59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν μεταφέρουμε ένα σχήμα σε ένα χαρτί και διατηρούμε τις πραγματικές του διαστάσεις, τότε λέμε ότι έχουμε αναπαραγωγή του σχήματος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μεγεθύνω ένα σχήμα σημαίνει ότι το σχεδιάζω με μεγαλύτερες διαστάσεις , διατηρώντας όμως μια σταθερή σχέση ανάμεσα στις αρχικές και τις νέες διαστάσεις.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μικραίνω ένα σχήμα σημαίνει ότι το σχεδιάζω με μικρότερες διαστάσεις , διατηρώντας όμως μια σταθερή σχέση ανάμεσα στις αρχικές και τις νέες διαστάσεις.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να μεγεθύνουμε ή να μικρύνουμε ένα σχήμα, διατηρούμε σταθερή την αναλογία των στοιχείων πού περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη σχέση που θέλουμε να έχει το σχέδιό μας με το πραγματικό σχήμα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κλίμακα ονομάζουμε το λόγο , δηλαδή τη σχέση της απόστασης δυο σημείων του σχεδίου, προς την πραγματική απόσταση .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η κλίμακα ουσιαστικά είναι η σταθερή σχέση ανάμεσα στις αρχικές και τις νέες διαστάσεις.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Την κλίμακα την γράφουμε πάντα στο σχέδιο: α) με μορφή διαίρεσης = 1:50 β)με μορφή κλάσματος =  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο χάρτης κατασκευάστηκε με κλίμακα 1 : 200.000

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αυτό σημαίνει πως όλες οι διαστάσεις στον χάρτη αυτόν είναι 200.000 φορές μικρότερες από την πραγματικότητα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να βρούμε τις πραγματικές διαστάσεις του χάρτη, πολλαπλασιάζουμε τις διαστάσεις του χάρτη με τον παρονομαστή της κλίμακας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Π.χ. 2 εκ. στο χάρτη με κλίμακα 1 : 200.000 είναι 2 ● 200.000 = 400.000 εκ. ή 400.000 : 100 = 4.000 μ. ή 4 χμ .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να υπολογίσουμε τις διαστάσεις του σχεδίου διαιρούμε τις πραγματικές διαστάσεις με τον παρονομαστή τnς κλίμακας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Π.χ. 18 χμ . στο χάρτη είναι η απόσταση Λάρισας – Τύρναβου με κλίμακα 1 : 200.000 .

Παρουσίαση του PowerPoint:

18 χμ . = 18.000 μ. = 1.800.000 εκ. 1.800.000 : 200.000 = 9 εκ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αν η κλίμακα είναι μεγαλύτερη από το 1, λέμε ότι έχουμε μεγέθυνση. Π.χ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αν η κλίμακα είναι μικρότερη από το 1, λέμε ότι έχουμε σμίκρυνση. Π.χ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help