Öğrenmenin Gücü

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Öğrenmenin Gücü adlı kitabın seminer olarak sunumu

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenmenin Gücü

PowerPoint Presentation:

2 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com SORU : Öğrenmenin daha iyi olabilmesi için yapılması gerekenler nelerdir ? Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için çoğunlukla MATERYAL ve ÖĞRETMENİN geliştirilmesi hedeflenir. Öğreten Öğrenen Materyal öğrenme Peki sacın 3. ayağı ? ÖĞRENEN ?

PowerPoint Presentation:

3 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com AMAÇ Öğrenme, sadece okulda gerçekleşen bir faaliyet değildir. Hayatın içinde öğrenmeyi her zaman sürdürürüz. Öğrenen bireyi , öğretmenlerin bilmesi gereken ilke, teknik ve yaklaşımlarla tanıştırarak öğretimin nasıl olması konusunda kuramsal bir bakış açışı kazandırmak

PowerPoint Presentation:

4 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenmek Öğrenmek, bilgi olarak donanmaktan çok, bilgilerin beceri olarak eyleme geçmesi halidir. İnsan diğer canlılara göre şanssızdır. Çünkü insan yaşamak için öğrenmek zorundadır. ve insan için öğrenmek bitmez .

PowerPoint Presentation:

5 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri İdeal İnsan özellikleri değişmektedir Öğrenme hakkında bilgi sahibi olmak Bilgiye ulaşma yollarını bilmesi Bir problem karşısında yeni stratejiler ve çözümler üretebilmesi Sadece bir meslek yerine, çok yönlü donanım 1/11

PowerPoint Presentation:

6 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme yaklaşımları değişmektedir Davranışçı Öğrenme Teorisi: Öğrenenin oluşabilmesi için bir otorite ve bir program olmalı. Öğrenme, öğretenin güdümünde talimatlara, tekrarlara, pekiştirmelere dayalı bir model. Öğrenen kişi kontrol edilebilir , Şekil verilebilir, programlanabilir . İlerlemeci Eğitim Anlayışı: Öğrenme, işbirliği ile oluşan bir süreçtir . Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri 2/11

PowerPoint Presentation:

7 Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı: Öğrenme, bireyin zihninde oluşan bir süreçtir . Öğrenme bağlantılar ve anlamlandırmalar yoluyla daha etkili gerçekleştirilir. Yapısalcı Yaklaşım: Öğrenci , öğrenmenin merkezidir . Bilgi onun dışında değil, etkileşim sonucunda bizzat kendisinin yapılandırdığı, yani kendinden olan bir şeydir . Öğrenci kendi öğrenme sistemini kurar, ve kendi potansiyeline göre işler. Düşünür, analiz eder, mevcut bilgileri geliştirerek yeni bilgiler üretir . Öğrenme yaklaşımları değişmektedir Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri 3/11

PowerPoint Presentation:

8 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Bilgi konusundaki anlayış değişmektedir Klasik anlayışta Bilginin kesinliğine ve bir birikim sonucu oluştuğuna inanılmaktadır; Bilgi gelecekte kullanılmak üzere kazanılır . Yeni yaklaşımlar ise; Doğruluğu bilimsel yollarla ispatlansa bile yanılmaya açıktır . İçinde üretildiği toplumun inanç ve değerleriyle ilişkilidir . Bireye ve topluma göre anlam kazanan geçici bir birikimdir . Sadece dış etkenlerle değil, aynı zamanda bireyin kendi zihninde oluşturduğu bağlantılar, ilişkiler ve anlamlandırmalar yoluyla da kazanılır. 4/11

PowerPoint Presentation:

9 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Okulun rolü değişmektedir Günümüzde okuma yazmayı bile internette dolaşırken öğrenen çocuklara rastlanmaktadır. Artık yaşı ne olursa olsun, kişinin beklenmedik bir bilgiye sahip olması, devam etmekte olduğu okulla ilişkilendirilmemektedir. 21. yy’da okulların amacı “bilgiyi öğretmek” değil “ öğrenmeyi öğretmek ”tir. Okul öğrenenleri, her fırsatta ve her yerde öğrenmeyi sürdürebilecekleri yeterli donanımla donatmalıdır. 5/11

PowerPoint Presentation:

10 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Zeka konusundaki anlayış değişmektedir Sözel-Dilsel Zeka, Mantıksal ve Matematiksel Zeka, Görsel-Uzamsal Zeka, Bedensel-Kinestetik Zeka, Müziksel-Ritmik Zeka, Kişiler Arası-- Sosyal Z eka, Ki şiseI-İçsel Zeka, Doğa Zekası Klasik anlayışa göre, sayısal ve sözel zeka Yeni anlayışa göre ise sekiz zeka boyutu 6/11

PowerPoint Presentation:

11 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Öğrenmenin birçok yolu keşfedilmektedir Bazıları görerek , Bazıları duyarak (dinleyerek), Bazıları dokunarak (yaparak ve yaşayarak) Daha iyi öğrenirler. Bireyin yapması gereken kendi öğrenme tipolojisini (tarzını) keşfedip ona göre öğrenmeye çalışmaktır. 7/11

PowerPoint Presentation:

12 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Bilgisayar yaygınlaşmakta ve hayat dijitalleşmektedir Herkesin bilgisayar konusunda, en azından aşinalık düzeyinde bilgi sahibi olması gerekmektedir. Okuma yazma bilmeyen bir insanın yaşayabileceği sorunlar bugün için neredeyse bilgisayar kullanmayı bilmeyen bir kişi için de geçerlidir diyebiliriz. 8/11

PowerPoint Presentation:

13 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Yeni OKUR-YAZARlık türleri ortaya çıkmaktadır Bilgi okur yazarı: bilgiye hızla ulaşabilir ve mevcut bilgilerden yeni bilgiler üretebilir. Bilgiye ulaşırken çağdaş araç gereçleri kullanmayı bilir ve gerektiğinde kendi araç gerecini ve sistemini kurar. Dijital okur yazar : Bilgisayar, internet, dijital fotoğraf, görüntü transferi vs. bilme, kullanabilme . 9/11

PowerPoint Presentation:

14 Kent okur yazarı: içinde bulunduğu kenti en iyi şekilde kullanabilmek , yerli, ve yabancı kültüre ait insanlarla sağlıklı bir etkileşime girebilmek Medya okur yazarı: olayları anlamamızda ve yorumlamamızda bizi tekniklerini kullanarak etkilemeye çalışan medya gerçeğini anlama, araştırma, sorgulama ve objektif kalabilme yeterliği . Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Yeni OKUR-YAZARlık türleri ortaya çıkmaktadır 10/11

PowerPoint Presentation:

15 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey için YENİ BİNYILIN gerçekleri Öğrenme ÇAĞI Sürekli öğrenmenin özellikle günümüz için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ACAR BALTAŞ şöyle açıklıyor: “ Yenilenmeyen kokar. Okul hayatında aldığımız eğitimlerin ve elimizdeki diplomaların da tıpkı marketteki ürünler gibi son kullanma tarihleri vardır. Bu tarih iki (2) yıldır. İki yıl içinde eski eğitimi yeni eğitimlerle desteklemeyenler için kokuşmak kaçınılmazdır. En kolay alışkanlık kazanan hücre, koku hücresidir. O nedenle genel tuvalete girerken kokudan rahatsız olur, çıkarken aynı rahatsızlığı hissetmeyiz. Sık yıkanmayan insanların kendi kokularını duymadıkları gibi, bilgi ve birikimi kokuşan insanlar kendileri rahat eder ancak çevrelerini ve kurumlarını rahatsız ederler.” O zaman kokmamak, kokuşmamak için sürekli öğrenmek gerekir. 11/11

PowerPoint Presentation:

16 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar

PowerPoint Presentation:

17 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Vizyon, yaşamın her anına anlam veren bir ışıktır. Geleceğe yön veren, uzun vadeli düşünmeyi sağlayan ve bireyin dış dünya ile yaptığı bir sözleşmedir. Vizyon, bireyde coşku ve bağlılık yaratır. Bireye enerji verir. Vizyonsuz birey hayatın akışının nereye doğru gittiğini pek kestiremez. Vizyon sahibi olmak Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar 1/14

PowerPoint Presentation:

18 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Ders çalışırken, önce hangi dersi, hangi zamanda çalışacağımıza karar vermeliyiz. Bu karar stratejiktir . Daha sonra bu kararı doğru şekilde uygulamalıyız. Bu da operasyoneldir . Okumak için hangi kitabı seçeceğimiz, stratejik düzeyde düşünme ile ilgilidir. Seçtiğimiz kitabı uygun ve doğru bir şekilde okumak da operasyonel boyutla ilgilidir. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Stratejik ve operasyonel olmak 2/14

PowerPoint Presentation:

19 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Plan ile özellikle gelecek önceden kontrol altına alınabilir. Plan sayesinde harcadığımız enerjiden tasarruf sağlayabiliriz. Plan yaparken sorulması gerekenler : Neredeyiz, ne durumdayız? Nereye gidiyoruz, yani hedefimiz nedir? Oraya ulaşabilmek için hangi adımları atmalıyız, yani neler yapmalıyız? İstediğimiz hedefe ulaştığımızı nasıl anlarız? Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Planlı olmak 3/14

PowerPoint Presentation:

20 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenen birey zamanı iyi yönetmelidir. Zaman yönetimi için gerektiğinde HAYIR diyebilmek önemlidir. Bir yöntem, yapılacak işleri Kesinlikle yapılmalı Yapılmalı Yapılsa iyi olur şeklinde sınıflamaktır. Zaman yönetiminde çalışmak, dinlenmek ve eğlenmek için de zaman bulunur. En ciddi zaman yönetimi becerilerinden biri, öncelikleri bilmek ve bunları sıralayabilmektir. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Zamanı yönetmek 4/14

PowerPoint Presentation:

21 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Karar verme ile ilgili ilişkiler manzumesi Yanlış zamanda yanlış karar = FELAKET Doğru zamanda yanlış karar = HATA Yanlış zamanda doğru karar = KABUL EDİLMEME Doğru zamanda doğru karar = BAŞARI Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar 5/14

PowerPoint Presentation:

22 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Bireyi öğrenirken güdüleyen iki kaynak vardır: 1-Bireyin dışındaki kişi (ler) 2-Bireyin kendisi Güdülenme bulaşıcıdır. Birey kendisini motive edecek kişilerle ve gruplarla birlikte olmaya ve zaman geçirmeye özen göstermelidir. Güdülenme konusunda her kişiyi güdüleyen etkenlerin farklı olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla herkes, kendisini nelerin güdülediğini keşfetmeli ve bilmelidir. Bunun için de bireysel ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmek önemlidir. Motive olmak aynı zamanda bir bakış açısıdır . Ör. ayakkabı firması.. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Güdülenmek 6/14

PowerPoint Presentation:

23 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Dünyada birçok önemli buluşun kaynağını kitapların oluşturduğunu biliyor muydunuz? Telefonu icat eden Bell , telefon fikrini Helmholthz’un “Sada” adlı eserinden almıştır. Henry Ford , otomobil yapma fikrini Fransız bir yazarın bir ziraat dergisinde yayınlanan makalesinden esinlenerek alımıştır. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Öğrenmenin en kolay yolu OKUMAK 7/14

PowerPoint Presentation:

24 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenmek bilinmeyeni araştırmakla mümkündür Başarılı olabilmek için sonunda başarısız olma riskine girebilmek gerekir. Niçin çabuk vazgeçeriz? O işi başaracak bireysel gücümüz yok mu? Bireysel güç eyleme geçmekte ısrarcı olmak demektir. Bir şeyler yaptığımız her anda ondan bir şeyler öğrenir ve bir dahaki sefere daha iyi Yapmanın bir yolunu bulursunuz. Hiçbir sorun kalıcı değildir , hiçbir sorun tüm yaşamı etkilemez. Yoğun, olumlu ve yapıcı eylemleri sürdürürseniz sorunlar da hafifler. Hataların bizi yıkacağını yada geliştireceğini belirleyen, bizim tutumumuzdur . Başarısızlık biz vazgeçtiğimizde yıkıcı olur. Aslında başarısızlığı bir son olarak kabul etmek, sonunda başarısız olmaktır. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Başarısızlık, ben başarısızım DEĞİL, Henüz başaramadım, yeni bir şeyler öğrendim DEMEKTİR. 8/14

PowerPoint Presentation:

25 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Değişimin ilk halkası düşünce kalıplarıdır ( paradigmalar ). Paradigmalar bizim hayata baktığımız pencerelerdir . Düşünce kalıplarımızı sonuç odaklı değil, süreç odaklı kurmalıyız. Bir işe başlarken o işin sonucunda ne olacağına odaklanmak, süreçte meydana gelecek olası aksaklıkların anında fark edilip düzeltilmesini engellemektedir. Bu yüzden aslında küçücük düzeltmeler yapılıp yola devam edilebileceği ve sonuçta beklenen ürünün alınabileceği durumlarda bile süreç değerlendirilmediği için sonuçta büyük problemlerle karşılaşılabilmektedir. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Sonuçları değil başlangıcı değiştirmek 9/14

PowerPoint Presentation:

26 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Sergilediğimiz davranışların ve yaklaşımların temelinde yer alan yapıdır. Bakış açısına sahip olmak kadar, doğru bakış açısına sahip olmak da önemlidir. Aslında başımıza gelen olumsuzlukları sorun haline getiren de bu yanlış bakış açılarıdır. Önemli olan başımıza neyin geldiği değil, bizim onu nasıl algıladığımızdır. Bakış açısının önemli bir özelliği, öğrenilir olmasıdır. Bazen kendi birikim ve deneyimlerimizle, bazen de başkalarından etkilenerek öğreniriz. Ör. Kahve ve çocuk Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Bakış açısı Şartlar her zaman sizin kontrolünüzde değil, ama düşünceler kontrolünüzdedir. Charles Popplestone 10/14

PowerPoint Presentation:

27 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Bir konuda derinleşmeye, yoğunlaşmaya diyeceğimiz bir şey yok. Ancak bunu çok yönlülük içinde sağlamak gerekiyor. Zaten çok yönlülüğe dayalı olmayan bir derinleşmenin sağlanması da zordur. Herşeyden bir şey, birşeyin herşeyi. Öğrenen birey çok yönlü olmak zorundadır. Leonardo da Vinci: sanat ve bilimin bir çok dalı.. Piaget: gelişim, öğrenme, zeka, biyoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji.. Akşemsettin: İslami bilimler, tıp, astronomi, biyoloji matematik vs Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Tek değil çok yönlülük 11/14

PowerPoint Presentation:

28 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Kültürümüzde maalesef zorlaştırma, işi uzatma anlayışı yaygındır. Öğrenmenin zor olduğu her nedense bilenler tarafından sıkça dile getirilir. Öğrenim dönemlerinde de üst sınıflar alt sınıfları hep korkutur. Böyle bir kültürde ustalar da çıraklarına aynı tavırla davranır. Öğrenen bir insan olarak, zorlaştırarak öğretenlerin yaygın olduğu bir toplum ve eğitim sisteminde yılmamalı, zor öğrenildiği iddia edilen birçok konuyu öğrenmenin kolay bir yolu olacağını hiç akıldan çıkarmamalıyız. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Hiçbir şey zor değildir 12/14

PowerPoint Presentation:

29 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Ben zaten yapamam. Daha önce de denedim, olmadı. Bu sorun hep karşıma çıkıyor, hiç çözemedim. Kendimize geçmişte hoşumuza gitmeyen yaşantılarımızdan bir kolye yapıyor ve onu boynumuzdan hiç çıkarmıyoruz . Düne saplanmak yerine bugün yapacaklarınız üzerine yoğunlaşırsanız her şey daha iyi olacak. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Başarısızlığı kabul etmek ve yenilmek vardır. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Geçmiş engeliniz değil yol göstericiniz olsun 13/14

PowerPoint Presentation:

30 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com İnsanoğlu için kaçınılmaz bir olgudur . Çevre, doğa, toplum değişiyorsa insanın da değişmesi gerekir . Ancak değişmek ve değişebilmek bir kapasite meselesidir. Yani bir beceri ve kültür işidir . Bu yüzden değişebilmeyi de öğrenmek gerekir. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar Değişmek 14/14

PowerPoint Presentation:

31 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Zeka ve Öğrenme

PowerPoint Presentation:

32 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Zeka hakkında yeni geliştirilen teoriler Yakın zamanlara kadar geçerli zeka paradigması insanları çok zeki, orta düzeyde zeki ve az zeki şeklinde sınıflamaktaydı. Günümüzde hakim olan anlayışa göre ise bireylerin belli yönlerde üstün, belli açılardan yetersiz olabileceğine inanılmaktadır. Bireyler topyekün olarak YETERLİ yada YETERSİZ olarak etiketlenmemektedir. Geleceğin cahili okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır. Alvin Toffler Zeka ve Öğrenme 1/6

PowerPoint Presentation:

33 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme Tipi 1960 yılında Rita Dunn tarafından geliştirilen bir teoriyle birlikte bireylerin farklı öğrenme stillerine sahip oldukları ileri sürülmektedir. Tıpkı kan grubu gibi öğrenme stillerinin de bilinmesi gerekir. Öğrenme stili yaşam boyu değişmeyen ama fark edildiği zaman yaşamı değiştiren bir şeydir . Öğrenme stilleri, her bir öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken kullandığı farklı ve kendine özgü yollardır. Öğrenme stili doğuştan sahip olunan karakteristik bir özelliktir . Görsel İşitsel Kinestetik olmak üzere üç (3) öğrenme stili (tarzı) vardır. Zeka ve Öğrenme 2/6

PowerPoint Presentation:

34 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com GÖRSELLER Özel yaşantılarında genellikle düzenli ve titizdir . Karışıklıktan ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. Öğretmenlerin örnek gösterdiği öğrencilerdir genellikle. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler . Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. Kendi kendilerine kurallar belirlerler . Örneğin başlıkları kırmızı, alt başlığı sarı yazmaya karar vermişken yanlışlıkla lacivert yapmışlarsa o sayfayı yırtıp yeniden başlarlar. Zeka ve Öğrenme 3/6

PowerPoint Presentation:

35 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com İŞİTSELLER Küçük yaşta kendi kendilerine konuşurlar . Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Ahenkli ve güzel konuşurlar . Yabancı dilde konuşma ve dinlemede başarılıdırlar. Okuma ve yazmada başarılı değildirler. İşittiklerini daha iyi anlarlar . Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler . Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. İşitseller konuşmayı severler. Eğer konuşma fırsatı bulamazlarsa yanındakilerle konuşurlar . Zeka ve Öğrenme 4/6

PowerPoint Presentation:

36 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com KİNESTETİKLER / Dokunsallar Oldukça hareketlidirler . Sınıfta yerlerinde duramazlar . Tahtayı silmek, pencereyi açmak, tebeşir getirmek, kapıyı örtmek hep onların istediği şeylerdir. Anlatım yönteminden en az yararlanan onlardır. Dersin görsel malzemelerle zenginleştirilmesi de onların pek işine gelmez. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak-yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekir. Kinestetik öğrenci, kas belleğine sahiptir. Kinestetik öğrenci dokunarak ve hissederek iyi öğrenir. Zeka ve Öğrenme 5/6

PowerPoint Presentation:

37 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Grinder’in araştırmasına göre toplumun 2/3’ü bu üç özelliğin iki (2) sine, bazen de üçüne de sahiptir. Ancak 1/3 ’ü bu özellikten sadece birine sahiptir ki bu gruba girenler toplumda, okulda evde zorlanmaktadır. Ve bunlar arasında özellikle kinestetik olanlar önemli sorun yaşamaktadır. Ya az zeki oldukları düşünülmekte yada hiperaktif oldukları söylenmektedir. İdeal eğitimde hedef , okuldaki her öğrenci için bir öğrenme türü profili çıkarılıp buna uygun öğrenme ortamları ve yaşantıları sunulmasıdır. Zeka ve Öğrenme 6/6

PowerPoint Presentation:

38 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Claude Bernard

PowerPoint Presentation:

39 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Amaç Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Saatinize 10 sn. bakmış olsanız, ardından gördüğünüzü çizmeye çalışsanız, büyük olasılıkla gördüklerinizi tam olarak çizemezdiniz. Bunun nedeni saate zamanı öğrenmek amacıyla bakmamızdır. Eğer, “saatinize dikkatle bakın, bunun ardından gördüğünüzü çizmenizi isteyeceğim” demiş olsaydık büyük olasılıkla doğru çizim yapardınız. İşte amaç böyle bir şeydir. Bireyi odaklayan , yoğunlaştıran, konsantre eden bir etkendir. Amaç olmadan etkili öğrenmenin gerçekleşmesi zordur. Birey öğrenmeye başlarken amaçlı olmalı. Neyi, ne kadar sürede öğreneceği, sonuçta ne kazanacağı konusunda bilinçli olmalıdır. 1/43

PowerPoint Presentation:

40 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Başlamak Başlamak yolun yarısıdır. Binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar. Onun için bir an önce başlamalıyız. Başlamak için güdülenmenin gerekli olduğu söylenir genelde. Bu doğrudur, ancak bunu yapay bir koşul haline getirmek de gerekmez. Bir başlayalım bakalım gibi bir yaklaşım daha sağlıklı olabilir . Düzensizlikler bile başlangıcı yaptıktan sonra ortadan kalkar. Yani göç yolda düzelir . Psikolojinin babası sayılan Freud insan hayatının ilk beş yılının sağlıklı bir kişilik açısından önemli olduğunu vurgular. Aynı şekilde Piaget de insan zihninin ilk yıllarda edineceği birikimin önemli olduğunu vurgular. 2/43

PowerPoint Presentation:

41 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Kendi Kaynaklarını Kullanmak Sahip olunan kaynakları kullanmak bir anlayıştır. Var olan kaynakları kullanma alışkanlığına sahip olan öğrenci ve sporcu son dakikaları bile sınavın ve maçın kaderini değiştirmek için bir fırsat olarak görüp değerlendirebilir. Kendi potansiyelinin farkında olmak önemlidir. Kim olduğumuzu belirleyen en önemli faktör, kendimizi ve içinde bulunduğumuz durumu nasıl algıladığımızdır. Bir otlakta otlayan iki inek süt kamyonunun geçtiğini görürler. Kamyonun yan tarafında şöyle yazmaktadır: Pastörize edilmiş, homojenleştirilmiş, standartlara uygun, vitamin ekli…. İneklerden biri içini çekerek diğerine söylenir: Adamı yetersiz hissettiriyor değil mi? 3/43

PowerPoint Presentation:

42 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Bütünü Görmek Öğrendiği ne olursa olsun insan konuya önce bir bütün olarak bakmalıdır. Beynin temel niteliğine aykırı şekilde parçalar üzerinde çok fazla zaman harcamaya gerek yoktur . Tony BUZAN (beyin temelli öğrenme uzmanı) parçalar üzerinde duran kişilerin beyinlerinin bir kısmını çalıştırdıklarını ileri sürerek bu kişileri yarım akıllılar olarak nitelendirmektedir. Cmabridge Üinversitesinde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, birkleimedkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl kemileelri bir btüün oralak omukadısır. 4/43

PowerPoint Presentation:

43 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Bağlantı Bağlantılar kurarak gerçekleştirdiğimiz öğrenmeler hayatımızla daha sağlam bir şekilde bütünleşebilir ve anlam kazanabilir. Bu çeşit öğrenmenin hem etkili olması hem de iyi dokunmuş bir halının uzun yıllar sağlam ve dayanıklı olması gibi belleğimizde uzun süre kalması mümkün olabilir. Bağlantısız bilgileri ise ipi kopmuş tespih tanelerinin dağılması gibi düşünebiliriz. 5/43

PowerPoint Presentation:

44 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek İ İ L E E İ K K M Aşağıdaki harfleri kullanarak iki kelime yapın. Öğrenmek ve çalışmak genellikle gençler için belirli hedeflere ulaşabilmek için bir zorunluluk gibi algılanmaktadır. Böyle olunca asıl hedef bitirmek ve yetişmek haline gelir. Bu ise insanın doğasına aykırıdır. İnsan doğası eğlenceli ve haz veren bir öğrenme gerektirir. 6/43

PowerPoint Presentation:

45 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Biraz Kaygı Kaygı bir iç sürecin ürünü olabilir. Başka bir deyişle, belli şartlanmalara dayalı olarak öğrenme yoluyla edinilebilir. Bu demektir ki kaygıyı azaltmayı da öğrenebiliriz . Aşırı kaygının önerilmemesi gibi çok rahat olmak da öğrenmeyi etkiler . Öğrencinin öğrenmeye başlarken orta düzeyde bir kaygı taşıması daha iyi öğrenmesine yol açabilir. Makul düzeyde bir kaygı, beraberinde güdülenmeyi de getirecektir. 7/43

PowerPoint Presentation:

46 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Bir öğrenme kaynağı: AKRANLAR Kişinin öğrenmesini sağlayan sadece kendisi ve öğretmeni değildir. Akranlar da çok iyi birer öğrenme kaynağıdır . Akranların birbirinden iyi öğrenebileceği gerçeğini sınıf ortamına köklü bir şekilde yansıtmaya çalışan okulların olduğu biliniyor. Bu okullarda öğrencilere birbirlerine öğretirken daha verimli olmaları için öğretmenlik konusunda bazı temel bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde öğrenciler öğretmen olarak görülmekte ve onlardan yararlanılmaya çalışılmaktadır. 8/43

PowerPoint Presentation:

47 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öğrenmek için Öğretmek Bir düşünürün söylediği gibi, bilgi gerçekten paylaşıldıkça çoğalır . Ayrıca bu sayede bildiklerimiz konusunda daha derin bir kavrayışa ulaşabilir, üzerinde durmamızı gerektiren noktalara ilişkin net bir fikir edinebilir ve sahip olduğumuz bilgiye daha fazla hakim olabiliriz. Öğrendiklerinizi en kısa zamanda birisine öğretin. Meraklı birini bulamazsanız, oyuncak ayınız veya yastığınız da olur. Michael Gelb 9/43

PowerPoint Presentation:

48 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öğrenme için SWOT analizi (GÜZFİT) Güzfit (SWOT) analiz tekniğine göre birey Güçlü yönlerini (Strength) Zayıf yönlerini (Weakness) Sahip olduğu fırsatları (Opportunity) Kendisini bekleyen tehdit ve tehlikeleri (Threats) belirler. 10/43

PowerPoint Presentation:

49 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Üç farklı öğrenci : İSTEKSİZLER, KEYFİLER, SÜREKLİ ÖĞRENENLER İSTEKSİZLER : Sunulan konuyu “ben zaten biliyorum” diye düşünerek fazla dikkate almazlar. KEYFİLER : Zamanın çok verimli geçmesi ve bir şeyler kazanılması konusunda bir kaygıları yoktur. “Öğrensek ne olacak, sanki” SÜREKLİ ÖĞRENENLER: Bulunduğu her ortamı öğrenme için bir fırsat olarak gören, zamanını bir şeyler öğrenmek için harcayan kişidir. 11/43

PowerPoint Presentation:

50 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Nasıl düşünürsek öyle oluruz diye bir gerçek vardır. Buna bizim iş motivasyonumuz da diyebiliriz. Eskilerin 40 kez söylenilen yalan, gerçek olur sözü de bunu yansıtmaktadır. İnsanlar sokuldukları kalıba göre şekil alırlar . Bu durumda kişinin kendini yetersiz görmesi, öğrenemediğini düşünmesi, kendisine yapabileceği en büyük kötülüktür. Kendimizi nasıl algılıyorsak “O” oluruz 12/43

PowerPoint Presentation:

51 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Yapamayacağınızı ve anlamadığınızı nereden biliyorsunuz ? Kişinin kendisine ilişkin olumsuz yargısı, derin bir analizin ürünü olmaktan ziyade genellenemeyecek bir yaşantıdan çıkarılmış, su götürür bir sonuçtan ibarettir. Yapamam, edemem bezeri yargılar, doğrulanabilir bir temele dayanan düşünceler değil, gerçekte bir tercihtir . 13/43

PowerPoint Presentation:

52 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler YETENEK = Yeterli Zaman Bloom (1971) tarafından yapılan bir araştırmada her öğrencinin istediği her konuyu mükemmel öğrenebileceği ancak bu mükemmel öğrenmenin zamanının kişiden kişiye değişeceği ortaya konmuştur. Kısaca, eğer çok istediğiniz bir şeyi yapamadığınız için üzülüyorsanız ve kendinizi yeteneksizlikle itham etmişseniz, büyük olasılıkla kendinize o işi gerçekleştirmeniz için yeterli zaman vermemişsinizdir. 14/43

PowerPoint Presentation:

53 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Kendini önemse (me) Havalanan tip : Bir şeyleri biraz olsun öğrendiğini fark ettiğinde yada biraz övüldüğünde şımarır . Olduğu haliyle kendini son derece yeterli görür . Herhangi bir şeyin küçük bir kısmını öğrenmeyegörsün, öğreticiye denk tutar kendini. Tutar, ona akıl vermeye, hatta öğretmeye koyulur. Dolu olmak bir yana, oldukça boştur ve kof başaklar gibi dik ve mağrur durur. Gelişen Tip : Sürekli öğrenir . Öğrendikleri, çözdükleri onu asla şımartmaz . Sadece daha fazlası için kamçılar, duyduğu açlığı pekiştirir. Öğrendiğinin bilincindedir ama bununla şişinmez. Öğrenmiş olduklarını öğreneceklerinin temeli kılar. Olgunlaştıkça olgunlaşır. Tıpkı dolu başaklar gibi mütevazıdır. Kişinin kendisiyle barışık olması önemlidir. Kibirli bir anlayışın öğrenmenin önünde bir engel olduğu unutulmamalıdır. 15/43

PowerPoint Presentation:

54 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Kendini değerlendirme Her zaman her yerde performansımız başkaları tarafından değerlendirilir. Bunun yanı sıra kişinin de kendisini değerlendirmesi gerekir. Geleceğe katkı yapacak bir değerlendirme : Ne yaptım? Ne yapmadım? Bir dahaki sefere ne yapacağım? 16/43

PowerPoint Presentation:

55 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Kendi kendini denetleme Ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Ne kadar yaptım? Yaptığım doğru mu? Gibi sorular sormak, çalışma ve öğrenme sürecimizi verimli kılmada önem taşır. Eğitim ve öğrenme bir DİSİPLİN işidir . Disiplin için bu soruların sorulması lazımdır. Genelde bu sorular başkaları tarafından sorulur ve birey de başkaları tarafından denetlenir. Dış uyarıcılarla, yani başkalarının etkisiyle gerçekleştirilen disiplin ve denetim ise, onlarla birlikte ortadan kalkacağı için sağlıklı değildir. Önemli olan, bireyin kendi kendini denetlemesidir - Özdenetimdir . Birey davranışlarının sorumluluğunu alma, seçim yapma gibi becerileri içselleştirmelidir. 17/43

PowerPoint Presentation:

56 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Soruların Önemi Psikolog Mark Brown’a göre göçebe toplumların sorusu “suya nasıl ulaşabiliriz?” idi. Soru “suyu nasıl getiririz?” biçimini aldı, insanlar yerleşik hayata o zaman geçtiler. Sokrates’in köle ile arasında geçen meşhur diyalog, soruların önemini ortaya koyan güzel bir örnektir. Sokrates bu diyalogda köleye ustaca sorduğu sorularla belli bilgileri ve erdemleri kazandırmaktadır. Eğitimde SOKRATİK SORGULAMA adıyla önemli bir yeri olan bu yöntem, günlük hayatımızda da kullanabildiğimiz zaman kafamızı kurcalayan çoğu konunun gerçek anlamda aydınlığa kavuşmasına katkı sağlayabilir. 18/43

PowerPoint Presentation:

57 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Yeniden Çerçeveleme Ordusu geri çekilen Napolyon askerlerine şöyle der: “ Sadece yerimizi değiştirdik .” İşte bu yaklaşım yeniden çerçevelemektir. Yüzyıllardır kullandığımız bir söz: Her işte bir hayır vardır ! Başarısızlıklar yeniden çerçevelenerek başarının doğması için bir zemin oluşturabilir. 19/43

PowerPoint Presentation:

58 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öğrenme Piramidi Öğrenirken şu sıralamaya dikkat etmek gereklidir: Önce bilmek (bilgilenmek), Sonra anlamak , Sonra düşünmek , Nihayet ÖĞRENMEK Verimli ve kalıcı bir öğrenme bu sayede gerçekleşir. 20/43

PowerPoint Presentation:

59 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Karar Vermek Geleceğimizi yaşam koşulları değil, verdiğimiz kararlar belirler . Neyi yapamayacağımız değil, neye karar verdiğimiz önemlidir. Çünkü karar bilinçli bir eylemdir. Bu yüzden karar verdiğimiz anlar, geleceğimizin şekillendiği anlardır. Aşamalar zinciri (Robbins-Sınırsız Güç) Karar ver Plan yap Eyleme geç Planı sına Sürekli dene..Asla vazgeçme 21/43

PowerPoint Presentation:

60 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Tekrarlar yapmak Hatırlamanın en önemli unsuru tekrardır. Ancak tekrarların üst üste değil, aralıklarla yapılması gerekir. Tekrar yaparken önemli ile önemsizleri ayırt etmek de dikkat edilmesi gereken bir husustur. Öğrenilen her şeyin tekrar edilmesi tekrar sayılmaz. 22/43

PowerPoint Presentation:

61 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Özetlemek Özet çıkarma, bir çeşit fikir üretme sürecidir. Özeti bir öğrenme etkinliği olarak görmek ve akıl haritalama yöntemini kullanarak gerçekleştirmek gerekir. Akıl Haritalama: Boş bir kağıdın tam ortasından başlamak üzere önce ana konunun-sorunun yazılması, bunun ardından akla gelen çözümler-bilgiler-sınıflamaların kağıdın diğer bölgelerine yazılması ile uygulanır. Bu arada ilişkili olan bilgiler bir araya getirilerek işaretlerle birleştirilir. Bilgileri veya düşünceleri yazarken ve ilişkilendirmeleri yaparken renkli kalemlerin ve sembollerin kullanılması önerilir. 23/43

PowerPoint Presentation:

62 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Algılara Dikkat Günlük hayatımızda bir şeyi olduğundan farklı görebileceğimizi duyabileceğimizi gösteren sayısız duruma şahit olmuşuzdur. Bir insan gerçeği olan algı yanılması karşısında dikkatli olmalıyız. Kendimize, acaba farklı görmüş veya duymuş olabilir miyim diye sormayı ihmal etmeyelim. Algılamayı bir süzgeç gibi görebiliriz. Algılarımız bozuksa öğrendiklerimiz de yanlış olacaktır. Algılarımızı sorgulamanın yanı sıra, daha fazla okumak, tartışmak, farklı yaklaşımlarla tanışmak da gördüklerimizi, okuduklarımızı ve işittiklerimizi nispeten en doğruya yakın bir şekilde algılamamıza katkı sağlayabilir. 24/43

PowerPoint Presentation:

63 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Önbilgi Öğrenme için öğrenilecek konularda belli oranlarda bir önbilginin olması da önemlidir. Önbilgi, yeni öğrenilenlerin kolay anlaşılmasını sağlar . Yeni öğrenilenler, önbilgi sayesinde anlam kazanır. Öğretmenler-ustalar işe öğrencinin daha önceden bildiklerini hatırlatarak başlar ve öğretirler. Çünkü halihazırda bilinenler , yeni bir öğrenme durumunda nelerin öğrenileceğini ve hatırlanacağını etkiler . 25/43

PowerPoint Presentation:

64 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Maçtan sonra yapılan antrenman Maç sonrası yapılan çalışma öncelikle takımın, maçın sonucuna göre yaşadığı coşku veya üzüntüden normal hayata dönmesine katkı sağlar. Ayrıca oynanan oyundan sıcağı sıcağına dersler çıkarılabilir, hatalar ve yapılan doğru hareketler açıkça anlaşılır. Girdiğimiz sınavlardan sonra fazla vakit geçirmeden sıcağı sıcağına çalışmalıyız. Aklımıza takılan soruları, yaptığımız hataları gidermek için kısa da olsa çalışmalıyız. Bu şekilde yapacağımız bir çalışmadan (öğrenmeden) normal zamanlarda yapacağımız çalışmaya göre daha çok verim alabiliriz. 26/43

PowerPoint Presentation:

65 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öğrenirken aktif olmak Öğrenen kişi söylenenlerin veya anlatılanların pasif bir alıcısı olmamalı, onları özümsemeli, kendi davranışlarını buna göre oluşturmalıdır. Kazandığı bilgileri kullanmalı , yeni durumlara uyarlamalı ; verilenleri olduğu gibi almamalı, bunların taşıdığı anlamı keşfetmelidir . Yani, kendisine kazandırılan bilgi, beceri ve değerleri anlamlandırmalıdır. Öğrenmede, öğretenin yaptıklarından çok öğrenenin kendi yaptıkları daha önemlidir. 27/43

PowerPoint Presentation:

66 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Toprağa bir tohum attığınızda filizlenme olasılığı düşüktür ama yüz tohum atarsanız durum değişir. Bin tohum atmışsanız, sizi bereketli bir hasat beklemektedir. Michael J. Gelb Çok bilgilenmek ve çok öğrenmek Öğrenme birikimli bir süreçtir. Sürekli öğrenmek gerekir. Çok bilmek ve öğrenmek bir sistem dahilinde ise eninde sonunda katkı sağlar . Çok bildiğimiz zaman sahip olduğumuz bilgilerden hareketle bilgi sahibi olmadığımız bir konuda bile doğru bilgiyi üretebiliriz. Piaget, insan beyninin değirmen taşı gibi olduğunu, içine bir şey atılmazsa (hem de doğru şeyler) kendi kendini öğüteceğini söyler. Değirmende unun ortaya çıkması için buğdayın gerekli olması gibi zihnimizin bir şeyler üretebilmesi için de öğrenmeye, yani bilgiye ihtiyaç vardır. 28/43

PowerPoint Presentation:

67 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Başarı helezonu Başarı başarıyı çeker. Chamfort Başarı helezon gibidir, başladığı gibi devam eder. Onun için başarıyı bir an önce tatmak gerekir ki ardından yeni başarılar gelsin. Özellikle belli derslerde veya konularda sıkça başarısız olan kişiler güvenlerini kaybetme gibi bir tehlike yaşayabilir. Bu hissi yaşayan kişiler başarılı olabilecekleri bir alan kestirmeli ve ne yapıp edip başarılı olmalı. Bir alandaki başarı başka alanlarda da başarı getireceği için başarıyı tatmayı, öğrenme yolunda önemli bir strateji olarak görmek gerekir. 29/43

PowerPoint Presentation:

68 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim Jeff Keller “Yaklaşım her şeydir” adlı kitabında insanları ikiye ayırır: Toksik insanlar Besleyici insanlar Toksik insanlar , sürekli olumsuz şeyler düşünen ve bunu çevrelerine yansıtan insanlar. Besleyici insanlar , olumlu düşünceleriyle çevrelerinde enerji oluşturan insanlar. 30/43

PowerPoint Presentation:

69 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Başaramam korkusuna yenilmeyin En başarısız olduğumuz işler hiç denemediklerimizdir. Yaşamda hepimizi çok korkutan durumlar vardır. Yaşadığımız bir olay karşısında başarısız olacağımız korkusu bazen bizi o kadar etkiler ki, o duruma ilişkin girişimi hiç yapmamayı tercih ederiz. Başarılı olmayı arzu ettiğimiz bir durumla karşılaştığımızda bizi endişeye düşüren ve kaçmaya sevk eden nedir ? Başarısız olma korkusu. Eğer o işi yapmaya teşebbüs etmez ve dolayısıyla yapmamız gereken iş hiç gerçekleşmezse bu zaten en baştan başarısız olmak değil midir? Öyleyse denemek, hep % 50 başarılı olma şansını ayakta tutmaktır. Kaçmak ise % 100 başarısız olmayı kabul etmektir. 31/43

PowerPoint Presentation:

70 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Karamsarlıktan İyimserliğe Karamsarlık başarının önündeki en önemli engellerden biridir. Başarmak için ümitli olmak , karamsarlığa kapılmamak, şevk kırıcı sözleri duymamak gerekir. Beynimizin fizyolojik olarak programlandığı söyleniyor. Buna göre aklımızdan başarısızlık geçtiğinde başarısızlık, başarı geçtiğinde ise başarı kazanmaya programlanıyoruz demektir. 32/43

PowerPoint Presentation:

71 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öğrenmenin Önündeki Engeller Peter Senge “Beşinci Disiplin” adlı eserinde öğrenmeye engel olan etkenleri şöyle sıralıyor: Bu beni aşmaz – ilk engel bu beni aşar düşüncesidir . Bu düşünceye sahip olanlar kendilerini aciz, yetersiz görürler ve bu yüzden öğrenmeye başlayamazlar. Düşman başkası değildir – Bir başka engel düşman dışarda düşüncesidir . Yaklaşımı bu olan kişiler hep bir sorun bulurlar. Bir konuda bir şeyler öğrenmeye çalışan kişinin öğretmeni yetersiz görmesi, kitapların eksikliğini, havaların soğukluğunu vb. mazeret olarak ileri sürmesi bu yaklaşımın örnekleridir. Takılıp kalmayın – Öğrenme sırasında bir yere takılıp kalma da bir engeldir. Bir soruya takılan öğrenciler; bir tartışmada bir ayrıntıya takılıp kalma gibi.. 33/43

PowerPoint Presentation:

72 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Sabırlı olmak ve beklemek Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Balzac Öğrenme gelişimseldir, birikim gerektirir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bir olgunlaşma, ilişkilerin, bağlantıların kurulması gerekebilir. 34/43

PowerPoint Presentation:

73 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öncelikler Günümüzde ucu bucağı görünmeyen bir bilgi okyanusu ile karşı karşıyayız. Bu bizi seçici olmaya itiyor. Önceliklerin belirlenmediği bir öğrenme içinden çıkılmaz bir hale gelebilir ve işlevsiz kalabilir. Enerji ve zaman israfına, tükenip kalmaya yol açabilir. Önceliklere göre çalışmak, öğrenmek bir alışkanlıktır . Okurken, çalışırken, sınava girerken, yoğun bir güne başlarken, hatta yemek yerken bile önceliklere göre hareket etmeliyiz. Önceliklere göre hareket etmeyi bir hayat felsefesi haline getirmemiz gerekir. 35/43

PowerPoint Presentation:

74 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Ezberlemek… Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, sadece onlardan sindirdiklerimizdir. Bizi zenginleştiren, kazandıklarımızdan biriktirdiklerimizdir. Bizi bilgili yapan, okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. Bacon Ezber, bir eğitim stratejisi olarak eleştirilen bir kavramdır. Gerçekten de anlamını bilmediğimiz bir kavramı, bilgiyi ezberlemenin bir faydası olmayabilir. Bu yüzden öğrenmenin anlama, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme gibi eylemlere dayandırılması gerekir. 36/43

PowerPoint Presentation:

75 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Ezberlemek… 122 Ancak ezber , zihin gücümüzü geliştirmek ve anlayışımızı zenginleştirmek için bir araç olarak görülebilir. Ezberlenen güzel bir şiir veya metinden alınan haz artar . İnsan ezberlediği metinlerle adeta bütünleşir. Shakespeare’in çocukluğunda çok uzun metinleri ezberlediği ve eşsiz eserlerini yazarken bunlardan çok yararlandığı söylenir. Yaşar Kemal , kendisi ile yapılan bir söyleşide çocukluğunda birçok destanı ezberlediğini ve bunun romanlardaki akıcılığa ve tasvir zenginliğine katkı sağladığını belirtmişti. 37/43

PowerPoint Presentation:

76 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Karmaşadan Kaçamayız Öğrenirken karmaşıklığın içinde öğrenmeye çalışmalı , öğrenmeyi belli şartlara bağlamamalıyız. Öğrenmenin gerçekleştiği ortamda arzu edilen şartların oluşması zordur. Oluşsa da bizi yine zorlayacak yeni koşullar ortaya çıkabilir. Öğrenmek için bazen bir sorun olarak görülen interneti, oyunları, cep telefonlarını kendimize yasaklama gibi uğraşlar beyhude olabilir. Etkili ve kalıcı çözüm, öğrenmeyi karmaşıklığı kontrol altına almadan gerçekleştirebilmektir. 38/43

PowerPoint Presentation:

77 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Gezmek ve Görmek John Locke, J.J. Rousseau gibi birçok Batılı, filozof eğitimin belli kademelerinde ve sonunda kişinin seyahate çıkmasını önerir. Ör. Danimarka’da öğrencilerin liseyi bitirdikten sonra bir-iki yıl ara vermeleri yaygın bir eğitim anlayışıdır. Bu ara dönemde herhangi bir ülkede dil öğrenimi gibi bir etkinlikte bulunmaları üniversiteye kabul edilmelerinde dikkate alınır. Lise öğrencilerinin gruplar halinde başka bir ülkeye gezi yapmaları bir sosyal faaliyet değil, programın bir parçası olarak görülür. Seyahat etmek önemli bir öğrenme yöntemidir . Öğrenen insan, öğrenme adına kendisine değişik zamanlarda geziler yapma imkanı yaratmalıdır. 39/43

PowerPoint Presentation:

78 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Öğrenme (Beyin) Odası Biz yaşadığımız yerleri biçimlendiririz, ardından onlar da bizi. Winston Churchill Öğrenmede verim için öğrenmenin gerçekleştiği mekan da önemlidir. Beyin araştırmacısı Dr. Richard Restak da dış ortamın beyindeki sinirsel örgütlenmelerde hayat boyu sürecek şekilde etkili olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle öğrenme için çalıştığımız odayı veya köşeyi (masayı) tam anlamıyla bir öğrenme merkezi haline getirmeliyiz. 40/43

PowerPoint Presentation:

79 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler “ Hiçbir şey bilmiyorum ” diyebilmek Bir şeyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz. Thomas Edison Öğrenmeye Sokrates’in söylediği gibi “hiçbir şey bilmiyorum” diyerek başlamak gerekir. Bizim kültürümüzde bilinenler abartılır. Kişi bir konudan daha önce biraz kulaktan duyma bir düzeyde haberdar olsa bile o konu gündeme geldiğinde bildiğini düşünür. Batı toplumlarında insanların genelde öğrenirken bu noktadan başladıkları bir gerçektir. Örneğin Japonlar herkesten bir şeyler öğrenebileceklerine inanırlar. 41/43

PowerPoint Presentation:

80 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler Kalıpları Kırmak yada Beyin Yivlerini Değiştirmek İnsan zihninden tek bir gün içinde 60 bin düşünce geçtiğini, bunu ise % 95’inin bir önceki günküler ile aynı olduğu söylenmektedir. Kısır, otomatik düşünce kalıplarına takılıp kalmaya, yaşamı bunlardan süzmeye eğilimliyiz. Aynı şeyleri ilk kez söylüyormuş gibi sürekli anlatan tanıdıklarımız eminim olmuştur. Bu kısırdöngülerden kurtulmak için , karşı olduğunuz bir yazarı okumayı deneyin; okuduğunuz bir kitabı yeni bir bakış açısı ile tekrar okuyun; dinlediğiniz bir kişiyi farklı bir bakışla yeniden dinleyin; farklı ideolojiden biriyle arkadaşlık kurmaya çalışın… 42/43

PowerPoint Presentation:

81 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenme için İzlenmesi Gereken Stratejiler İneği kuyruğundan çekmek Bu kavram, Dr. Milton Erickson tarafından geliştirilmiş olan, yeni düşünce ve davranış kalıplarını uyarmaya dayanan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Erickson bir gün kardeşleriyle birlikte bir ineği ahıra götürmeye çalışır. Kardeşler inatçı ineği ahıra götürmek için ineği başından çeker, sonuç alamadan pes ederler. Küçük Milton, ineği kuyruğundan çekmeyi akıl eder ve hayvanı ahıra sokmayı başarır. Bu yaklaşımı öğrenirken de kullanabiliriz. Ör. Okulumuz nasıl kalkınabilir sorusuna cevap ararken sorunun kuyruğundan çekip okulun nasıl gerileyebileceğini düşünerek bir sonuca gidebiliriz. 43/43

PowerPoint Presentation:

82 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com İrfan Erdoğan 1. Basım, 2008 Alfa Basım Yayın Kaynak

PowerPoint Presentation:

83 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenmenin Gücü These Chinese characters represent the word “ learning .” The first character means to study . It is composed of two parts: a symbol that means “to accumulate knowledge ” above a symbol for a child in a doorway . The second character means to practice constantly , and it shows a bird developing the ability to leave the nest. The upper symbol represents flying ; the lower symbol, youth. For the oriental mind, learning is on-going. “Study” and “practice constantly” together , suggest that learning should mean: “mastery of the way of self-improvement”. learning in Chinese Çince'de "Öğrenme"

PowerPoint Presentation:

84 Ali KIŞ, seminer sunuları, www.alikis.com info@alikis.com Öğrenmenin Gücü İlginiz ve sabrınız için TEŞEKKÜRLER... alikis@inonu.edu.tr

PowerPoint Presentation:

85 Sokratik Sorgulama Tekniği Sorgulamaya Sokrat tarzı yaklaşım, muntazam, düşünceye dayalı konuşma uygulamasını temel alır. Yunan eski filozofu/öğretmeni Sokrates, düşünmeye dayalı sorgulamanın muntazam uygulamasının, öğrencilerin fikirleri mantıklı bir biçimde incelemelerini ve bu fikirlerin geçerliliğini belirlemelerini sağladığına inanıyordu. Bu teknikte, öğretmen öğrencilerle konuşmaya dahil olmak için, konuyu umursamadığını itiraf eder. Bu ‘hareketli sessizlik’ ile öğrenci konuyla ilgili olası tüm bilgileri geliştirir. Sokratik sorgulama tekniği, fikirleri derinlemesine incelemenin bir yoludur. Tüm seviyelerde kullanılabilir ve tüm öğretmenler için yararlı bir araçtır. Bir ünite ya da proje içinde farklı noktalarda kullanılabilir. Sokratik sorgulama kullanarak, öğretmenler öğrencilerinde bağımsız düşünmeyi geliştirebilir ve öğrendikleri şeylerin aitliğini onlara verebilirler. Öğrenciler içeriği kendi düşünmeleri ve çevrelerindekilerin düşünmeleri aracılığıyla düşünürken, görüşürken, tartışırken, değerlendirirken ve analiz ederken, üst düzey düşünme becerileri mevcuttur. Öğrenmenin tamamen yeni bir yüzü olabileceği için, bu tür sorular hem öğretmen hem de öğrencinin tarafında biraz pratik gerektirebilir.

PowerPoint Presentation:

86 Sokratik Sorgulamayı Kullanmaya Yönelik İpuçları: Konuşmaya anlam ve yön veren anlamlı sorular planlayın. Bekleme zamanı kullanın: öğrencilere cevap vermeleri için en az otuz saniye verin. Öğrencilerin cevapları üzerinde iz sürün. Araştırmaya yönelten sorular sorun. Tartışılan kilit noktaları, düzenli aralıklarla yazıda özetleyin. Mümkün olduğunca fazla öğrenciyi tartışmaya çekin. Öğrencilerin, öğretmenin ortaya attığı araştırmaya yönelten sorular aracılığıyla bilgileri kendi kendilerine keşfetmelerine izin verin.

PowerPoint Presentation:

87 Sokratik Soru Türleri ve Örnekleri Sokratik sorgulama tekniği, farklı tür sorular içerir. Bunun bazı örnekleri: Sokratik Soru Tipi Örnek Açıklama Soruları ___________ ile ne demek istiyorsunuz? Bunu başka bir şekilde ifade edebilir misiniz? Sizce temel konu nedir? Bize bir örnek verebilir misiniz? Bu noktayı daha da genişletebilir misiniz? Önceki bir soru ya da konuyla ilgili sorular Bu soru niçin önemlidir? Bu sorunun cevaplanması kolay mıdır zor mudur? Niçin böyle düşünüyorsunuz? Bu soruya dayanarak, hangi varsayımlarda bulunabiliriz? Bu soru bizi diğer önemli konu ve sorulara götürebilir mi? Varsayım Soruları Insanlar niçin bu varsayımda bulunurlar ? _______ burada neyi varsayar ? Bunun yerine ne varsayabiliriz ? ______ farzediyor gibisiniz . Sizi doğru anlıyor muyum ?

PowerPoint Presentation:

88 Sebep ve kanıt sorular ı Buna ne bir örnek oluşturur? Bunun doğru olduğunu niçin düşünüyorsunuz? Başka hangi bilgilere ihtiyaç duyarız? Sebebinizi bize açıklar mısınız? Nasıl bir akıl yürütmeyle bu sonuca vardınız? Bu kanıttan şüphelenmeniz için bir sebep var mı? Sizi buna inandıran nedir? Köken ya da kaynak soruları Bu fikri nereden edindiniz? Böyle hissetmenize ne sebep oldu? Bu sizin fikriniz mi yoksa başka bir yerden mi duydunuz? Hep böyle mi hissettiniz? Fikriniz birisinden ya da birşeyden etkilendi mi? Öneri ve sonuç soruları Bunun nasıl bir etkisi olur? Bu gerçekten mi yoksa muhtemelen mi olabilir? Alternatifi nedir? Bununla ne ima ediyorsunuz? Bu olsaydı, sonuç olarak ne olurdu? Niçin?

PowerPoint Presentation:

89 Bakış açısı soruları Başka insan grupları bu soruyu nasıl cevaplardı? Niçin? ______’ın yapacağı itiraza nasıl cevap verebilirsiniz? __________’a inanan birisi ne düşünebilir ? Alternatifi nedir? ______ ve _______’nin fikirleri nasıl benzer ve farklıdır?

PowerPoint Presentation:

90 Sokratik Sorgulama Örneği Bu sorgulama diyoloğu, üniteye başlandıktan sonra ilerlerken gerçekleşir: Öğretmen: Küresel iklimimize ne oluyor? Ahmet: Daha da ısınıyor. Öğretmen: Isındığını nereden biliyorsunuz? Cevabınızı desteklemek için hangi kanıtlarınız var? Ahmet: Sürekli haberlerde. Eskiden olduğu kadar soğuk olmadığını hep söylüyorlar. Bu rekor sıcaklık günlerini geçiriyoruz. Öğretmen: Başka kimse bu tür bir haber duydu mu? Onur: Evet. Bunu gazetede okudum. Sanırım buna küresel ısınma diyorlar. Öğretmen : Küresel ısınmayı haber spikerlerinden öğrendiğini mi söylüyorsun? Küresel ısınmanın gerçekleştiğini bildiklerini mi varsayıyorsun? Yasemin: Bunu ben de duydum. Korkunç. Kuzey kutbundaki buzullar eriyor. Hayvanlar yurtlarını kaybediyorlar. Sanırım haber spikerleri bunu, konuyu araştıran bilim adamlarından öğreniyorlar. Öğretmen : Eğer durum buysa ve bilim adamları haber spikerlerine söylüyorsa, bilim adamları nereden biliyor? Cem: İklimi ölçmek için araçları var. Dünyanın sıcaklığını ölçen araştırmalar yapıyorlar. Öğretmen: Sizce bilim adamları bunu ne kadar süredir yapıyor? Kerem: Muhtemelen 100 yıldır. Emre: Belki ondan biraz daha fazla. Öğretmen : Aslında, yaklaşık 140 yıldır inceleniyor. Yaklaşık 1860’lardan beri. (Öğretmen, Ahmet, Onur, Yasemin, Cem, Kerem)

authorStream Live Help