Bahasa & Komunikasi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BAHASA & KOMUNIKASI:

BAHASA & KOMUNIKASI KOMUNIKASI HAIWAN KOMUNIKASI MANUSIA

Komunikasi Haiwan:

Komunikasi Haiwan Bahagian ini membicarakan komunikasi beberapa jenis haiwan yakni lebah, ikan lumba-lumba, dan cimpanzi untuk melihat apakah makhluk yang bukan manusia memiliki kemampuan-kemampuan belajar dan menggunakan bahsa secara kreatif seperti manusia.

Komunikasi Lebah:

Komunikasi Lebah Lebah madu mamiliki sistem komunikasi yang unik. Pendapat Fromkin dan Rodman (1993)-Dari Italy - bentuk lingkaran - bentuk sabit - membuat gerakan dengan ekor Ellis dan Beattie(1987)

Komunikasi Ikan Lumba-lumba:

Komunikasi Ikan Lumba-lumba Mempunyai otak yang seimbang. Menggunakan bunyi-bunyi vokal. Contoh: Bunyi ‘klik’ untuk mengetahui lokasi objek dengan tepat. Bunyi siulan dan kuakan Bunyi yang bernada tinggi dan rendah menandakan ikan meminta pertolongan.

Komunikasi Cimpanzi:

Komunikasi Cimpanzi ‘Gua’ dibesarkan bersama anak lelaki keluarga Kellogg. Memahami 100 kata sewaktu umur 16 bulan. ‘Viki’ dibesarkan bersama keluarga Hayes Memahami beberapa kata dan sejumlah ayat pendek.

sambunganu:

sambunganu ‘Sarah’ dibesarkan oleh Premack. Belajar bahasa tiruan yang terdiri dari simbol-simbol plastik berbagai warna dan bentuk. Mampu menyusun ayat yang agak rumit.

sambung:

sambung Cimpanzi berkomunikasi secara - visual, pendengaran, penciuman dan perabaan. Efektifnya semua bunyi dan isyarat terbatas, tindak mampu mengungkapkan perasaan sayang atau marah. Komunikasi di kalangan monyet. Aspek kreativiti atau kemampuan seorang penutur merangkaikan unit-unit terpisah untuk membentuk ayat.

Komunikasi Manusia:

Komunikasi Manusia Komunikasi berlaku apabila sesuatu organisme( si pemberi maklumat) menghantar maklumat dalam bentuk isyarat kepada organisme yang lain(si penerima maklumat) Contoh: Lebah, monyet Bentuk isyarat Bentuk fizikal Mentafsir isyarat

Proses Komunikasi Manusia:

Proses Komunikasi Manusia Fungsi utama bahasa untuk berkomunikasi Komunikasi berlaku jikalau ada makna untuk disampaikan Kajian tentang makna(dari mana sumber, bagaimana penyampaian dan penerimaannya)

Bentuk Penyampaian Makna:

Bentuk Penyampaian Makna Lisan Prosodi Paralinguistik-tingkah- laku vokal Contoh: Menggunakan lebih daripada sistem lisan dan prosodi Kinesik Fitur Dirian interaksi-jarak antar si penyampai mesej dengan si penerima mesej, penyesuaian antara penyampai dengan penerima, dan penampilan diri(statik).

sambungan:

sambungan Ellis & Beattie(1987) Proses pemikiran yang berfokus -Imejan bersifat kontrovesi Hokett(1963) -Definisi ini tidak sempurna Ciri bahasa berubah mengikut bahasa-16 ciri

Imejan:

Imejan Proposisi mempunyai kaitan dengan makna Makna merupakan persenyawaan antara unsur tatabahasa, leksis, hal yang diluar proposisi dan makna Prosisi bertugas mengalihkan makna dari si pembicara kepada si pendengar Bentuk ayat yang didengar tidak diingati secara harfiah dan akan dibuang dari fikiran(sejumlah proposisi dalam bentuk konsep dan makna)

sambung:

sambung Inti teori prototaip mengatakan sesuatu entry dalam kamus mental bertumpu disekitar sesuatu perwakilan kelompok makna kata itu oleh suatu anggota yang masuk prototaip Contoh: Burung

Penanggapan,pemahaman dan penghasilan percakapan:

Penanggapan,pemahaman dan penghasilan percakapan Terdapat 2 pandangan i- Gestalt-analisis penanggapan ayat boleh ditinggalkan kerana makna ayat dapat digarap daripada makna kata. ii- Wertheimer- ketertutupan (lapangan penanggapan yang tertutup lebih stabil daripada yang tidak tertutup)

Pemahaman percakapan:

Pemahaman percakapan Pengetahuan peraturan bahasa – fonologi, sintaksis dan semantik untuk membentuk sistem yang kompleks dan ideal Tatabahasa dapat membantu seseorang mempelajari aktiviti bertutur dan mendengar Contoh: frasa nama BI - /the house/, bukannya / house the/

PEMAHAMAN:

PEMAHAMAN 1. pendengar memanfaatkan bunyi-bunyi yang diucapkan oleh penutur untuk membina tafsiran tentang hal yang hendak disampaikan oleh penutur 2. pembinaan tafsiran makna akhir yang menyerupai gambaran dalam sesuatu ayat. Contoh: [Lelaki/ tua/ itu/][ menyalakan/][ cerutnya/]

DUA PROSES MENTAL:

DUA PROSES MENTAL 1. proses pembinaan – cara pendengar membina sesuatu tafsiran ayat berdasarkan perkataan-perkataan yang terbit dari mulut sipenutur 2. proses penggunaan- cara pendengar menggunakan tafsiran ini untuk tujuan menyimpan maklumat baru, menjawab soalan, mengikut arahan, dan membuat janji

1. PROSES PEMBINAAN:

1. PROSES PEMBINAAN Membina gambaran dalaman ayat Saling berhubungan dengan perkataan2 yang didengar Menghubungkan struktur permukaan ayat dengan gambaran dalaman ayat

Gambaran Dalaman:

Gambaran Dalaman A. Proposisi (penyataan) Mengandungi satu unit penyataan dengan golongan kata yang bercampur-campur

authorStream Live Help