεται 72. ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Το 9 στο 72 χωράει 8, γιατί 8 x 9 = 72. ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Γράφω το 8 στο αποτέλεσμα … ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄ 8

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 … το 72 κάτω από το 72 και κάνω αφαίρεση. ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄ 8 -72 00

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Το αποτέλεσμα ονομάζεται πηλίκο … ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄ 8 -72 00

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 … ενώ τα μηδενικά κάτω από τις πράξεις υπόλοιπο. ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄ 8 -72 00

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 Επειδή σε αυτήν τη διαίρεση βρήκαμε υπόλοιπο μηδέν … ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄ 8 -72 00

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 … δηλαδή τίποτα ... ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄ 8 -72 00

Παρουσίαση του PowerPoint:

612 9 … λέμε ότι η διαίρεση είναι τέλεια. ΄ ΄ ΄ 54 6 - =7 2 ΄ 8 -72 00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έχω να κάνω τη διαίρεση που βλέπετε δίπλα. 3.584 15

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η διαδικασία θα είναι η ίδια. 3.584 15

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δυο ψηφία έχει ο διαιρέτης, δύο χωρίζω και στον διαιρετέο. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το 15 στο 35 χωράει 2 φορές, γιατί 2 x 15 = 30. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γράφω το 2 στο αποτέλεσμα και το 30 κάτω από το 35. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ 3 0 2

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κάνω την αφαίρεση. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 2 = 5

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συνεχίζω. Το 15 στο 5 δε χωράει. Κατεβάζω κι άλλο ψηφίο. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 2 = 58 ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το 15 στο 58 χωράει 3 φορές, γιατί 3 x 15 = 45 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 2 = 58 ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γράφω το 3 στο αποτέλεσμα, το 45 κάτω από το 58. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 23 = 58 ΄ 45

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κάνω την αφαίρεση. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 23 = 58 ΄ - 45 13

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συνεχίζω. Το 15 δε χωράει στο 13. κατεβάζω και το τελευταίο ψηφίο. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 23 = 58 ΄ - 45 134 ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το 15 χωράει 8 φορές στο 134, γιατί 8 x 15 = 120 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 23 = 58 ΄ - 45 134 ΄

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γράφω το 8 στο πηλίκο, το 120 κάτω από το 134. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 238 = 58 ΄ - 45 134 ΄ 120

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κάνω την αφαίρεση. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 238 = 58 ΄ - 45 134 ΄ - 120 14

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παρατηρώ ότι βρήκα υπόλοιπο 14 κι όχι 0 όπως στην προηγούμενη διαίρεση. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 238 = 58 ΄ - 45 134 ΄ - 120 14

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν μία διαίρεση αφήνει υπόλοιπο … 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 238 = 58 ΄ - 45 134 ΄ - 120 14

Παρουσίαση του PowerPoint:

… τότε λέμε ότι η διαίρεση είναι ατελής. 3.584 15 ΄ ΄ ΄ ΄ -3 0 238 = 58 ΄ - 45 134 ΄ - 120 14

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com Καλό διάβασμα

authorStream Live Help