7.Το τέλος του Αχιλλέα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μετά από λίγες µ έρες σκοτώθηκε κι ο Πάρης. Τον σκότωσε ο Φιλοκτήτης µε ένα από τα δηλητηριασµένα βέλη, που του είχε χαρίσει ο Ηρακλής.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help