100. DAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Veliki eTwinning projekt! Učestvuju tri zemlje: Hrvatska, Makedonija i Srbija, 148 ućiteljica i 50 škola. Poslušajte emisiju : 100. dan škole

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

100 DANA Š KOLE Anka Rašić Srbija

Slide 2:

37-7 = 5 1-4 = 81-45 = 10 0 -8 5 = 26+74 = 39+53 = 8 3- 11 = 90-55 = 6 9-9 = 94- 77 = 23+ 9 = 3 9-14 = Izračunajte zadatke, pronađite naslov pesme :

Slide 3:

15 35 25 36 72 32 47 92 17 60 100 30 M H A S T N I A N D O A Dobijene rezultate P oređajte od N ajmanjeg D o N ajvećeg, S lika je A socijacija Z adnje R eči.

Slide 4:

rad uči prvaci Rudolf domaći jede drugi razred crkveno učenik porodica treći razred telefon znanje 10 x 10 četvrtaci spasić škola sto đaci zvono 100 DANA ŠKOLE A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B C1 C2 C3 C4 C D1 D2 D3 D4 D

Slide 5:

anka rasic4@gmail.com Hvala na pa žnji!

authorStream Live Help