Kosovski boj

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kosovski boj:

Kosovski boj Vidovdan 28. 6. 1389 .

Slide2:

knez Lazar Hrebeljanovi ć Sultan Car Muraa

Slide3:

   Pre Kosovsko bo ja knez Lazar je nekoliko puta dolazio je u sukob sa Turcima . B itka kod Plocni ka 1386 .god. Turci , koje je predvodio sultan Murat , su izgubili bitku . Sultan Murat traži predaju kneza Lazara i obavezu plaćanja harača . Knez odbija, odluka o Kosovskom boju na Vidovdan 1389. godine.

Kosovski boj:

Kosovski boj Sabor u Prizrenu pred Kosovsku bitku . Delo Steve Todorovića iz 1899. godine . Foto : Wikipedia/ Stevan Stevo Todorović

Slide5:

Murat sa sinovima Bajazitom i Jakobom, doveo je vojsku iz aziskih i turskih zemalja. Pozivao i K nez Lazar velikaše. Mnogi se nisu odazvali. Odazvali se Vuk Branković, Miloš Obilić,   vojvod a   Vlatk o Vuković ...

Kletva cara Lazara   Ko je Srbin i srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne doš'o na boj na Kosovo ne imao od roda poroda, ni muškoga ni devojačkoga! Od ruke mu ništa ne rodilo rujno vino, ni pšenica bela  Rđom kapo dok mu je kolena! :

Kletva cara Lazara   Ko je Srbin i srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne doš'o na boj na Kosovo ne imao od roda poroda, ni muškoga ni devojačkoga! Od ruke mu ništa ne rodilo rujno vino, ni pšenica bela  Rđom kapo dok mu je kolena!

Teško onom na čiju se glavu sruči prezir roda rođenoga predaka i potomstva od toga gore kazne nema!!1 :

Teško onom na čiju se glavu sruči prezir roda rođenoga predaka i potomstva od toga gore kazne nema!!1

Slide8:

Kneževa večera

Slide9:

Crkva Samodreža , posvećena sv . Jovanu , u kojoj se Lazareva vojska poslednji put pričestila pred bitku .

Slide11:

Grb Lazarevića Beli dvoglavi orao je preuzet od Nemanjića; simbol srpskih kraljeva tj. srpske države. Stefan Lazarević bio je član mađarskog viteškog reda zmaja gde je bio  na prvom, počasnom mestu — zbog toga je zmaj obmotan oko štita porodice Lazarević.

Slide12:

O samom toku borbe zna se sigurno , da su Srbi iz početka napredovali i da su potisli odeljenje sultanova sina Jakuba .   Vlatko Vuković sa Bosancima imao je toliko uspeha , da je svom kralju , u dva maha , slao vesti o hrišćanskoj pobedi .   Dobro se držalo i krilo Vuka Brankovića .     Glavna borba vodila se oko Mazgita i  Gazimestan a.

Slide14:

Milo š Obili ć ubija sultana Murata. Komandu preuzima njegov sin Bajazit.

Slide15:

Bajazit je ranjenog Lazara zarobio i posekao kao odmazdu za Muratovu glavu.

Slide16:

Ova bitka je bila sa velikim vojnim gubitcima na obe strane .

Slide17:

kosovka devojka

Slide19:

Knjeginja Milica pruzima vazalske obaveze, upravljala Srbijom   1390 . P onudila je Bajazitu vazalstvo i ćerku Oliveru , a Bajazit je zauzvrat branio Srbiju od Ugara .

Slide20:

N akon punoletstva , došao je Lazarev sin , despot Stefan Lazarević .

Slide21:

autor Anka Rašić

authorStream Live Help