60. Αξονική συμμετρία

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν ένα σώμα μπορεί να χωριστεί με μια ευθεία γραμμή , έτσι ώστε το μισό σχήμα να συμπίπτει ακριβώς με το άλλο μισό, τότε ονομάζεται συμμετρικό ως προς τον άξονα συμμετρίας .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η ευθεία γραμμή που χωρίζει το σχήμα στα δύο ονομάζεται άξονας συμμετρίας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα σχήμα μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους άξονες συμμετρίας. Κάποια συμμετρικά σχήματα έχουν άξονα συμμετρίας που τα τέμνει ή βρίσκεται έξω από αυτά.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να κάνεις εύκολα συμμετρικά σχήματα με κατακόρυφο άξονα συμμετρίας ή οριζόντιο χρησιμοποίησε μιλιμετρέ χαρτί.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αν όμως έχεις να φτιάξεις σχήματα με πλάγιο άξονα συμμετρίας, να προτιμάς το λευκό χαρτί.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το πλάγιο παραλληλόγραμμο δεν έχει κανένα άξονα συμμετρίας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στα κανονικά πολύγωνα οι άξονες συμμετρίας τους είναι τόσοι, όσες είναι και οι ίσες πλευρές και γωνίες το υ ς.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τετράγωνο: 4 ίσες πλευρές - γωνίες 4 άξονες συμμετρίας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ισόπλευρο τρίγωνο: 3 ίσες πλευρές – γωνίες, 3 άξονες συμμετρίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κανονικό εξάγωνο: 6 ίσες πλευρές –γωνίες, 6 άξονες συμμετρίας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help