8. Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πρόσθεση

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από δύο φυσικούς αριθμούς α και β, τους προσθετέους, βρίσκουμε ένα τρίτο φυσικό αριθμό γ, που είναι το άθροισμά τους. 15 + 7 = 22 προσθετέος προσθετέος άθροισμα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιδιότητες της πρόσθεσης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιδιότητες της πρόσθεσης Το 0 όταν προστεθεί σε ένα φυσικό αριθμό δεν τον μεταβάλλει. 15 + 0 = 15

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αντιμεταθετική ιδιότητα Αν αλλάξουμε τη σειρά των αριθμών, τότε το άθροισμά τους δε μεταβάλλεται. 15 + 7 = 22 7 +15 = 22

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αντιμεταθετική ιδιότητα Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται Αντιμεταθετική. 15 + 7 = 22 7 +15 = 22

Παρουσίαση του PowerPoint:

Προσεταιριστική ιδιότητα Για να προσθέσουμε πολλούς αριθμούς, προσθέτουμε τους δύο πρώτους, στο άθροισμά τους προσθέτουμε τον τρίτο κ.τ.λ. 8 + 5 + 4 = (8 + 5) + 4 = 13 + 4 = 17

Παρουσίαση του PowerPoint:

Προσεταιριστική ιδιότητα Αν αλλάξουμε τα ζευγάρια των προσθετέων, το άθροισμά τους δε μεταβάλλεται . 8 + 5 + 4 = (8 + 5) + 4 = 13 + 4 = 17 8 + 5 + 4 = (8 + 4) + 5 = 12 + 5 = 17

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Όταν τοποθετώ τους αριθμούς, προσέχω οι Μονάδες να είναι κάτω από τις Μονάδες, οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες κ.ο.κ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Στη συνέχεια προσθέτω ένα ένα τα ψηφία από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Προσέχω, όταν η πράξη έχει κρατούμενα, να τα σημειώνω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Προσέχω, όταν η πράξη έχει κρατούμενα, να τα σημειώνω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Προσέχω, όταν η πράξη έχει κρατούμενα, να τα σημειώνω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Προσέχω, όταν η πράξη έχει κρατούμενα, να τα σημειώνω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Προσέχω, όταν η πράξη έχει κρατούμενα, να τα σημειώνω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως κάνω κάθετη πρόσθεση Προσέχω, όταν η πράξη έχει κρατούμενα, να τα σημειώνω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αφαίρεση

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αφαίρεση είναι η πράξη με την οποία από δύο φυσικούς αριθμούς, τον μειωτέο και τον αφαιρετέο, βρίσκουμε έναν τρίτο φυσικό αριθμό, που λέγεται διαφορά. 15 - 12 = 3 μειωτέος αφαιρετέος διαφορά

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες. Μια πρόσθεση μπορεί να είναι η δοκιμή της αφαίρεσης, και μια αφαίρεση να είναι η δοκιμή της πρόσθεσης.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αφαίρεση Μειωτέος – Αφαιρετέος = Διαφορά 45 – 20 = 25 Δοκιμή Διαφορά - Αφαιρετέος = Μειωτέος 25 + 20 = 45

authorStream Live Help