6. Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους µνηστήρες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

6. Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους µ νηστήρες © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Την άλλη µ έρα ξανάρθαν οι µ νηστήρες στο παλάτι. Οι δούλες έστρωσαν τα τραπέζια κι εκείνοι πάλι άρχισαν να τρώνε και να πίνουν.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι μνηστήρες γλεντούν

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τότε η Αθηνά έβαλε στο νου της Πηνελόπης να φέρει το τόξο του Οδυσσέα και τα βέλη του και δώδεκα τσεκούρια, που είχαν µ ια τρύπα στην κορφή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο Εύµαιος , ο χοιροβοσκός, έστησε τα τσεκούρια στη σειρά και η Πηνελόπη είπε: «Ακούστε µε, µ νηστήρες !

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όποιος µ πορέσει να λυγίσει αυτού του τόξου τη χορδή και να ρίξει ένα βέλος, που θα περάσει µ έσα από τις τρύπες των δώδεκα τσεκουριών, αυτός θα γίνει άνδρας µου».

Παρουσίαση του PowerPoint:

Άρχισαν τότε όλοι οι µ νηστήρες , ο ένας µ ετά τον άλλο, να δοκιµάζουν , µα κανείς δε µ πόρεσε να τεντώσει τη χορδή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ζήτησε τότε κι ο Οδυσσέας να δοκιµάσει . Η Πηνελόπη έφυγε κι η Αθηνά αµέσως έδωσε στον Οδυσσέα την πρώτη του µ ορφή .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εκείνος άρπαξε το τόξο, τέντωσε αµέσως τη χορδή κι έριξε ένα βέλος, που πέρασε σαν αστραπή ανάµεσα απ’ τις τρύπες όλων των τσεκουριών.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τότε οι µ νηστήρες κατάλαβαν ποιος ήταν και τρόµαξαν . Αµέσως ο Εύµαιος και η Ευρύκλεια έκλεισαν όλες τις πόρτες

Παρουσίαση του PowerPoint:

κι ο Οδυσσέας άρχισε να σηµαδεύει τους µ νηστήρες που προσπαθούσαν να σωθούν. Δίπλα του ο Τηλέµαχος έριχνε κι εκείνος µε το τόξο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τους σκότωσαν όλους και η Ευρύκλεια πήγε στην Πηνελόπη να της πει πως ήρθε ο Οδυσσέας. Εκείνη δεν την πίστεψε.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν όµως βεβαιώθηκε πως ο ξένος ήταν ο Οδυσσέας, τον αγκάλιασε κι έκλαψαν κι οι δυο από χαρά.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Την άλλη µ έρα το πρωί ο Οδυσσέας πήγε να δει τον πατέρα του, το γέρο Λαέρτη, που ζούσε µόνος στα κτήµατά του. Πικραµένος ο γέροντας χρόνια περίµενε το γιο του να γυρίσει.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κι όταν τον είδε µ προστά του ζωντανό τον αγκάλιασε κι έκλαψε πολλή ώρα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι συγγενείς όµως των µ νηστήρων πήγαν οπλισµένοι στο παλάτι να βρουν τον Οδυσσέα κι αφού δεν τον βρήκαν εκεί, πήγαν στο κτήµα του Λαέρτη. Πήραν τότε ο Οδυσσέας κι ο Τηλέµαχος τα όπλα τους κι ετοιµάστηκαν για µ άχη .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ήρθε όµως η Αθηνά απ’ τον Όλυµπο , στάθηκε ανάµεσά τους και τους είπε: « Σταµατήστε τον πόλεµο και γίνετε όλοι φίλοι». Τότε όλοι άφησαν τα όπλα τους κι ορκίστηκαν πίστη στον Οδυσσέα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο Οδυσσέας έζησε από τότε ευτυχισµένος και βασίλεψε πολλά χρόνια στην αγαπηµένη του πατρίδα, την Ιθάκη.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help