34.Ανάλογα ποσά

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

34. Ανάλογα ποσά © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δύο ποσά ονομάζονται ανάλογα , όταν οι τιμές του ενός προκύπτουν από τις τιμές του άλλου ποσού πολλαπλασιάζοντας κάθε φορά με τον ίδιο αριθμό .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στα ανάλογα ποσά οι λόγοι των αντίστοιχων τιμών τους είναι ίσοι και σχηματίζουν αναλογία .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στον πίνακα βλέπουμε πως το ένα τετράδιο κοστίζει 3 €.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Άλλη μια περίπτωση αναλόγων ποσών. Τα λίτρα βενζίνης και το ποσό πληρωμής, αν το λίτρο έχει 1,2€ .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Παρατηρούμε ότι ο λόγος – κλάσμα, σε κάθε περίπτωση είναι σταθερός.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αν και το άλλο ποσό διπλασιάζεται, τότε τα ποσά είναι ανάλογα. Αν το άλλο ποσό μεταβάλλεται, χωρίς όμως να διπλασιάζεται ακριβώς, τότε τα ποσά δεν είναι ανάλογα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help