39.Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πρόβλημα 8 εργάτες τελειώνουν ένα έργο οδοποιίας σε 24 ημέρες. Αν οι εργάτες ήταν 12 και είχαν την ίδια απόδοση, σε πόσες ημέρες θα τελείωναν το έργο;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να υπολογίσουμε την άγνωστη τιμή με αυτήν την μέθοδο, ακολουθούμε τα εξής βήματα.

authorStream Live Help