33.Σταθερά και μεταβλητά ποσά

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

33.Σταθερά και μεταβλητά ποσά © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ποσά ονομάζονται οι έννοιες που μπορούν να μετρηθούν και να εκφραστούν με έναν αριθμό . π.χ. το ύψος του Γιάννη, το βάθος του ποταμού κ.α.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η Τιμή εκφράζει πόσο είναι το μέγεθος που περιγράφουμε σε αριθμό . π.χ. το ύψος ενός Γιάννη είναι 1,75 μ. , το βάθος του ποταμού είναι 3 μ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σταθερά ποσά ονομάζονται τα ποσά που η τιμή τους παραμένει πάντοτε η ίδια , είναι σταθερή . π.χ. το εμβαδόν ενός διαμερίσματος, το μήκος του θρανίου, το ύψος της σκάλας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μεταβλητά ποσά ονομάζονται τα ποσά που η τιμή τους δεν παραμένει ίδια , αλλά αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες. π.χ. το ύψος ενός μαθητή, το βάρος ενός ανθρώπου, η θερμοκρασία της ημέρας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help