FIQIH IBADAH HAJI DF 2008

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

FIQIH IBADAH BIMBINGAN MANASIK HAJI DARUL FATAH PEKAN KE-3 2008 H. KHUSNUL ANAM, LC

Slide 2: 

I. FIQIH THAHARAH WUDHU MANDI TAYAMMUM THAHARAH ORANG YANG SAKIT

Slide 3: 

II. FIQIH SHALAT SHALAT SHALAT BERJAMA’AH SHALAT JAMA’ DAN QASHAR SHALAT ORANG YANG SAKIT

Slide 4: 

KAIDAH DALAM IBADAH ????????? ??? ???????????? ?????????? (??????????)?????? ???????? ??????????? ????? ???????? “HUKUM ASAL DALAM BERIBADAH ADALAH DILARANG KECUALI TERDAPAT DALIL YANG MEMERINTAHKANNYA”

Slide 5: 

HUKUM I. FIQIH THAHARAH WAJIB ??? ???????? ????????? ??????? ????? ???????? ????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ???????????? ??????????? ????????????? ?????????????? ????? ????????????? ...... (??????? :6) ??? ??? ??????? ?????????? ?????? ???? ?????? ???????? (????? ???? ?????) ??? ???????? ??????? ???????? ???????? (???? : 255) SUNNAH ??????????? ?????? ???????????? (???? : 233)

Slide 6: 

MACAM THAHARAH I. FIQIH THAHARAH Thaharah Bathinah Ma’nawiyah Thaharah Zhahirah Hissiyah

Slide 7: 

WUDHU I. FIQIH THAHARAH ??????? : 6 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki……. ???? ????????? ???? ??????? ????? : ???????? ????????? ???? ???????? ?????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ????? ???????? ???????? ????????????? ????? ?????????? ????????????? ????? ?????? ???????? ???????? ????? ?????? ???????? ?????????? ????? ??????????? ???????? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????????? ????? ?????? ???????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ?????? ?????? ? ????? ????? : ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ?????? ????????. ????? ????? : ”???? ????????? ?????? ???????? ????? ????? ?????? ???????????? ??? ????????? ???????? ???????? ???????? ?????? ???? ??? ????????? ???? ????????“ (???? ??????? ??? : 84)

Slide 8: 

WUDHU I. FIQIH THAHARAH TATA CARA WUDHU : NIAT BERWUDHU DALAM HATI TANPA DIUCAPKAN. MEMBACA BASMALAH. MEMBASUH KEDUA TELAPAK TANGAN (3X). BERKUMUR DAN MENGHIRUP AIR KEHIDUNG (3X).

Slide 9: 

MEMBASUH SELURUH WAJAH (3X). (BATASAN MUKA MELEBAR ANTARA DUA TELINGA, MEMANJANG DARI AWAL TEMPAT TUMBUH RAMBUT KEPALA HINGGA DAGU) MEMBASUH KEDUA TANGAN, (DARI UJUNG JARI SAMPAI DENGAN SIKU. DIAWALI DENGAN TANGAN KANAN, KEMUDIAN TANGAN KIRI) (3X) MENGUSAP KEPALA (1X). (MEMBASAHI KEDUA TANGAN KEMUDIAN MENJALANKANNYA DARI KEPALA BAGIAN DEPAN SAMPAI BAGIAN BELAKANG, KEMUDIAN MENGEMBALIKANNYA KE DEPAN LAGI) MENGUSAP KEDUA TELINGA (1X) (DENGAN MEMASUKKAN JARI TELUNJUK KEDALAM LUBANG TELINGA, DAN MENGUSAP BAGIAN LUAR (BELAKANG) DENGAN IBU JARI) MEMBASUH KEDUA KAKI. (DARI UJUNG JARI SAMPAI MATA KAKI, DIAWALAI DENGAN KAKI KANAN, KEMUDIAN KAKI KIRI) (3X)

Slide 10: 

MEMBACA DOA SETELAH WUDHU ???????? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????? ???? ?????????????? ???????????? ???? ?????????????????

Slide 11: 

WUDHU I. FIQIH THAHARAH MUJZI’AH (SECUKUPNYA) AL MAIDAH AYAT : 6. KAMILAH (SEMPURNYA). SUNNAH WUDHU. YANG MEMBATALKAN WUDLU.

Slide 12: 

MANDI I. FIQIH THAHARAH ?????? ???????? ??????? ????????????? ....... (??????? :6) ???? ????????? ??????? - ?????? ??????? ???????? -: [ ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ???? ????????? ???? ???????????? ? ?????????? ???????? ??????????? ???? ???????? ? ????? ???????? ??????????? ????? ????????? ? ?????????? ???????? ? ????? ??????????? ? ????? ???????? ???????? ?????????? ??????????? ??? ??????? ????????? ????????? ????? ????? ???????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ????????? ? ????? ???????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ? ????? ?????? ????? ???????? ??????? ????????? ?????? ????????? ????? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ?????????? ] ????????? ???????? . (??? ?????? ??? ??????: 108)

Slide 13: 

MANDI I. FIQIH THAHARAH TATA CARA MANDI : NIAT MANDI DALAM HATI TANPA DIUCAPKAN. MEMBACA BASMALAH. WUDHU DENGAN SEMPURNA. MENCIDUK AIR UNTUK KEPALA, DAN BILA SUDAH MERATA, MAKA BARULAH MENGGUYURKANNYA (3X) MEMBASUH SELURUH BADAN

Slide 14: 

MANDI I. FIQIH THAHARAH MUJZI’AH (SECUKUPNYA). KAMILAH (SEMPURNA). MANDI WAJIB. MANDI SUNNAH. ETIKA MANDI. HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN.

Slide 15: 

TAYAMMUM I. FIQIH THAHARAH ?????? ???????? ??????? ???? ????? ?????? ???? ????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ????????????? ?????? ... (??????? :6) ???? ??????? ???? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????? : « ????????? ??????? ???? ??????????? ?????? ???? ????????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????????? ?????? ? ?????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???? ???????? ???????????? ?????????? ??????????? ? ??????????? ???? ???????????? ? ??????? ?????????? ???????? ????? ???????? ???????? ? ?????????? ????? ???????? ???????? ? ??????????? ???????????? » (??????? : 438)

Slide 16: 

TAYAMMUM I. FIQIH THAHARAH ???? ???????? ???? ??????? ?????? ??????? ????????? ????? : ????????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??? ??????? ??????????? ? ?????? ?????? ???????? ???????????? ??? ?????????? ????? ??????????? ??????????? ? ????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ???? ?????? .??????? : ??????? ???????? ???? ??????? ????????? ??????? ????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ????????? ? ????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ? ????????? ????????? ??????????. ????????? ???????? .

Slide 17: 

TAYAMMUM I. FIQIH THAHARAH TATA CARA TAYAMMUM : NIAT BERTAYAMMUM SEBAGAI PENGGANTI WUDHU ATAU MANDI. MEMBACA BASMALAH. MENEPUK KEDUA TELAPAK TANGAN PADA TANAH ATAU YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA. MENGUSAP KE WAJAH SEKALI. MENGUSAP KEDUA TANGAN HINGGA PERGELANGAN.

Slide 18: 

THAHARAH ORANG YANG SAKIT I. FIQIH THAHARAH WAJIB BERSUCI DENGAN AIR, (WUDHU UNTUK HADATS KECIL, MANDI UNTUK HADATS BESAR) APABILA TIDAK DAPAT BERSUCI DENGAN AIR, KARENA KHAWATIR SAKITNYA BERTAMBAH PARAH ATAU LAMA SEMBUHNYA BILA TERKENA AIR, MAKA BOLEH BERTAYAMMUM. APABILA TIDAK BISA MELAKUKAN BERSUCI SENDIRI, MAKA DAPAT DIWUDHUKAN DAN DITAYAMMUMKAN OLEH ORANG LAIN.

Slide 19: 

APABILA DI BEBERAPA BAGIAN ANGGOTA YANG MESTI DISUCIKAN TERDAPAT LUKA, MAKA DIBASUH DENGAN AIR, JIKA MEMBAHAYAKAN, CUKUP DIUSAP DENGAN TANGAN YANG BASAH, DAN JIKA USAPAN JUGA MEMBAHAYAKAN MAKA CUKUP TAYAMMUM. APABILA LUKA DIBALUT DENGAN KAIN PEMBALIT ATAU GIPS, MAKA BAGIAN TERSEBUT CUKUP DIUSAP, DAN TIDAK PERLU TAYAMMUM. APABILA BERTAYAMMUM UNTUK SHALAT TERTENTU, DAN TIDAK BATAL, MAKA TIDAK PERLU BERTAYAMMUM UNTUK SHALAT YANG KEDUANYA.

Slide 20: 

DIWAJIBKAN MEMBERSIHKAN BADANNYA DARI NAJIS. JIKA TIDAK MAMPU (TIDAK MUMKIN) MAKA SHALATLAH APA ADANYA. SHALATNYA SAH DAN TIDAK PERLU MENGULANGINYA. DIWAJIBKAN SHALAT DENGAN PAKAIAN YANG SUCI. JIKA TERKENA NAJIS DAN TIDAK MAMPU (TIDAK MUMKIN) DICUCI ATAU DIGANTI DENGAN PAKAIAN YANG SUCI MAKA SHALATLAH APA ADANYA. SHALATNYA SAH DAN TIDAK PERLU MENGULANGINYA. DIWAJIBKAN SHALAT DI ATAS TEMPAT YANG SUCI. JIKA TEMPATNYA TERKENA NAJIS, MAKA DICUCI ATAU DIGANTI/ DIALAS DENGAN SESUATU YANG SUCI. NAMUN JIKA TIDAK MAMPU (TIDAK MUMKIN) MAKA SHALATLAH APA ADANYA. SHALATNYA SAH DAN TIDAK PERLU MENGULANGINYA. TIDAK BOLEH MENGAKHIRKAN SHALAT DARI WAKTUNYA HANYA KARENA TIDAK MAMPU BERSUCI.

Slide 21: 

????? ??? ?? ???????? TERIMAKASIH

authorStream Live Help