7. Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι είναι η στρογγυλοποίηση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στρογγυλοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε έναν αριθμό με κάποιον λίγο μικρότερο ή λίγο μεγαλύτερό του για πρακτικούς λόγους.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γιατί και πότε κάνουμε στρογγυλοποίηση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κάνουμε στρογγυλοποίηση όταν χρειάζεται να υπολογίσουμε με το μυαλό μία δύσκολη πράξη και δεν μας ενδιαφέρει το ακριβές αποτέλεσμα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έτσι μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση του αποτελέσματος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

1.510.021 + 2.110.192 Π.χ. το παρακάτω άθροισμα δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε με το μυαλό εύκολα:

Παρουσίαση του PowerPoint:

1.510.021 + 2.110.192 = περίπου 3.620.000 Μπορούμε όμως εύκολα να υπολογίσουμε περίπου το αποτέλεσμα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δεν κάνουμε στρογγυλοποίηση όταν μας ενδιαφέρει το ακριβές αποτέλεσμα. Πότε δεν μπορούμε να κάνουμε στρογγυλοποίηση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δεν στρογγυλοποιούμε επίσης αριθμούς που αντιπροσωπεύουν κάτι μοναδικό και χρησιμοποιούνται ως κώδικας επικοινωνίας στην καθημερινή μας ζωή. Πότε δεν μπορούμε να κάνουμε στρογγυλοποίηση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δεν κάνουμε στρογγυλοποίηση σε τηλεφωνικούς αριθμούς, σε αριθμούς ταυτοτήτων, σε αριθμούς ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) … Πότε δεν μπορούμε να κάνουμε στρογγυλοποίηση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

… σε αριθμούς ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), σε αριθμούς πινακίδων οχημάτων, αριθμούς διευθύνσεως, σε ταχυδρομικούς κώδικες (ΤΚ) περιοχών κλπ. Πότε δεν μπορούμε να κάνουμε στρογγυλοποίηση;

Παρουσίαση του PowerPoint:

«περίπου» ή «κατά προσέγγιση» και το σύμβολο που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι αυτό: ≈ . Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε την στρογγυλοποίηση είναι:

authorStream Live Help