57.Γωνίες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

© Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γωνιά είναι το άνοιγμα μεταξύ δυο πλευρών που ενώνονται σε μια κορυφή και μετριέται σε μοίρες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Υπάρχουν γωνίες στη φωτογραφία;

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν λέμε ότι μετρώ μια γωνία, σημαίνει ότι υπολογίζω το άνοιγμά της. Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η μοίρα ( 1° ).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το γεωμετρικό όργανο με το οποίο μετρώ τις γωνίες είναι το μοιρογνωμόνιο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μοιρογνωμόνιο = μοίρα + γνώμων γνώμων = γιγνώσκω

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σχεδιάζω τη γωνία και τοποθετώ το μοιρογνωμόνιο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το μοιρογνωμόνιο «κάθεται» πάνω στη μια πλευρά της γωνιάς.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το κέντρο του μοιρογνωμονίου πρέπει να είναι στην κορυφή της γωνιάς.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ποια από τις δύο ενδείξεις χρησιμοποιούμε; (52° ή 128°;)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μετρώ από το μηδέν από την πλευρά που κοιτάζει το άνοιγμα (δεξιά ή αριστερά).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα είδη των γωνιών είναι η ορθή, η οξεία και η αμβλεία.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να διαπιστώσουμε τι είδους γωνία είναι χρησιμοποιούμε το γνώμονα ή το μοιρογνωμόνιο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο γνώμονας είναι ένα πολύ χρήσιμο γεωμετρικό όργανο. Χρησιμοποιούμε το άνοιγμα των πλευρών που σχηματίζουν γωνία 90°.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η γωνία είναι μεγαλύτερη από 90°.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το μέγεθος μιας γωνιάς δεν εξαρτάται από το μήκος των πλευρών της. Το μέγεθος μιας γωνιάς δεν εξαρτάται από το μέγεθος του μοιρογνωμονίου. Έχω πάντα στο μυαλό ότι…

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το μέγεθος μιας γωνιάς εξαρτάται μόνο από το άνοιγμα μεταξύ των πλευρών! Έχω πάντα στο μυαλό ότι…

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να ονομάσουμε μια γωνία γράφουμε ένα κεφαλαίο γράμμα δίπλα στην κορυφή της, με ένα σχήμα γωνίας από πάνω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ή ονομάζουμε τη γωνία με 3 γράμματα εκ των οποίων το γράμμα της κορυφής βρίσκεται στη μέση από τα άλλα δύο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help