1. Προσωπικές αντωνυμίες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Προσωπικές αντωνυμίες Προσοχή: Έχουμε μάθει τον κανόνα με το τελικό –ν! Όμως για τις αντωνυμίες «τον» και «αυτόν» ο κανόνας δεν ισχύει. (Π.χ.: Αυτόν ζήτησα. Τον νιώθω.)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Διάκριση Προσωπικών Αντωνυμιών - Οριστικών Άρθρων Δεν πρέπει να μπερδεύουμε κάποιους τύπους του οριστικού άρθρου με ορισμένους αδύναμους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας του γ’ προσώπου. Π.χ.: Του μίλησες για το θέμα μας; (αντωνυμία) Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι δίκαιο. (άρθρο)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Διάκριση Προσωπικών Αντωνυμιών - Οριστικών Άρθρων Για να τα ξεχωρίζουμε πρέπει να θυμόμαστε: Μετά τα άρθρα υπάρχει ουσιαστικό . (Π.χ.: Πήγε σινεμά με τους φίλους του.) Μετά τις αντωνυμίες (ή πριν) υπάρχει ρήμα . (Πχ: Τον πρόσταξε να φύγει.)

authorStream Live Help