2. Bonton ponašanja prema osobama s invalidnošću

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Bonton ponašanja prema osobama s invalidnošću Anka Rašić

Slide 2:

Sugestije za pravilno pona š anje radi bolje komunikacije s invalidnim osobama

Slide 3:

Usredotočite se na osobu , a ne na njezinu invalidnost ! Pristojno je rukovati se sa osobom s invalidnošću , pa čak i kad osoba ima ograničene mogućnosti pokreta ruke ili koristi protezu ili je slijepa .

Slide 4:

Prije nego priskočite u pomoć , uvijek upitajte osobu s invalidnošću da li želi Vašu pomoć . Možda pomoć nije potrebna , ili je nepoželjna . Nemojte se vješati ili naslanjati na nečije ortopedsko pomagalo ( kolica,hodalica , štake , štap ). Pomagala su dio nečije osobnosti , pa ih se ne smije tresti , naslanjati se na njih , itd . Govorite izravno osobi s invalidnošću , ne nekome pokraj , kao da ta osoba ne postoji . Osobito kada su u pitanju slijepe i osobe oštećenoga sluha . Ako će razgovor trajati više od nekoliko minuta s osobom u invalidskim kolicima , sjednite , kako biste došli u istu visinu očiju Obje strane bit će pošteđene ukočena vrata !

Slide 5:

Nemojte ponižavati ili ponašati se zaštitnički prema osobi s invalidnošću time što ćete je tapšati po ramenima ili glavi . Kada nekome objašnjavate put, mislite na stvari kao što su udaljenost , gdje su udubljeni nogostupi ili postavljene rampe , vremenski uvjeti i fizičke prepreke koje mogu ometati kretanje osoba s invalidnošću . Nemojte obeshrabrivati djecu u postavljanju pitanja osobi s invalidnošću o njezinim ortopedskim pomagalima ( kolica , hodalice , štake , proteze , štapovi ). Otvoren razgovor pomaže u premošćivanju predrasudâ koje proistječu iz strahova ili zabluda .

Slide 6:

Kada se osoba koja koristi kolica   prebaci   iz njih u automobil ili na stolicu , klupu , WC školjku , krevet i slično , nemojte micati kolica izvan njezina dohvata . Ako se ipak moraju maknuti iz nekog razloga , pitajte za mišljenje osobu koja koristi kolica . Isto se odnosi i na osobe koje koriste hodalice i štake ! U redu je koristiti izraze kao :  hodati pokraj   ili   idemo se prošetati   kad razgovarate s osobom u kolicima . Ona to shvaća kao izražavanje zamisli o kretanju u istom smjeru Ljudi koji koriste kolica različitih su fizičkih mogućnosti . Neke osobe koje koriste kolica mogu hodati uz pomoć štaka ili drugih ljudi na kraće udaljenosti . Oni koriste kolica jer im ona pomažu u očuvanju snage i za učinkovitije kretanje na udaljenostima .

Slide 7:

Nemojte misliti o ljudima s ortopedskim pomagalima kao o bolesnicima . Ortopedska pomagala su oblik pomoći osobama u prilagođivanju ili za kompenzaciju funkcija oštećenih organa za kretanje . Oštećenja mogu nastati i bez pojave zaraznih ili drugih bolesti . Neki od razloga korištenja ortopedskih pomagala mogu biti : oštećenje kičmene moždine , moždani udar , amputacija , mišićna distrofija , cerebralna paraliza , skleroza multipleks , dječja paraliza , bolesti srca , teži oblici reumatičnih pojava i još mnogo drugih uzroka pri oštećenju organa za kretanja .

Slide 8:

Pazite na svoje predrasude ! Nemojte misliti kako je upotreba ortopedskih pomagala tragedija . Kad su invalidska kolica dobro opremljena i odabrana , ona zapravo mogu značiti slobodu koja pruža korisniku mogućnost slobodnog kretanja i punog angažmana u životu . Razgovarajte normalno , koristeći svakodnevne izraze , kao što su :  Vidimo se ;  pozdravljam , trčim dalje ;  čujemo se ; te druge izraze , bez obzira na vrstu invalidnosti osobe s kojom razgovarate . Ako razgovarate s osobom koja ima poremećaj govora , pa nešto niste razumjeli , ne pravite se da ste razumjeli , nego zamolite tu osobu da vam ponovi .

Slide 9:

U javnim prijevoznim sredstvima ne koristite mjesta označena za osobe s invalidnošću , a kada su takva mjesta zauzeta , ponudite svoje . Pomozite pri ulasku i izlasku iz sredstava javnoga prijevoza . Ne zaboravite da osobe s invalidnošću imaju prednost u javnim ustanovama i svim drugim mjestima . Nemojte maziti pse vodiče ili duge životinje koje pomažu osobama s invalidnošću . One rade .

Slide 10:

Od vas se ne očekuje da pokazujete sažaljenje prema osobama s invaliditetom . Prema njima se ponašajte kao prema   jednakima , jer one to i jesu .

Slide 11:

Poštujte vozače sa invaliditetom . Kada u prometu susretnete vozilo označeno “ invalidskim znakom ” povećajte razmak , smanjite brzinu vožnje i povećajte oprez . Uvažite njihovu sporost u obavljanju radnji . Ne parkirajte na mjesta označena “ invalidskim znakom ”.

Slide 12:

Anka Rašić Literatura http://uik.hr/bonton-invalidi http://magazin.invalidnost.net/ Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad

authorStream Live Help