Happy Noruz 92

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

On this Friday, March 15, 2013 Right @ 03:17 Relax for a while & enjoy … !! Turn On Happy Year of the Snake

PowerPoint Presentation:

بهار و سال نو در راهند !

PowerPoint Presentation:

بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک شاخه های شسته ، باران خورده ، پاک

PowerPoint Presentation:

آسمان آبی و ابر سپيد

PowerPoint Presentation:

برگهای سبز بيد

PowerPoint Presentation:

عطر نرگس ، رقص باد

PowerPoint Presentation:

نغمه و بانگ پرستوهای شاد

PowerPoint Presentation:

خلوت گرم کبوترهای مست

PowerPoint Presentation:

خوش به حال غـنچه های نیمه باز ...

PowerPoint Presentation:

نوروز 1392 پیروز و مبارک عیدتان مبارک

PowerPoint Presentation:

پایان بهاری سبز و سالی پر برکت را برایتان آرزومندیم در لحظه تحویل و دگر گشتن سال چه دعایی کنمت بهتر از این : خنده ات از ته دل ، گریه ات از سر شوق ، روزگارت همه شاد سفره ات رنگارنگ و تنی سالم و شاد ..... که بخندی همه عُمر "

authorStream Live Help