Временске одреднице

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Временске одреднице Анка Рашић Драгана Стојановић

PowerPoint Presentation:

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Временске одреднице. Деценија, век и миленијум ПРЕДМЕТ: Природа и друштво, 3. разред ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА : Проширивање и стицањеновихзнања о временскимодредницама . Примена усвојеног знања Развијање способности за одговоран живот у њему Оспособњавање за сналажење у простору и времену Стицање елементарне научне писмености, њена функционална примењљивост и развој процеса учења Развијање основних елемената логичког мишљења Развијање радозналости, интересовање за активно упознавање окружења

PowerPoint Presentation:

Које је доба дана?

PowerPoint Presentation:

Сунце излази...

PowerPoint Presentation:

Сунце залази на ...

PowerPoint Presentation:

Деценија

PowerPoint Presentation:

1 минут = секунди 1 час = минута 1 дан = часа 1 недеља = дана 1 месец = дана 1 година = дана 1 деценија = година 1 век = година 1 миленијум = година

PowerPoint Presentation:

1990 199 5 2000. 2005. 2010. 2015. 2020. Твој рођендан је... Које године си пошла у школу? Колико сада имаш година?

PowerPoint Presentation:

A ко је Десанка Максимовић рођена 1898. године, у ком је веку рођена? Ако знамо да се Св. Сава родиопре више од 8 векова израчунај колико је година од тада прошло? Ако ја имам 10 година колико ли имам деценија а колико векова? У којој деценији свог живота је дете од 9 година а у којој је човек од 39 година? У ком веку си ти рођен? А у ком твоји родитељи? Ђура Јакшић је рођен 1832. године, колико година је до прославе стогодишњице рођења?

PowerPoint Presentation:

јутро поноћ 24 h Св. Никола фебруар седмица понедељак Св. Сава јануар Божић викенд децембар Ускрс 30, 31 дан осим среда подне месец Верски празници недеља дан РЕШЕЊЕ А РЕШЕЊЕ Б РЕШЕЊЕ В РЕШЕЊЕ Г A4 В 3 В 2 В 1 Б 1 A2 A1 A3 Г 3 Г 2 В 4 Г 4 Г 1 календар рЕШЕЊЕ Б 3 Б 2 Б 4

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! Шта саджи датум? Шта је календар?

PowerPoint Presentation:

a nkarasic4 @ gmail.com 19. 12. 2014 Зајечар Час посетили: директор, Саша Војновић п едагог, Милена Ђорђевић п едагог приправник, Снежана Зекавица

authorStream Live Help