31. Από τους λόγους στις αναλογίες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

31. Από τους λόγους στις αναλογίες © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

31. Από τους λόγους στις αναλογίες © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να διαπιστώσω επομένως αν υπάρχει αναλογία ανάμεσα σε δύο λόγους, ελέγχουμε αν τα κλάσματα είναι ισοδύναμα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο έλεγχος γίνεται όπως βλέπουμε παρακάτω με πολλαπλασιασμούς ή διαιρέσεις …

Παρουσίαση του PowerPoint:

… ή με τη μέθοδο χιαστί.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help