49. Μετρώ το μήκος

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

49. Μετρώ το μήκος © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σε όποιον δεν αρέσει η φωνή μου ας κλείσει τον ήχο από την παρουσίαση.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το μήκος το μετράμε με το μέτρο και το εκφράζουμε σε δέκατα , εκατοστά , χιλιοστά , μέτρα και χιλιόμετρα . Η μονάδα μέτρησης και οι υποδιαιρέσεις της

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η μονάδα μέτρησης και οι υποδιαιρέσεις της μέτρα δεκατόμετρα ή δέκατα εκατοστόμετρα ή εκατοστά χιλιοστόμετρα ή χιλιοστά

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συντομογραφίες μέτρο = μ. δεκατόμετρο = δεκ. εκατοστόμετρο = εκ. χιλιοστόμετρο = χιλ. χιλιόμετρο = χμ . ή χλμ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Διεθνείς συμβολισμοί m = μέτρα dm = δεκατόμετρα ή δέκατα cm = εκατοστόμετρα ή εκατοστά mm = χιλιοστόμετρα ή χιλιοστά km = χιλιόμετρα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μονάδες μήκους υποδιαιρέσεις

Παρουσίαση του PowerPoint:

ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΝΩ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΟΤΑΝ ΑΝΕΒΑΙΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΝΩ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Χιλιόμετρα Μέτρα Δεκατόμετρα Εκατοστά Χιλιοστά

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το μήκος μπορούμε να το εκφράσουμε με φυσικό , δεκαδικό , συμμιγή , μεικτό αριθμό ή κλάσμα .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το μήκος του πίνακα είναι 280 εκ. Ακέραιος: 280 εκ. Δεκαδικός: 2,80 μ. Συμμιγής: 2 μ. 80 εκ. Μεικτός αριθμός: 2 Κλάσμα:   Παράδειγμα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να μετατρέψουμε μια μέτρηση από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα, διαιρούμε με τον κατάλληλο αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ενώ για να μετατρέψουμε μια μέτρηση από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα, πολλαπλασιάζουμε με τον κατάλληλο αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης Για να μετατρέψουμε τα δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, σε μέτρα διαιρούμε με το 10, 100, 1.000 αντίστοιχα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης Π.χ . 20 δέκατα = 20:10 = 2 μέτρα 200 εκατοστά = 200:100 = 2 μέτρα 2.000 χιλιοστά = 2.000:1.000 = 2 μέτρα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να μετατρέψουμε τα μέτρα σε χιλιόμετρα διαιρούμε με το 1.000. Π.χ. 5.000 μ. = 5.000:1.000 = 5 χμ . Από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μέτρα Χιλιόμετρα Δέκατα Εκατοστά Χιλιοστά

Παρουσίαση του PowerPoint:

Από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα μέτρησης Για να μετατρέψουμε τα μέτρα σε δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά πολλαπλασιάζουμε με το 10, 100, 1.000 αντίστοιχα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα μέτρησης Για να μετατρέψουμε τα χιλιόμετρα σε μέτρα πολλαπλασιάζουμε με το 1.000. Π.χ. 3 χμ . = 3 • 1.000 = 3.000 μέτρα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα μέτρησης Π.χ . 3 μέτρα = 3 • 10 = 30 δέκατα 3 μέτρα = 3 ● 100 = 300 εκατοστά 3 μέτρα = 3 • 1.000 = 3.000 χιλιοστά

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μέτρα Χιλιόμετρα Δέκατα Εκατοστά Χιλιοστά

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε μετρήσεις μήκους, πρέπει οι μετρήσεις να εκφράζονται στην ίδια υποδιαίρεση (ή πολλαπλάσιο) του μέτρου και με αριθμούς της ίδιας μορφής .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Π.χ. 0,52 μ. + 35 εκ. = 52 εκ. + 35 εκ. = 87 εκ. Ή 0,52 μ. + 35 εκ. = 0,52 μ. + 0,35 μ. = 0,87 μ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να συγκρίνεις μεγέθη που εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης, πρέπει να μετατρέψεις τις μονάδες στην ίδια μορφή και να τις εκφράσεις με δεκαδικό ή συμμιγή αριθμό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Π.χ. Έχεις να συγκρίνεις τους αριθμούς 4,2 μ. και 410 εκ. Πρέπει να μετατρέψεις τις μονάδες σε μέτρα και σε δεκαδικό αριθμό. Έτσι το 410 εκ. = 4,10 μ. Άρα 4,2 μ. > 4,10 μ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help