Kasaysayan ng Wikang Pambansa.docx

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Inihahandog ng Ikatlong Grupo ………

Slide18:

Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Nilikha ng Diyos ang Langit at Lupa -Genesis 1:1:

Nilikha ng Diyos ang Langit at Lupa -Genesis 1:1

At sa pagitan ng Langit at lupa ay naroroon ang ating MUNDO.:

At sa pagitan ng Langit at lupa ay naroroon ang ating MUNDO.

Sa pamamagitan ng Kanyang Makapangyarihang SALITA na likha ang lahat.:

Sa pamamagitan ng Kanyang Makapangyarihang SALITA na likha ang lahat .

Sa kasalukuyan…..:

Sa kasalukuyan …..

Mayroong 196 na bansa na matatagpuan sa 7 kontinente ng mundo at tinataya ring mayroong 7,000 wika ang namamayani sa mundo,:

Mayroong 196 na bansa na matatagpuan sa 7 kontinente ng mundo at tinataya ring mayroong 7,000 wika ang namamayani sa mundo ,

At 2,200 wika ang matatagpuan sa kontinente ng ASYA:

At 2,200 wika ang matatagpuan sa kontinente ng ASYA

At may Isang bansa sa Timog Silangang Asaya. Ang bukod tangi sa Lahat. Sa Kultura ,Tradisyon at marami pang iba.:

At may Isang bansa sa Timog Silangang Asaya . Ang bukod tangi sa Lahat . Sa Kultura , Tradisyon at marami pang iba .

At ang bansang ito ay mas kilala sa tawag na PILIPINAS.:

At ang bansang ito ay mas kilala sa tawag na PILIPINAS.

Ating kilalanin ang iba’t ibang Pambansa na ipinagmamalaki ng bansang tinaguriang Perlas ng Silangan.:

Ating kilalanin ang iba’t ibang Pambansa na ipinagmamalaki ng bansang tinaguriang Perlas ng Silangan .

PAMBANSANG IBON: Agila:

PAMBANSANG IBON: Agila

PAMBANSANG BULAKLAK:SAMPAGUITA:

PAMBANSANG BULAKLAK:SAMPAGUITA

PAMBANSANG HAYOP: KALABAW:

PAMBANSANG HAYOP: KALABAW

PAMBANSANG PRUTAS:MANGGA:

PAMBANSANG PRUTAS:MANGGA

Syempre ang ating PAMBANSANG BAYANI: JOSE PROTACIO RIZAL MERCADO Y ALONSO REALONDA:

Syempre ang ating PAMBANSANG BAYANI : JOSE PROTACIO RIZAL MERCADO Y ALONSO REALONDA

At hindi rin naman natin kakalimutan ang pinakaPOGI at pinakaMACHONG PAMBANSANG BAE ng Pilipinas. XD:

At hindi rin naman natin kakalimutan ang pinakaPOGI at pinakaMACHONG PAMBANSANG BAE ng Pilipinas . XD

Samakatuwid hindi natin matatawag ang mga iyan sa kani kanilang pangalan kung wala ang pinakamahalaga sa lahat at ito ang ating PAMBANSANG WIKA.:

Samakatuwid hindi natin matatawag ang mga iyan sa kani kanilang pangalan kung wala ang pinakamahalaga sa lahat at ito ang ating PAMBANSANG WIKA.

Kaya halina’t tayo mag-aral at maglakbay tungo sa KASAYSAYAN NG ATING PAMBANSANG WIKA:

Kaya halina’t tayo mag-aral at maglakbay tungo sa KASAYSAYAN NG ATING PAMBANSANG WIKA

Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas may sarili ng sistema ng pamahalaan, kultura at maituturing na WIKA ang mga naunang mga Pilipino…:

Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas may sarili ng sistema ng pamahalaan , kultura at maituturing na WIKA ang mga naunang mga Pilipino…

Ang mga NEGRITO…:

Ang mga NEGRITO…

Mga MALAY..:

Mga MALAY..

KARAGDAGAN: Baybayin ang tawag sa sinaunang alpabeto hindi Alibata:

KARAGDAGAN: Baybayin ang tawag sa sinaunang alpabeto hindi Alibata At mga INDONES.

Ngunit lahat ay nagbago ng dumating SILA…:

Ngunit lahat ay nagbago ng dumating SILA…

Ipinag-utos ng hari ng Espansya na turuan ng wikang Kastila ang mga katutubo.:

Ipinag-utos ng hari ng Espansya na turuan ng wikang Kastila ang mga katutubo .

Subalit sa halip na ituro ang wikang Kastila sa mga katutubo, pinag-aralan ng mga Misyonero ang wika ng mga katutubo. Para mas maging kapani-paniwala sila at mas madaling masakop at maipahatid ang Katolisismo sa mga katutubo.:

Subalit sa halip na ituro ang wikang Kastila sa mga katutubo , pinag-aralan ng mga Misyonero ang wika ng mga katutubo . Para mas maging kapani - paniwala sila at mas madaling masakop at maipahatid ang Katolisismo sa mga katutubo .

Dahil sa mga kolonisador at mga misyonero tulad ng mga..:

Dahil sa mga kolonisador at mga misyonero tulad ng mga .. HESWITA DOMINIKANO P ransiskano

Benedictine at ang Rekoletos.:

Benedictine at ang Rekoletos .

Nakapaglimbag ng mga aklat..:

Nakapaglimbag ng mga aklat ..

At nakapag-patayo ng mga eskwelahan na pagmamay-ari ng mga Prayle:

At nakapag-patayo ng mga eskwelahan na pagmamay-ari ng mga Prayle Halimbawa na rito ang UST sa ilalim ng mga Dominikanong Prayle

Kung saan itinuro sa mga paaralang ito ang relihiyon :

Kung saan itinuro sa mga paaralang ito ang relihiyon Hanggang sumapit ang panahon ng kamulatan ng kaisipan at damdaming makabayan ng mga Pilipino

At Ateneo sa ilalim ng mga Heswitang Pari:

At Ateneo sa ilalim ng mga Heswitang Pari

Isa sa mga ito ay ang mga Ilustrado o kabilang na rito sina Dr. Jose Rizal, Mariano Ponce, Graciano Lopez Jaena,:

Isa sa mga ito ay ang mga Ilustrado o kabilang na rito sina Dr. Jose Rizal, Mariano Ponce, Graciano Lopez Jaena ,

Pati na rin ang pinaka matapang Heneral na si Antonio Luna :

Pati na rin ang pinaka matapang Heneral na si Antonio Luna

At ang kanyang Kapatid na Pintor si Juan Luna:

At ang kanyang Kapatid na Pintor si Juan Luna Gamit ang Pluma at Propaganda, Isinulong nila ang kalayaan upang magkaroon ng Pagkakapantay-pantay .

Sa kabilang banda, Himagsikan ang Isinusulong ng KATIPUNAN. Naitatag din sa panahong ito ang Kartilya ng Katipunan na nakasulat sa WIKANG TAGALOG.:

Sa kabilang banda , Himagsikan ang Isinusulong ng KATIPUNAN. Naitatag din sa panahong ito ang K artilya ng Katipunan na nakasulat sa WIKANG TAGALOG.

Nang taong 1897 Sa pamamgitan ng Saligang Batas ng Biak-na-Bato. Nakasaad na “Ang WIKANG TAGALOG ang syang magiging wikang Opisyal ng mga Pilipino”.:

N ang taong 1897 Sa pamamgitan ng Saligang Batas ng Biak- na - Bato . Nakasaad na “ Ang WIKANG TAGALOG ang syang magiging wikang Opisyal ng mga Pilipino”.

Sa Loob ng 333 na taon na pananakop ng mga Kastila sa ating bansa, Marami ring nagbago sa ating kultura, paniniwala at maging sa ating WIKA. :

Sa Loob ng 333 na taon na pananakop ng mga Kastila sa ating bansa , Marami ring nagbago sa ating kultura , paniniwala at maging sa ating WIKA. Kwarto uno Silya Dos keso Kalye Imagen Tasa kubyertos Tres

Nadagdagan pa ito ng dumating at sakupin tayo ng mga Amerikano..:

Nadagdagan pa ito ng dumating at sakupin tayo ng mga Amerikano ..

Ang pagdating ng mga Amerikano ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa kalagayang pangwika sa Pilipinas.:

Ang pagdating ng mga Amerikano ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa kalagayang pangwika sa Pilipinas .

Sa Aspeto ng Edukasyon kung saan ang mga tinatawag na Thomasites ang siyang mga tagaturo.:

Sa Aspeto ng Edukasyon kung saan ang mga tinatawag na Thomasites ang siyang mga tagaturo . Kung saan INGLES ang wikang itinuro

Isa sa mga Malaking naiambag nila ay ang mga Imprastraktura, gaya ng pagpapatayo ng pampumblikong paaralan. Gaya ng PNU at UP:

Isa sa mga Malaking naiambag nila ay ang mga Imprastraktura , gaya ng pagpapatayo ng pampumblikong paaralan . Gaya ng PNU at UP

At mga Gusali na nakilala dahil sa tanyag nitong Kagandahan.:

At mga Gusali na nakilala dahil sa tanyag nitong Kagandahan .

Ang dating Maynila..:

Ang dating Maynila ..

Sila ang Nagturo sa atin upang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa pamamahala ng ating bansa, Gaya na lamang sa paggawa ng Batas.:

Sila ang Nagturo sa atin upang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa pamamahala ng ating bansa , Gaya na lamang sa paggawa ng Batas.

Batas Tyding-McDuffie (1934) Batas Pangkalayaan na sinuportahan ng Misyong Quezon. Ayon sa probinsyon nito matatamo ng Pilipinas ang kalayaan matapos ang 10 taon sa ilalim ng pamahalaang Komonwelt, pagbuo ng saligang batas at paghahalal ng mga pinuno ng pamahalaang Komonwelt:

Batas Tyding -McDuffie (1934) Batas Pangkalayaan na sinuportahan ng Misyong Quezon. Ayon sa probinsyon nito matatamo ng Pilipinas ang kalayaan matapos ang 10 taon sa ilalim ng pamahalaang Komonwelt , pagbuo ng saligang batas at paghahalal ng mga pinuno ng pamahalaang Komonwelt

Pamahalaang Komonwelt:

Pamahalaang Komonwelt

Nagkaroon ng Kombensyong Konstitusyonal na tinalakay ang problema sa wika, at maayos na diskusyon at malayang mga pangangatwiran.:

Nagkaroon ng Kombensyong Konstitusyonal na tinalakay ang problema sa wika , at maayos na diskusyon at malayang mga pangangatwiran .

Ang Misyon nina Quezon at Osmena ay nagpahalaga sa importansya ng wikang pambansa, Isa sa mga layunin ng mga edukasyon sa panahon ng komonwelt ang development ng diwa ng pambansang pagkakaisa o nasyonalismo:

Ang Misyon nina Quezon at Osmena ay nagpahalaga sa importansya ng wikang pambansa , Isa sa mga layunin ng mga edukasyon sa panahon ng komonwelt ang development ng diwa ng pambansang pagkakaisa o nasyonalismo

Nagkaroon ng maayos na diskuyson at malayang mga pangangatwiran. Napagkasunduan ng dalawang proposiyon na ang Pambansang Wika ay DAPAT NA KATUTUBONG WIKA AT HINDI DAYUHANG WIKA, at ang Ingles at Espanyol ay dapat magpatuloy bilang mga wikang opisyal.:

Nagkaroon ng maayos na diskuyson at malayang mga pangangatwiran . Napagkasunduan ng dalawang proposiyon na ang Pambansang Wika ay DAPAT NA KATUTUBONG WIKA AT HINDI DAYUHANG WIKA, at ang Ingles at Espanyol ay dapat magpatuloy bilang mga wikang opisyal .

Batas ng 1935 (Artikulo Blg. XIV, Seksyon3) Ang Kongreso ay gagawa na hakbang tungo sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika sa kapuluan.:

Batas ng 1935 ( Artikulo Blg . XIV, Seksyon3) Ang Kongreso ay gagawa na hakbang tungo sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika sa kapuluan .

Nobyembre 13,1936 Itinitag ang tanggapan ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP) sa pamamgitan ng Batas Komonwelt Blg. 184).:

Nobyembre 13,1936 Itinitag ang tanggapan ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP) sa pamamgitan ng Batas Komonwelt Blg . 184).

Para maging patas sa lahat ang mga miyembro ng Surian ay mula sa iba’t ibang rehiyon at kumatawan sa ilang pangunahing wika sa Pilipinas gaya ng Tagalog, Cebuano, Hiligaynon at iba pa.:

Para maging patas sa lahat ang mga miyembro ng Surian ay mula sa iba’t ibang rehiyon at kumatawan sa ilang pangunahing wika sa Pilipinas gaya ng Tagalog, Cebuano, Hiligaynon at iba pa.

At pagkatapos ng mga delibirasyon, TAGALOG ang tumugma, pumasa at umayon sa itinakdang mga pamantayan.:

At pagkatapos ng mga delibirasyon , TAGALOG ang tumugma , pumasa at umayon sa itinakdang mga pamantayan .

Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134- WIKANG TAGALOG ang gawing batayan sa pagpili sa wikang pambansa sa Pilipinas. Ayon kay Pang. Quezon sa bansa sa isang brodkast sa radyo mula sa Malacanang. :

Kautusang Tagapagpaganap Blg . 134- WIKANG TAGALOG ang gawing batayan sa pagpili sa wikang pambansa sa Pilipinas . Ayon kay Pang. Quezon sa bansa sa isang brodkast sa radyo mula sa Malacanang .

Kaya siya tinawag na AMA NG WIKANG PAMBANSA.:

Kaya siya tinawag na AMA NG WIKANG PAMBANSA. Sinumulang ituro sa mga paaralang pampubliko at pribado ang pambansang wikang nakabatay sa tagalalog

Sa Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig na nagbunsod sa Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas:

Sa Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang P andaigdig na nagbunsod sa Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas

Sa Pagsakop nila sa ating bansa ay kasabay nito ang pagsira nila ng mga Imprastaktura at mga Paaralan.:

Sa Pagsakop nila sa ating bansa ay kasabay nito ang pagsira nila ng mga Imprastaktura at mga Paaralan .

Hanggang sa tuluyan na nilang Nasakop ang Bataan.:

Hanggang sa tuluyan na nilang Nasakop ang Bataan.

Sa bisa ng Kautusang Militar Blg. 13 na ibinaba noong Hulyo 1942, Ginawang opisyal na mga wika ng Pilipinas ang wikang Hapon at Tagalog.:

Sa bisa ng Kautusang Militar Blg . 13 na ibinaba noong Hulyo 1942, Ginawang opisyal na mga wika ng Pilipinas ang wikang Hapon at Tagalog.

Ngunit hindi nagpatalo ang Pilipinas at katulong na rin nito ang Amerika.:

Ngunit hindi nagpatalo ang P ilipinas at katulong na rin nito ang Amerika .

Hanggang sa Sumuko na ang mga Hapon noong Abril 9,1942:

Hanggang sa Sumuko na ang mga Hapon noong Abril 9,1942

Panahon ng Republika:

Panahon ng Republika

Matapos ang ikalawang digmaan noong 1946 pinagtibay sa Batas Komonwelt Blg. 570 na ang wikang pambansa ay tatawaging WIKANG PAMBANSANG PILIPINO.:

Matapos ang ikalawang digmaan noong 1946 pinagtibay sa Batas Komonwelt Blg . 570 na ang wikang pambansa ay tatawaging WIKANG PAMBANSANG PILIPINO.

Maraming ginawang Pag aaral tungkol sa gagawing wikang panturo sa paaralan.Ayon sa pag-aaral napatunayan na higit na mabilis matuto ang mga bata sa wikang kinagisnan kaysa sa wikang Ingles.:

Maraming ginawang Pag aaral tungkol sa gagawing wikang panturo sa paaralan.Ayon sa pag-aaral napatunayan na higit na mabilis matuto ang mga bata sa wikang kinagisnan kaysa sa wikang Ingles.

Noong 1954 nilaagdaan ng Pang. Magsaysay ang isang kautusan na nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika bilang paggalang sa kaarawan ni Balagtas.:

Noong 1954 nilaagdaan ng Pang. Magsaysay ang isang kautusan na nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika bilang paggalang sa kaarawan ni Balagtas .

Samantala, noong taong 1955 inilipat ni Pangulong Magsaysay ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto bilang paggalang naman sa kaarawan ng Ama ng Wikang Pambansa na si Pangulong Quezon.:

Samantala , noong taong 1955 inilipat ni Pangulong Magsaysay ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto bilang paggalang naman sa kaarawan ng Ama ng Wikang Pambansa na si Pangulong Quezon.

Noong Agosto 13,1957 Ipinatupad ng Kalihim ng Edukasyon na tatawaging PILIPINO ang Wikang Pambansa bilang pamalit sa mahabang tinawag sa batas Komonwelt Blg.570:

Noong Agosto 13,1957 Ipinatupad ng Kalihim ng Edukasyon na tatawaging PILIPINO ang Wikang Pambansa bilang pamalit sa mahabang tinawag sa batas Komonwelt Blg.570

Nang matuntunan ng panahon ang taon 1987, tuwirang binanggit sa konstitusyon, Artikulo XIV, Seksyon 6 na ang wikang pambansa ay FILIPINO.:

Nang matuntunan ng panahon ang taon 1987, tuwirang binanggit sa konstitusyon , Artikulo XIV, Seksyon 6 na ang w ikang pambansa ay FILIPINO.

Noong Agosto 14,1991 itinatag ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) , bilang pagsunod sa itinadhana ng Saligang Batas ng 1987, Seksyon 9.:

Noong Agosto 14,1991 itinatag ang K omisyon sa W ikang Filipino (KWF) , b ilang pagsunod sa itinadhana ng S aligang B atas ng 1987, Seksyon 9.

Tandaan !!!!:

Tandaan !!!!

Ang Wikang Filipino ay isang wikang batay sa modernong Tagalog na bukas sa lahat ng pagbabagong maaaring manggaling sa banyangang wikang katulad ng Ingles at iba pang wika sa Pilipinas.:

Ang Wikang Filipino ay isang wikang batay sa modernong Tagalog na bukas sa lahat ng pagbabagong maaaring manggaling sa banyangang wikang katulad ng Ingles at iba pang wika sa Pilipinas .

Ito’ ay kusang nagbabago, kusang nagiiba,natural,buhay,dinamiko, sinasalita at ginagamit:

Ito’ ay kusang nagbabago , kusang nagiiba,natural,buhay,dinamiko , sinasalita at ginagamit

WAKAS :

WAKAS 

Debbie Mari:

Debbie Mari Mga Kasapi :

Debbie Marpuri:

Debbie Marpuri

Novelyn Mortega:

Novelyn Mortega

Danilyn Isanan:

Danilyn Isanan

Hermie (Rhianna) Beriso:

Hermie ( Rhianna ) Beriso

Grace (Poe) Juan:

Grace (Poe) Juan

Gia (Ganda) Padohinog:

Gia ( Ganda ) Padohinog

Al (Den) Lerin:

Al (Den) Lerin

At Higit sa Lahat !!!!:

At Higit sa Lahat !!!! Si Lord    Salamat Po.

authorStream Live Help