3. Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

3. Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν µε τις ανασκαφές τους πολλούς νεολιθικούς οικισµούς στην Ελλάδα. Αφού µ ελέτησαν αυτά που βρήκαν, έµαθαν πολλά για τη ζωή και την ιστορία αυτών των ανθρώπων.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι πιο σπουδαίοι οικισµοί είναι το Σέσκλο και το Διµήνι στη Θεσσαλία, κοντά στο Βόλο, και η Χοιροκοιτία στην Κύπρο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δίμηνι Σέσκλο

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το Σέσκλο ήταν χτισµένο πάνω σε λόφο, ανάµεσα σε δυο ρέµατα, και είχε πενήντα σπίτια.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το ∆ιµήνι χτίστηκε πάνω σ’ ένα χαµηλό λόφο κοντά στη θάλασσα. Γύρω του απλωνόταν µια µεγάλη πεδιάδα που την πότιζε ένα ποτάµι µε άφθονο νερό. Πιο πέρα ήταν το βουνό Πήλιο µε τα δάση του.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Και οι δυο οικισµοί είχαν τείχη γύρω γύρω, για να προφυλάσσονται οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι των οικισµών αυτών δηµιούργησαν ένα σηµαντικό πολιτισµό που ανήκε στη νεολιθική εποχή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Νεολιθικός οικισμός στη Χοιροκοιτία της Κύπρου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Νεολιθικός οικισμός στο Δισπηλιό

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δισπηλιό

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help