32.Αναλογίες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

32. Αναλογίες © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αν πολλαπλασιάσουμε χιαστί τους όρους μιας αναλογίας, βρίσκουμε ίδια γινόμενα . Τα γινόμενα αυτά ονομάζονται σταυρωτά γινόμενα .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Με τα χιαστί ή αλλιώς σταυρωτά γινόμενα έχουμε τη δυνατότητα: Να ελέγξουμε αν δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία. Να υπολογίσουμε τον άγνωστο όρο σε μια αναλογία .

Παρουσίαση του PowerPoint:

α΄τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

α΄τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στο τέλος γράφουμε την απάντηση του προβλήματος και κάνουμε επαλήθευση (αντικαθιστούμε δηλαδή το x με τον αριθμό που βρήκαμε, για να δούμε αν ισχύει η ισότητα). α΄τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

α΄τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

α΄τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

β ΄τρόπος

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help