56.Γεωμετρικά σχήματα-Πολύγωνα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα βασικά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα είναι: το τετράγωνο, το ορθογώνιο, το τρίγωνο, ο κύκλος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το τετράγωνο είναι ένα γεωμετρικό σχήμα με 4 πλευρές και 4 γωνίες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι όλες οι πλευρές είναι ίσες μεταξύ τους. Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η καθεμιά γωνία του τετραγώνου είναι 90 μοίρες και το σύνολο των μοιρών του τετραγώνου είναι 360 μοίρες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το ορθογώνιο ή ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ένα σχήμα με 4 πλευρές και 4 γωνίες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η καθεμιά γωνία του ορθογωνίου είναι 90 μοίρες και το σύνολο των μοιρών του ορθογωνίου είναι 360 μοίρες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το τρίγωνο έχει 3 πλευρές και 3 γωνίες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν ένα τρίγωνο έχει και τις τρεις πλευρές του ίσες, ονομάζεται ισόπλευρο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν ένα τρίγωνο έχει τις δύο πλευρές του ίσες, ονομάζεται ισοσκελές.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν ένα τρίγωνο δεν έχει καμία πλευρά ίση, ονομάζεται σκαληνό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο κύκλος είναι το σχήμα που κλείνει και δεν έχει πλευρές, ενώ φαίνεται αρχικά να μην έχει γωνίες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ένα τετράπλευρο για να είναι παραλληλόγραμμο πρέπει: α) οι απέναντι γωνίες να είναι ίσες. β) οι απέναντι πλευρές να είναι ίσες. γ) οι διαγώνιες να τέμνονται στο μέσο τους.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πολύγωνα ονομάζονται τα κλειστά γεωμετρικά σχήματα που έχουν τουλάχιστον 3 πλευρές και 3 γωνίες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κανονικά πολύγωνα ονομάζονται τα πολύγωνα που έχουν ίσες όλες τους τις πλευρές και τις γωνίες. Π.χ. τετράγωνο

Παρουσίαση του PowerPoint:

Διαγώνιος ονομάζεται κάθε ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δυο κορυφές ενός πολυγώνου και δεν είναι πλευρά.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να βρούμε πόσες διαγώνιους μπορούμε να φέρουμε από μια κορυφή ενός πολυγώνου προς τις άλλες κορυφές του, αφαιρούμε από τον αριθμό των κορυφών του 3 κορυφές.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Π.χ. το τετράγωνο έχει 4 κορυφές, άρα από μια κορυφή του μπορώ να φέρω 4 -3 = 1 διαγώνιο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα πολύγωνα, εκτός από τα τετράπλευρα παίρνουν το όνομά τους από τον αριθμό των γωνιών τους και την κατάληξη - γωνο . . Π.χ. Πολύγωνο με 3 γωνίες = τρίγωνο, 5 γωνίες = πεντάγωνο...

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help