Presentatie integratieseminarie Aline Pouille & Charlene Teiko Okai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Perspectief van leerkrachten op hun ondersteuning bij inclusief onderwijs :

Perspectief van leerkrachten op hun ondersteuning bij inclusief onderwijs

Slide2:

Inleiding Onderzoeksvraag Onderzoeksmethode Verwachtte resultaten Besluit

Inleiding:

Inleiding

Slide5:

Trainingen en vormingen Leraren-opleiding Structurele ondersteuning Educatieve context

Slide6:

Ondersteuningselementen Ondersteuning door directie Steun van ouders De aanwezigheid van een zorgleerkracht Samenwerking met instellingen Aangepast materiaal Beschikbare tijd

Onderzoeksvraag:

Onderzoeksvraag

Slide8:

Welke verwachtingen hebben Vlaamse leerkrachten voor hun ondersteuning bij inclusief onderwijs ?

Onderzoeksmethode:

Onderzoeksmethode

Focusgroepen :

Focusgroepen Participanten: Leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs die ervaring hebben met inclusief onderwijs Procedure: Bevraging van ondersteuningselementen uit de literatuur

Onderzoeksmethode:

Onderzoeksmethode

Aftoetsen :

Aftoetsen Participanten : Leerkrachten die voor het eerst in een inclusieve onderwijssetting lesgeven Procedure: Bevindingen uit de focusgroepen bevragen aan de hand van semi- gestructureerde interviews

Verwachtte resultaten :

Verwachtte resultaten Internationaal aangegeven ondersteuningselementen worden in de focusgroepen erkend

Slide14:

Maar er zullen onderlinge verschillen zijn in de nood aan ondersteuning afhankelijk van Leraren-variabelen Leerlingen-variabelen

Slide15:

Leraren-variabelen Leerlingen-variabelen Draagkracht Mate van de beperking … …

Besluit:

Besluit Doelstellingen : In kaart brengen van ondersteuningsnoden van leerkrachten Hiaten blootleggen in het bestaande ondersteuningsaanbod  Handvaten voor ee n meer vraaggestuurd ondersteuningsaanbod

Slide17:

 De beroepspraktijk van leerkrachten verbeteren

Perspectief van leerkrachten op hun ondersteuning bij inclusief onderwijs :

Perspectief van leerkrachten op hun ondersteuning bij inclusief onderwijs

authorStream Live Help