ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Green Building from "TECHLAB"!!!

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Οι τιμές για μια βιοκλιματική μεταλλική κατασκευή ξεκινά από 750€/τμ και φθάνει έως 850€/τμ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TECHLAB Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα εξής: Η οικοδομική άδεια Τα ένσημα Ο ΦΠΑ (βάση του ελάχιστου κόστους οικοδομής ΕΚΟ Οι τυχόν εκσκαφές - χωματουργικά Η θεμελιακή γείωση Η βάση ( πεδιλοδοκοί , ραντιέ κλπ) Η θέρμανση Το τζάκι Ο βόθρος ή η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης Τα ρολόγια σύνδεσης με κοινωφελής οργανισμούς (ΔΕΗ - Υπηρεσίες ύδατος κλπ), Περιφράξεις οικοπέδου Περιβάλλον χώρος

PowerPoint Presentation:

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 1. Αντισεισμικότητα σύμφωνα με τον νέο ΓΟΚ 2012 2. Χρόνος κατασκευής 3. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με συμβατική κατασκευή 4. Πρωτοπόρα εσωτερική και εξωτερική σχεδίαση 5. Οικονομία και ευελιξία κατασκευής ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από μεταλλικά στοιχεία πρότυπου ελατής διατομής. Τα στοιχεία του πλαισίου παράγονται από τυποποιημένες διατομές εμπορίου από χάλυβα προϊόντος Fe430. Οι εργασίες κοπής, οι συγγολήσεις πραγματοποιούνται με σύγχρονα μηχανήματα και με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του ΓΟΚ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Τα συστήματα εξωτερικής δόμησης με τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® θέτουν νέα δεδομένα στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων. Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα συστήματα τοιχοποιίας, εξωτερικών οροφών, ανακατασκευής προσόψεων και άλλων ειδικών εξωτερικών εφαρμογών. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ξηράς δόμησης, όντας παράλληλα ένα εξαιρετικά στιβαρό δομικό υλικό. Αποτελεί ένα σταθερό υπόβαθρο, ικανό να αντιστέκεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα του αέρα, του χιονιού και της βροχής. Η κατασκευή της εσωτερικής τοιχοποιίας γίνεται με μεταλλικό σκελετό Knauf (σύστημα W111) 5x7cm, κάθετα ανά 60εκ, δημιουργώντας ένα σταθερό και αντισεισμικό πλαίσιο. Ενδιάμεσα του σκελετού τοποθετείται φυσικός ορυκτοβάμβακας Ecose Knauf και αμφίπλευρα αυτού βιδώνται διπλή σταυρωτή γυψοσανίδα.

PowerPoint Presentation:

Τα πλεονεκτήματα των οικιακών είναι πολλά και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε πλεονεκτήματα για την τοπική κοινωνία (Δήμο ή Κοινότητα) και πλεονεκτήματα για τον ιδιώτη: Για τον Δήμο: * Δεν απαιτείται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών πόρων οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν σε άλλες παραγωγικές δράσεις. * Κατασκευάζεται μόνο μια εγκατάσταση υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων . * Αποφεύγεται η επιβολή εφάπαξ και μηνιαίου τέλους αποχέτευσης στους δημότες. * Αποφεύγεται η ταλαιπωρία των κατοίκων από τα έργα κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου. Για τον ιδιώτη: * Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τέλους σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο αλλά και από τα μηνιαία τέλη χρήσης υπονόμων. * Απαλλάσσεται από το συχνό άδειασμα του βόθρου. Ο οικιακός βιολογικός πρέπει να αδειάζει μια φορά κάθε 1-2 χρόνια. * Μπορεί να χρησιμοποιήσει το επεξεργασμένο νερό για πότισμα ή και για άλλες χρήσεις, μειώνοντας τον λογαριασμό του νερού και εξοικονομώντας πολύτιμο πόσιμο νερό και συ μβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή του . ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι η προσφορότερη λύση. Οι εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό καθαρισμό αποβλήτων και παρέχουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού για άρδευση και όχι μόνο. ΔΑΠΕΔΑ Προμήθεια και μεταφορά κεραμικών πλακιδίων διαστάσεων Α’ ποιότητας, τοποθετούμενα σε οποιοδήποτε συνδυασμό – σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής με οποιοδήποτε πλάτος αρμού, με χρήση ειδικών πλαστικών παρεμβυσμάτων (σταυρών), με ειδική ακρυλική κόλλα μαρμάρων.

PowerPoint Presentation:

Συγκεκριμένα : Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι μάρκας Hanger . Θα υπάρχουν αυτόματες ασφάλειες για την προστασία των γραμμών και ρελέ ηλεκτροπληξίας. Οι διακόπτες και οι πρίζες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη και είναι όλοι της εταιρείας Legrand . Σε κάθε δωμάτιο θα τοποθετηθεί πρίζα τηλεφώνου και τηλεόρασης. Θα υπάρχει γραμμή σύνδεσης για συμβατική και δορυφορική κεραία. Προβλέπεται προεγκατάσταση συστήματος συναγερμού. Θα υπάρχουν ενισχυμένες ηλεκτρικές παροχές σε όλους χώρους, όπου προβλέπεται, για την τοποθέτηση κλιματιστικού. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ O ι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν με επιμέλεια και φροντίδα υπευθύνου αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη της TECHLAB & PARATNERS και θα είναι απολύτως σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας. ΥΔΡΕΥΣΗ Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα μηχανικού της TECHLAB & PARTNERS . Θα τοποθετηθεί κατανεμητής ( κολεκτέρ ) όπου θα γίνονται λήψεις νερού με αυτονομία κατά χώρους. Όλες οι σωλήνες θα είναι από χαλκό της εταιρείας Talos ή άλλης εταιρείας ίδιας ποιοτικής κατηγορίας και θα φέρουν σπιράλ προστασίας βάσει μελέτης ή άλλο υλικό ίσης αξίας. Θα υπάρχει εγκατάσταση θερμού – ψυχρού νερού. Το δίκτυο ψυχρού ύδατος θα τροφοδοτεί λουτρό, κουζίνα, και μία βρύση εξωτερικά. Το δίκτυο θερμού ύδατος θα τροφοδοτεί λουτρό και κουζίνα. Θα υπάρχει παροχή πλυντηρίου ρούχων και πιάτων. Μετά την αποπεράτωση των υδραυλικών εργασιών θα γίνει τεστ πίεσης 10 ατμοσφαιρών, προ της επικαλύψεως. ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η θέρμανση της κατοικίας επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση τεσσάρων μονάδων κλιματιστικών τύπου τοίχου DAIKIN FTXS25K με απόδοση ψύξης: 8.530 - 11.265 BTU/H και απόδοση θέρμανσης : 10.920 - 16.040 BTU/H. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί εξωτερικά η μονάδα DAIKIN 5MXS90E με απόδοση ψύξης: 30.710 - 35.825 BTU/H και απόδοση θέρμανσης : 35.825 - 39.240 BTU/H , η οποία υποστηρίζει τις εσωτερικές μονάδες.

PowerPoint Presentation:

ΣΤΕΓΗ Για την επικάλυψη της στέγης τοποθετείται πάνελ πολυουρεθάνης , θερμομονωτικά και υγρομονωτικά εφ΄ όρου ζωής. Αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα γαλβανισμένα, ασταρωμένα και βαμμένα ελασματόφυλλα και στο ενδιάμεσο κενό τους έχει εγχυθεί αφρός πολυουρεθάνης . Τα πάνελ οροφής αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα γαλβανισμένα, ασταρωμένα και βαμμένα ελασματόφυλλα και στο ενδιάμεσο κενό τους έχει εγχυθεί αφρός πολυουρεθάνης . Το εξωτερικό έλασμα φέρει πέντε τραπεζοειδείς εξάρσεις ύψους 42 mm με ελαφριές ενδιάμεσες νευρώσεις ενώ το εσωτερικό προφίλ των ελασματόφυλλων ποικίλει αισθητικά ανάλογα με την διαμόρφωση που έχει υποστεί. Η σχεδίαση του αυτή εξασφαλίζει την μεγάλη του αντοχή στα φορτία. Επιπλέον τα άκρα τους είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν πλήρης στεγανότητα. ΠΟΡΤΕΣ Πόρτα ασφαλείας Οι εξώπορτες θα είναι θωρακισμένες με χαλύβδινη κάσα με κλειδαριά ασφαλείας 6 πύρων, χαλύβδινο σκελετό και πλαίσια, επενδεδυμένη εσωτερικά και εξωτερικά με ξύλινη επένδυση. Θα φέρει ειδικό μάτι και περιμετρικό ηχομονωτικό λάστιχο. Επιπλέον θα είναι πυράντοχες με δείκτη πυραντίστασης 30΄ και πιστοποιητικό καταλληλότητας. Προτεινόμενες είναι οι πόρτες Ασφαλείας BALOMENOS , POWER DOOR, STEEL DOOR . Εσωτερικές θύρες . Οι θύρες προβλέπονται πρεσαριστές , με ειδικό αντιθορυβικό - αντικραδασμικό λάστιχο περιμετρικά μεταξύ φύλλου και κάσας, και με περιμετρική σκοτία στη συναρμογή της κάσας με το επίχρισμα. Οι κάσες, και ο σκελετός των θυρών θα κατασκευαστούν από λευκή Σουηδική ξυλεία α' ποιότητος ενώ τα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με φύλλο MDF πάχους 8 mm. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Τα εξωτερικά κουφώματα έχουν επιλεγεί για να πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και συμβάλλουν στην εξασφάλιση της Α’ κλάσης της κατοικίας. Κατασκευάζονται από αλουμίνια ηλεκτροστατικής βαφής, θερμοδιακοπτόμενα , με τους υψηλότερους δείκτες θερμομόνωσης, με διπλά κρύσταλλα, παντζούρια και σίτες . Τα κουφώματα είναι της εταιρίας ALUMIL με κορυφαίες επιδόσεις στην ηχομόνωση και τη στεγάνωση από το νερό και τον αέρα.

PowerPoint Presentation:

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η TECHLAB & PARTNERS , σε συνεργασία με την STATUS Σπύρος Γούβαλης Α.Ε., προσφέρει πλήρες σετ μπάνιου σχεδιασμένα για να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Περιλαμβάνονται: Λεκάνη αποχωρητηρίου Νιπτήρας Μπανιέρα Μπαταρίες Επιτοίχια αξεσουάρ και κρυστάλλινο καθρέπτη ΚΟΥΖΙΝΑ Ξύλινη κουζίνα από μελαμίνη(πλήρες σετ) Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρους σετ κουζίνας, με πάγκο από μελαμίνη, συρτάρια και αποθηκευτικά ερμάρια. Επίσης ιδίων υλικών θα είναι και ο πάγκος. Συμπεριλαμβάνονται inox νεροχύτης, πιατοθήκη και θήκη για τα μαχαιροπήρουνα. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Ξύλινες ντουλάπες από μελαμίνη στα υπνοδωμάτια Στις ντουλάπες υπνοδωματίων θα τοποθετηθούν εσωτερικά συρτάρια και κουτιά φτιαγμένα από μελαμίνη πάχους 16-18mm, επίσης κάθε ντουλάπα θα έχει τρία (3) εσωτερικά συρτάρια, ράφια και inox μπάρες για τοποθέτηση κρεμαστών ρούχων.

PowerPoint Presentation:

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Εξωτερικοί χρωματισμοί με ακρυλικό χρώμα της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Η βαφή θα πραγματοποιηθεί μετά από ανάλογη προετοιμασία των επιφανειών, ήτοι τρίψιμο, στοκάρισμα, τοπική αποκατάσταση υγρασιών, ένα χέρι ακρυλικό αστάρι της Εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Και 2 (δύο) χέρια ακρυλικό χρώμα . Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων, σπατουλαριστοί με πλαστικό χρώμα της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, άριστης επεξεργασίας, σε δύο στρώσεις, (όπου χρειάζεται) δηλαδή προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο των επιφανειών με σπάτουλα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο πάνω σε τάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία και ομαλή και καθάρισμα με βούρτσα), σπατουλάρισμα με μία στρώση υλικού ( αντουί ) λαδερού, σπατουλάρισμα με άλλη μία στρώση υλικού ( αντουί ) σέρτικου (σταυρωτά με την προηγούμενη), διάστρωση μίας στρώσης ασταριού νερού MULTIPRIMER της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ή ισοδυνάμου και δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητος SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή άλλου ισάξιου, με επίτευξη ομοιόμορφης επιφάνειας, με όλα τα απαιτούμενα ικριώματα σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται και επί τόπου δείγματα εφαρμοσμένα σε έκταση της υπόδειξης του επιβλέποντα, μέχρι την τελική επιλογή. Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων πορτών. Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών (πόρτες). Οι ξύλινες πόρτες, θα βαφτούν με ριπολίνη, ήτοι προετοιμασία των επιφανειών τρίψιμο των επιφανειών με γυαλόχαρτο πάνω σε ντάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία και ομαλή και καθάρισμα με βούρτσα, στοκάρισμα, ξύσιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο και πέρασμα μία στρώση βελατούρα άριστης ποιότητας της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ και μία στρώση ριπολίνη άριστης ποιότητος της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

authorStream Live Help