Etos Kerja

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Etos Kerja

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Surah Al Mujadilah Ayat 11 (tentang Etos Kerja)

PowerPoint Presentation:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis,” “Berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Mujadilah: 11)

PowerPoint Presentation:

BACAAN TAJWID

PowerPoint Presentation:

Arti Kata-kata Sulit

PowerPoint Presentation:

Apabila disuruh bangun untuk meluaskan tempat untuk bersembahyang, berjihad, dan mengerjakan kebajikan, maka perintah tersebut hendaklah diturutinya. Memberi kelapangan atau kelonggaran dalam majlis ilmu, majlis zikir, pada hri jumat atau pada hari yang lain adalah dianjurkan (mau bergeser untuk orang lain akan lebih disukai). Kita dilarang menyuruh orang lain bangun, kemudian tempat itu kita duduki, akan tetapi berdiri untuk berpindah merupaka suatu penghormatan, yang demikian itu boleh dilakukannya. Allah swt. Akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke derajat yang tinggi. Kesimpulan Kandungan Surah Al-Mujadilah

PowerPoint Presentation:

9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. 10. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

authorStream Live Help