4. Παραθετικά των επιθέτων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παραθετικά Επιθέτων (βαθμοί επιθέτων) Οι βαθμοί του επιθέτου είναι τρεις: ο θετικός ο συγκριτικός ο υπερθετικός Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός ενός επιθέτου ονομάζονται παραθετικά του επιθέτου.

authorStream Live Help