TAUHID DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: nimasra3 (68 month(s) ago)

ijin download dong

Presentation Transcript

TAUHID DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN : 

TAUHID DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN Disampaikan pada acara manasik haji “Darul Fatah”

Definisi Tauhid : 

Definisi Tauhid Secara bahasa : (?????? – ??????? – ?????) ??? ???????? ?????? Tauhid Rububiyyah (Allah sebagai pencipta, pemberi rizqi,dll) Tauhid Uluhiyyah (Allah sebagai sentral ibadah) Tauhid Asma wa sifat (Nama dan sifat Allah)

Makna Syahadatain : 

Makna Syahadatain Makna ????? ??????? Makna ????? ?? ????? ???? ???? ?Syarat diterima suatu amal perbuatan

1. Talbiyah : 

1. Talbiyah ????????? ?????????? ????????? ????????? ??? ??????? ???? ????????? ????? ????????? ????????????? ???? ??????????? ??? ??????? ???? ”Ya Allah aku penuhi panggilanMu, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan hanyalah semata-mata milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu."

Kandungan Talbiyah : 

Kandungan Talbiyah Kalimat labbaika maknanya ialah memenuhi seruan penyeru dan penggilan pemanggil Kalimat labbaik juga menunjukkan arti bahwa kita harus taat terhadap panggilan Allah, segera memenuhi panggilan-Nya. Pengakuan dari seorang hamba, bahwa kerajaan, nikmat dan pujian milik Allah semata. Menetapkan tauhid rububiyyah, uluhiyyah, serta asma' dan sifat

2. Do’a beliau agar dijauhi dari riya' dan sum'ah : ??????????? ????????? ?????? ? ??? ??????? ?????? ?? ??? ???????? : 

2. Do’a beliau agar dijauhi dari riya' dan sum'ah : ??????????? ????????? ?????? ? ??? ??????? ?????? ?? ??? ???????? "Ya Allah, (jadikanlah) haji yang tiada riya' dan sum'ah di dalamnya."(HR. Tirmidzi). Riya’ dan sum’ah adalah penyakit rawan bagi jamaah haji

3. Bacaan beliau dalam sholat dua roka'at setelah thowaf. : 

3. Bacaan beliau dalam sholat dua roka'at setelah thowaf. Al-Kafirun : membebaskan diri dari bentuk peribadatan kepada selain Allah Al-Ikhlash : Hanya Allah yang menjadi tujuan

4. Do'a beliau ketika di Shofa dan Marwah : 

4. Do'a beliau ketika di Shofa dan Marwah ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ???????? "Tiada Tuhan kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya. Seluruh kerajaan dan pujian, Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan kecuali Allah semata. Dia menunaikan janji-Nya dan menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri kelompok orang memerangi kaum muslimin."

5. Do'a beliau ketika di Arofah : 

5. Do'a beliau ketika di Arofah ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ??????? "Tiada sesembahan yang berhak disembah secara haq kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan pujian, (Dialah) yang menghidupkan dan mematikan dan Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

FENOMENA KEMUSYRIKAN : 

FENOMENA KEMUSYRIKAN Beribadah kepada selain Allah Beribadah kepada Allah dan selain Allah Beribadah karena riya dan sum’ah (popularitas) Beribadah kepada Allah lewat perantara yang tidak dibenarkan Meyakini adanya kekuatan dan pertolongan selain dari Allah

At Taubah : 28 : 

At Taubah : 28 ??? ???????? ????????? ??????? ???????? ?????????????? ?????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? ????? ?????? ???????? ???????? ???????? ??????????? ??????? ???? ???????? ???? ????? ????? ??????? ??????? ??????? Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis[634], Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam[635] sesudah tahun ini[636]. dan jika kamu khawatir menjadi miskin[637], Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

PENYEBAB : 

PENYEBAB Ketidaktahuan (Kejahilan) Ta’ashub (fanatik) Ghuluw (berlebihan)

Slide 13: 

Keris mini yang ‘berfungsi’ sebagai pelindung

Slide 14: 

PERMATA “PELET”

Slide 15: 

KAIN PELINDUNG KESAKTIAN

Slide 16: 

CINCIN PELINDUNG

Slide 17: 

RAJAH PELINDUNG RUMAH

Slide 18: 

PENAKLUK LAWAN, PENGLARIS

MEMINTA KEPADA SELAIN ALLAH : 

MEMINTA KEPADA SELAIN ALLAH

SABUK PENGAMAN : 

SABUK PENGAMAN

Slide 21: 

SEMAR MESEM

SEBAGIAN “GEMBOLAN” : 

SEBAGIAN “GEMBOLAN”

DI TANAH SUCI : 

DI TANAH SUCI

Slide 24: 

Tiang keramat

Slide 25: 

Ambil batu lebih banyak di Muzdalifah

Slide 26: 

Batu lemparan diusap-usap ke dinding

Slide 27: 

Ambil batu dan mencium-cium di goa Hiro

Slide 28: 

Ambil batu bukit Uhud

????? ??? ?? ???????? : 

????? ??? ?? ???????? TERIMAKASIH

authorStream Live Help