36.Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα, όταν πολλαπλασιάζοντας την τιμή του ενός ποσού με έναν αριθμό , διαιρείται η αντίστοιχη τιμή του άλλου ποσού με τον αριθμό αυτό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παράδειγμα Ένας μηχανικός θέλει να μεταφέρει 24 τόνους τσιμέντο στην οικοδομή που χτίζει. Αν χρησιμοποιήσει το δικό του φορτηγό που χωράει 1 τόνο , θα κάνει 24 δρομολόγια , αν χρησιμοποιήσει φορτηγά που χωράνε 2 τόνους θα κάνει 12 δρομολόγια , 3 τόνους 8 δρομολόγια , 4 τόνους 6 δρομολόγια .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να ξεχωρίζεις εύκολα τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά να θυμάσαι ότι όσες φορές μεγαλώνει η τιμή του ενός ποσού, μικραίνει αντίστοιχα η τιμή του άλλου ποσού.

authorStream Live Help