презентація

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Судововишнянського НВК Дигдало Світлани Дмитрівни

Презентация PowerPoint:

Освіта: вища Навчальні заклади, які закінчила: Жовтоводське педучилище, 1990 рік Криворізький державний педінститут, 1995 рік Спеціальність: педагогіка та методика початкового навчання Місце роботи: Судововишнянський НВК Посада: вчитель початкових класів Кваліфікаційна категорія: вища Звання: старший учитель Стаж роботи: 26 років Загальні відомості

Презентация PowerPoint:

Офіційні документи Жовтоводське педучилище Криворізький державний педінститут

Презентация PowerPoint:

Курси підвищення кваліфікації Львівський обласний інститут п іслядипломної педагогічної освіти

Презентация PowerPoint:

Педагогічне кредо Працюй так, щоб дітям біля тебе б уло комфортно і затишно

Презентация PowerPoint:

Мій девіз Ніколи не навчати дитину так, як вчили мене, бо вона народжена в інший час, в інших умовах і житиме по-іншому

Презентация PowerPoint:

Алгоритм розробки методичної проблеми “ Формування вміння вчитися як однієї з ключових компетентностей на уроках у початкових класах ” теоретично -навчальний І етап 2012-2013 н.р . практичний Гра як один з методів формування ключових компетентностей ІІ етап 2013-2014 н.р . практичний Робота в групах як шлях формування ключових компетенцій молодших школярів ІІІ етап 2014-2015 н.р . практичний Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом застосування інтерактивних технологій І V етап 201 5 -201 6 н.р . узагальнюючий V етап 201 6 -201 7 н.р .

Презентация PowerPoint:

Саме вміння вчитися видатний педагог В. О Сухомлинський вважав обов’язковою умовою успішного навчання

Презентация PowerPoint:

Навчаючись дитина змінює саму себе (настанови педагогів-класиків) «Чим би дитина не займалася, вона має долати труднощі» Януш Корчак «Дитина від природи не має душевних лінощів, вона любить самостійну діяльність, хоче все робити сама» Г.С .Сковорода «Слід постійно пам’ятати, що треба передавати учневі не тільки ті чи інші знання, а й розвивати в нього бажання і здатність самостійно, без учителя, завойовувати нові знання». К.Д.Ушинський «Напруження власних зусиль, досягнутий працею успіх, радість розумової праці – ось три сходинки, піднімаючись по яких дитина йде до міцних осмислених знань» В.О. Сухомлинський

Презентация PowerPoint:

Ядром цієї компетентності є оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками, а саме: навчально-організаційними (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання); з агальномовленнєвими (формування умінь висловлюватись, працювати з текстовою інформацією); з агальнопізнавальними (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати й застосовувати навчальний матеріал); контрольно-оцінними (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів). Ключова компетентність у міння вчитися у п очаткових класах набуває пріоритетного значення

Презентация PowerPoint:

Самостійно вчитися (за О.Я.Савченко) розуміти і приймати мету діяльності організовувати свою працю користуватися мислительними вміннями уміти спілкуватися прагнути поліпшити результат контролювати й оцінювати результати своєї праці вступати в діалог

Презентация PowerPoint:

Шляхи реалізації проблеми

Презентация PowerPoint:

У своїй роботі використовую

Презентация PowerPoint:

Дитина на уроці

Презентация PowerPoint:

За 40 хв можна зробити багато ! 22.11.2012 р., 4-Б клас Урок-усмішка «Правопис закінчень і менників у множині» 11.02.2014 р., 1-В клас Урок-огляд знань «Лічба в межах 20. Закріплення додавання і віднімання в межах 10»

Презентация PowerPoint:

За 40 хв можна зробити багато ! 18.11.2015 р., 3-В клас Урок-дослідження «Корінь слова. Спільнокореневі слова» 19.11.2014 р., 2-В клас Урок-казка «Підсумковий урок за розділом “ Народні казки ” »

Презентация PowerPoint:

За 40 хв можна зробити багато ! 16.02.2016 р., 3-В клас Урок-мандрівка «Множення трицифрового числа на одноцифрове. Пропорційна залежність величин»

Презентация PowerPoint:

За 40 хв можна зробити багато ! Важливий компонент у вихованні - цікаве дітям трудове навчання

Презентация PowerPoint:

За 40 хв можна зробити багато ! Показові перші уроки 01.09.2014 р. 01.09.2015 р. 01.09.2016 р.

Презентация PowerPoint:

Використання ІКТ на уроках Сонячна система, її склад Зображення місцевості на плані . Умовні знаки Уроки природознавства , 4-В клас

Презентация PowerPoint:

Позакласна діяльність Свято «Ой хто, хто Миколая любить» Конкурс на кращого декламатора « Поетичний вінок К обзареві » Свято « Мамо , нехай святиться ім’я твоє »

Презентация PowerPoint:

Позакласна діяльність Виховна година «В моєму серці Україна» Виховна година «В її іменні барви України » «Тебе ми любимо – ніколи не забудемо » Святкування Дня вишиванки

Презентация PowerPoint:

Позакласна діяльність Виховний захід «Мово українська, гордосте моя!» Конкурс знавців рідної мови

Презентация PowerPoint:

Методична робота Участь у методичних тижнях та тижнях педагогічної майстерності вчителів початкових класів . Участь у педрадах , психолого- педагогічних семінарах , проблемних семінарах учителів молодших класів . Участь у засіданнях ММО вчителів початкових класів , творчої групи вчителів початкових класів . Відкриті уроки для членів ММО. Секретар АК І рівня .

Презентация PowerPoint:

Методична робота Засідання ММО Засідання творчої групи вчителів початкових класів Засідання АК І рівня

Презентация PowerPoint:

Робота з батьками Нетрадиційні форми батьківських зборів . Організація днів відкритих дверей – відвідування батьками уроків . Залучення до підготовки та проведення виховних заходів . Вклеювання у щоденники учнів порад , рекомендацій , пам’яток батькам з різних напрямків навчання та виховання .

Презентация PowerPoint:

Методична скарбничка Буклет

Презентация PowerPoint:

Методична скарбничка

Презентация PowerPoint:

Методична скарбничка Мій блог http://dyhdalosveta.blogspot.com /

Презентация PowerPoint:

Моніторинг навченості учнів

Презентация PowerPoint:

Участь у конкурсах Міжнародний математичний к онкурс «Кенгуру»

Презентация PowerPoint:

Участь у конкурсах Всеукраїнська українознавча г ра «Соняшник» Якобше Софія одержала диплом переможця на ш кільному рівні за перемогу у грі Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика (2016-2017 н.р .) Стець Марія – 1 місце у І етапі 3 місце у ІІ етапі

Презентация PowerPoint:

Результативність такої роботи п олягає в тому, що учні уміють спостерігати, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях; володіють елементарними прийомами запам'ятовування , творчою уявою і мисленням; мають великий словниковий запас; можуть вільно висловлювати свої думки; можуть співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу

authorStream Live Help