8. Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

8. Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Βλέποντας το θαύµα αυτό οι Τρώες τρόµαξαν κι έσυραν το άλογο στην πόλη. Για να µπει, γκρέµισαν κι ένα µ έρος απ’ τα τείχη της.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το πρωί φόρτωσαν τα πλοία τους µε λάφυρα και ξεκίνησαν για να γυρίσουν στην πατρίδα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help