PowerPoint - osnove

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Kreiranje prezentacije

Comments

Presentation Transcript

Tema: Uvod u Power Point :

Tema: Uvod u Power P oint Moderator : Dušanka Duda Vujčić P redavač: Anka Rašić 1 Dobro do šli na 5. vebinar

PowerPoint Presentation:

2 Sastavni je deo Microsoftovog paketa MS Office PowerPoint 2007 PowerPoint 2003 PowerPoint 2013

PowerPoint Presentation:

3

PowerPoint Presentation:

4 Komandna tabla

PowerPoint Presentation:

5

PowerPoint Presentation:

6

PowerPoint Presentation:

7

PowerPoint Presentation:

8 Kreiranje prezentacije pomocu šablona dizajna (Design Template) File - New - New Presentation (desno) - From Design Templates (odabrati klikom na sli č icu) .

PowerPoint Presentation:

9 Postavke prezentacije mogu se odrediti klikom Dizajn pa na opciju  Page Setup  :

izbor tema - (pozadina):

10 izbor tema - (pozadina) Kreiranje prazne prezentacije : File - New -Blank Presentation . Izborom prazne prezentacije u prozoru zadatka .

PowerPoint Presentation:

11 Podloga slajda – Background: označimo slajd, u meniju Format - Background i biramo boju ili Fill Effects(za izbor stepena boje, teksture, šare ili slike ), potom odredimo da li se primenjuje samo na izabrani slajd Apply na sve slajdove – Apply to All.

Prelaz slajdova:

12 Prelaz slajdova zvuk brzina podešavanja primenila na sve slajdove

PowerPoint Presentation:

13 Svi naslovi treba da budu kartki. Tekst

PowerPoint Presentation:

14 Tekst pišete u formi teze a ne rečenice. Izbegavajte opise, koristite samo ključne reči i fraze. Na jednom slajdu je dovoljno 4 -5 teza. Koristite font veličine 18 pt. Za tekst slajda koristite neki čitak, standardni font tipa Arial, Times new Roman...

PowerPoint Presentation:

15 Dodavanje slika : U meniju Insert izabrati Picture i odabrati odakle umećemo sliku Clip Art, From File

PowerPoint Presentation:

16 Slike se mogu urediti pomoću : alatne trake Picture , iz menija Format izabrati Format Picture , desni klik na sliku i Format Picture , pomocu dugmeta Recolor Picture menjamo boje na slici .

PowerPoint Presentation:

17

PowerPoint Presentation:

18 Kliknemo na objekat koji želimo animirati I kliknuti na Add Effects . Pojaviće se spisak: Animacija objekta može početi na tri načina: na pritisak miša ( On Click ), istovremeno s prethodnim objektom ( With Previous ) , nakon prethodog objekta ( After Previous ) Animacija

PowerPoint Presentation:

19

PowerPoint Presentation:

20 Iz Inserta biramo Clip Art, željenu sliku oznaćimo i uređujemo je na slajdu.

PowerPoint Presentation:

21 Iz menija Insert možemo dodati objekat, označimo Create from fail, iz Browse sa računara umetnemo objekat, označimo da želimo ikonicu. Šablon prezentacije vama na dar, preuzet sa interneta.

PowerPoint Presentation:

22 Hiperlink – hiper veze Unesite tekst ili sliku koju želite da koristite kao link, obeležite i izaberite opciju HYPERLINK.

PowerPoint Presentation:

23 CRTANJE GRAFIIČKIH OBLIKA NA  SLAJDU   Drawing

PowerPoint Presentation:

24 Umetanje zvuka: Na pitanje da li da se zvuk automatski reprodukuje na slajdu odabrati Yes ili No. Ako želimo da muzika traje sve vreme prikazivanja slajda možemo odabrati opciju ponavljanja ( Repeat Until End of Slide )

PowerPoint Presentation:

25 Iz meniju Slide Show - na View Show, klikom na ikonu Slide Show. Prikaz prezentacije

PowerPoint Presentation:

26 Snimanje prezentacije u meniju File - Save As, pronadjemo disk i folder u koji želimo sačuvati prezentaciju. upišemo ime datoteke i ako želimo možemo odabrati tip prezentacije Presentation ili . PPT – dvoklikom na datoteku otvoriće se PowerPoint i u njega će biti učitana ta prezentacija

PowerPoint Presentation:

27 Štampanje slajdova U Power Pointu slajdovi se mogu štampati (meni File – Print ) na različite načine: svaki slajd na svojoj stranici ( Slides ), više slajdova (1, 2, 3, 4, 6, ili 9) na jednoj stranici ( Handouts ), slajdovi s uključenim beleškama ( Notes Pages ), ispis koncepta tj. sadržaja ( Outline )

PowerPoint Presentation:

28 UMETANJE PREZENTACIJE U WORDOV DOKUMENT

Internet strane:

I nternet strane http://crofan.org/showthread.php?p=2014 http://www.scrigroup.com/limba/croata-sarbo-croata/62/PowerPoint45559.php 29 http://static.elitesecurity.org/uploads/2/3/2303942/muzika_ppt.pdf http://www.ic.ims.hr/office/powerpoint2003/izrada/7.html http://www.ic.ims.hr/office2010/office2010.html http://snezanainformatika.wordpress.com/2014/02/05/dodavanje-prelaza-izmedju-slajdova/trnsitppt2/#main

Šablon prezentacije - linkovi:

Šablon prezentacije - linkovi 30 http://internetzanatlija.com/2012/07/03/ulepsajte-svoje-powerpoint-prezentacije-sa-novim-pozadinama/ http://www.free-power-point-templates.com/ http://www.blog.namesztovszkizsolt.com/wp-content/uploads/2009/10/powerpoint/ppsablonok.htm http://templated.ru/

PowerPoint Presentation:

31 Sretan prosvjetni radnik Rade Šerbedžija Ujutro prodajem kavu i skiju Gledam svoj narod kako se smije I slavi Vodju i Partiju. Poslije podne radim u školi Predajem engleski i vjeronauk. Sve se moze kad radit se voli Nikakav posao nije mi bauk. Uveče čistim skale na sudu Sestra mi govori da sam jadnik I kako da uvjerim tu svoju ludu Da ja sam sretan prosvjetni radnik. Nocu se uvlacim u krevet ženi Ona vec spava blazenim snom A sretan profa pjeva u meni I živi sa svojim duplim dnom.

PowerPoint Presentation:

32 Hvala na pažnji ankarasic4@gmail.com P rezentacije na sajtu Novi de čji kutak http://decijkutak.weebly.com/moje-prezentacije

authorStream Live Help