37.Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όπως και στα ανάλογα ποσά , υπάρχουν τρεις τρόποι για να λύσετε προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Σε αυτό το μάθημα θα αναφέρουμε τους δύο τρόπους, δηλαδή τον πίνακα ποσών και τιμών και την αναγωγή στη μονάδα .

Παρουσίαση του PowerPoint:

α΄ τρόπος Πρόβλημα 2 εργάτες χρειάζονται να δουλεύουν 12 ημέρες για να τελειώσουν ένα έργο. Οι 3 εργάτες, που δουλεύουν με τον ίδιο ρυθμό, πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να τελειώσουν το ίδιο έργο;

authorStream Live Help