30.Λόγος δύο μεγεθών

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Υπάρχουν στιγμές που είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε δύο μεγέθη και να μελετήσουμε τη σχέση τους.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης των δύο μεγεθών που εκφράζεται ως κλάσμα ονομάζεται λόγος .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το κλάσμα επομένως που εκφράζει τη σύγκριση δύο μεγεθών, ονομάζεται λόγος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το κλάσμα αυτό έχει ως αριθμητή το ένα μέγεθος και παρονομαστή το άλλο μέγεθος .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το πηλίκο 6 : 2   ή ή   = 3 Ονομάζεται λόγος του μήκους του A σχήματος προς το μήκος του B σχήματος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν έχεις μια πρόταση σύγκρισης μεγεθών και θέλεις να φτιάξεις το λόγο που εκφράζει πρέπει να κάνεις τα εξής.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η χαρακτηριστική λέξη, είναι η λέξη « προς ». Η λέξη προς έχει το ρόλο της κλασματικής γραμμής.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο αριθμός τώρα που εκφράζει το μέγεθος που είναι πριν τη λέξη προς , θα μπει αριθμητής , και ο αριθμός που εκφράζει το μέγεθος που είναι μετά τη λέξη προς , θα μπει παρονομαστής .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έχεις 2 ποδήλατα προς 4 αναβάτες. Ο λόγος των ποδηλάτων προς τους αναβάτες είναι:

Παρουσίαση του PowerPoint:

Βλέποντας λοιπόν το λόγο των δύο μεγεθών που έχεις μπορείς αμέσως να εκφράσεις και με λόγια το αποτέλεσμα της σύγκρισης των δύο μεγεθών .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έτσι μπορείς να πεις ότι: οι αναβάτες είναι διπλάσιοι από τα ποδήλατα ή ότι 1 ποδήλατο αντιστοιχεί σε 2 αναβάτες .

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help