RefWorks tutorial

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bleskový úvod do RefWorks:

Bleskový úvod do Ref Works Během necelých 8 minut se dozvíte: Jak začít Jak importovat a vkládat záznamy Jak vytvořit seznam literatury Jak zpřístupnit svou databázi na webu Jak doplnit použitou literaturu do rukopisu článku Co dalšího umí Ref Works

Jak začít s RefWorks?:

Do prohlížeče zadejte adresu www.refworks.com/refworks/ Jak začít s Ref Works ?

PowerPoint Presentation:

Nejste-li v síti své instituce, zadejte tzv. Group Code a stiskněte tlačítko. Group Code Vaší instituce Vám na požádání sdělí Vaše knihovna. Jste-li ve své domácí síti, tuto obrazovku vůbec neuvidíte.

PowerPoint Presentation:

Nejste-li v síti své instituce, zadejte tzv. Group Code a stiskněte tlačítko. Group Code Vaší instituce Vám na požádání sdělí Vaše knihovna. Jste-li ve své domácí síti, tuto obrazovku vůbec neuvidíte.

PowerPoint Presentation:

Nemáte-li ještě svůj účet v Ref Works , klikněte zde. Máte-li již svůj účet v Ref Works , zadejte své uživatelské jméno a heslo a klikněte na Login (následující obrazovka se Vás již netýká)

PowerPoint Presentation:

Svůj osobní účet v Ref Works si vytvoříte na této stránce vyplněním formuláře a stisknutím tlačítka Create Account .

PowerPoint Presentation:

Nyní máte svůj osobní prostor v Ref Works , kde si můžete ukládat záznamy o článcích, knihách, www stránkách, dokumentech a dalších objektech podle Vašeho přání – a dále s nimi pracovat. Teď si ukážeme, jak se to dělá.

Jak importovat záznamy:

Jak importovat záznamy Mnoho online databází podporuje přímý export do Ref Works . Ze těch známých u nás jsou to například Scopus, ScienceDirect, BioOne, JSTOR, Google Scholar, Blackwell Synergy, OvidSP, ProQuest, Web of Knowledge *) a další. *) přímý export z WoK pouze na vyžádání u Thomson Reuters

PowerPoint Presentation:

Proveďte rešerši v některé z online databází, které nabízí Vaše knihovna – pro ukázku začneme například s ProQuest Central. Použijte funkci pro export nebo uložení záznamů. Označte záznamy, které Vás zajímají.

PowerPoint Presentation:

Teď už stačí jen kliknout…

PowerPoint Presentation:

Proveďte rešerši v některé z online databází, které nabízí Vaše knihovna – pro ukázku začněme například se Science Direct. Použijte funkci pro export nebo uložení záznamů. Označte záznamy, které Vás zajímají.

PowerPoint Presentation:

Teď už stačí jen dvakrát kliknout…

PowerPoint Presentation:

Provedeme řešerši v některé databázi, kterou máte k dispozici – např. v online systému OvidSP (např. Medline, EMBASE, Biological Abstracts, GeoRef a další) Označíme záznamy, které chcete uložit. Pak použijeme Results Manager, zvolíme Direct Export a stiskneme Save .

PowerPoint Presentation:

Z nabízených možností opět vybereme Ref Works a potvrdíme – proběhne automatický import.

PowerPoint Presentation:

… a systém se sám spojí s Ref Works a uloží do nich Vámi označené záznamy. (Pokud jste předtím nebyli k Ref Works přihlášeni, budete požádáni o zadání Vašeho uživatelského jména a hesla a případně Group Code )

PowerPoint Presentation:

Co když systém přímý export do Ref Works nepodporuje? Ukažme si to na oblíbeném systému PubMed. Provedli jsme rešerši a označili zajímavé záznamy.

PowerPoint Presentation:

Vyhledáme funkci pro export záznamů do souboru (zde Send to ), vybereme vhodný formát a soubor uložíme na svůj disk. Jestliže si nejsme jisti jaký formát zvolit, najdeme pomoc v nápovědě Ref Works ( Help ).

PowerPoint Presentation:

Pak přejdeme do Ref Works a vybereme vlevo volbu Import nebo nahoře v menu volbu References a funkci Import .

PowerPoint Presentation:

V nabídce zvolíme zdroj, z něhož pocházejí importované záznamy – zde tedy PubMed .

PowerPoint Presentation:

Vybereme na svém disku uložený soubor a klikneme na tlačítko Import .

PowerPoint Presentation:

Co když systém přímý export do Ref Works nepodporuje? Ukažme si to na oblíbeném systému Web of Knowledge. Provedli jsme rešerši a označili zajímavé záznamy.

PowerPoint Presentation:

Vyhledáme funkci pro export záznamů do systémů pro správu bibliografických systémů a klikneme. Jestliže si nejsme jisti jak postupovat, najdeme pomoc v nápovědě Ref Works ( Help ).

PowerPoint Presentation:

Exportovaný soubor se záznamy uložíme na svůj disk.

PowerPoint Presentation:

Pak přejdeme do Ref Works a vybereme vlevo volbu Import nebo nahoře v menu volbu References a funkci Import .

PowerPoint Presentation:

V nabídce zvolíme zdroj, z něhož pocházejí importované záznamy – zde tedy Web of Knowledge .

PowerPoint Presentation:

Vybereme na svém disku uložený soubor a klikneme na tlačítko Import .

PowerPoint Presentation:

Tím máme záznamy v Ref Works . Nyní se podívejme, co se záznamy můžeme dál dělat.

PowerPoint Presentation:

Čerstvě naimportované záznamy jsou vždy uloženy ve složce Last Imported . Po dalším importu je nahradí ty nejnovější, ale nebojte se, nic se neztratí! Pro přehlednost určitě doporučujeme data ukládat do Vámi vytvořených složek.

PowerPoint Presentation:

Novou složku vytvoříte kliknutím na tlačítko New Folder .

PowerPoint Presentation:

Zadejte název podle potřeby, stiskněte Create a složka je založena.

PowerPoint Presentation:

Označené popř. všechny záznamy přesunete do jiné složky snadno pomocí funkce na nástrojové liště.

PowerPoint Presentation:

Zde na záložce Folders najdete „zatoulané“ záznamy, které nejsou v žádné složce.

PowerPoint Presentation:

Záznamy můžeme v Ref Works také vytvořit ručně stiskem tlačítka New Reference .

PowerPoint Presentation:

Objeví se prázdný formulář s velkým množstvím polí, která můžeme naplnit daty. Struktura polí záleží na Vámi zvoleném typu záznamu ( Ref Type ).

PowerPoint Presentation:

K dispozici máte také 5 uživatelských polí User 1 až User 5 , kam můžete vkládat a formátovat i rozsáhlé texty.

PowerPoint Presentation:

K záznamu můžete v poli Attachments připojovat přílohy, např. PDF soubory, obrázky apod.

PowerPoint Presentation:

Nakonec je třeba vytvořený záznam uložit pomocí tlačítka Save Reference nebo Save & Add New .

PowerPoint Presentation:

Jak můžete dále využít své nashromážděné záznamy? Pomocí Create Bibliography můžete vytvořit seznam použité literatury ve formátu podle potřeby (např. podle požadavků odborného periodika).

PowerPoint Presentation:

Rolovací nabídka Output Style zobrazí námi již použité styly a styly doporučené vaší institucí.

PowerPoint Presentation:

Chceme-li použít některý jiný z mnoha set nabízených výstupních stylů, použijeme odkaz Output Style Manager .

PowerPoint Presentation:

Zde můžeme vyhledávat styly podle názvu (často odpovídá názvu vydavatele nebo časopisu) a pomocí šipek si vybírat své oblíbené styly.

PowerPoint Presentation:

Jednoduše lze vytvořit seznam v požadovaném formátu - třeba z obsahu konkrétního adresáře.

PowerPoint Presentation:

Svou kolekci záznamů můžete také zveřejnit na www. K tomu slouží záložka Share .

PowerPoint Presentation:

Vyberte, zda chcete sdílet celou databázi nebo jen konkrétní složky.

PowerPoint Presentation:

Na této URL adrese bude Váš adresář dostupný uživatelům internetu. Můžete samozřejmě nastavit, co všechno s Vašimi daty mohou (a nemohou) uživatelé dělat – prohlížet, tisknout, exportovat…

PowerPoint Presentation:

A takto uživatelé uvidí Vaše záznamy – kromě editace mohou se záznamy dělat vše, co jste jim povolili.

PowerPoint Presentation:

Ref Works Write-n-Cite umí vkládat odkazy na použitou literaturu do Vašich článků ve Wordu nebo OpenOffice, a pak na konec článku doplnit seznam literatury ve formátu podle Vaší potřeby.

PowerPoint Presentation:

Write-n-Cite je třeba nejprve nainstalovat na váš počítač – vyberte si vhodnou verzi podle toho, zda máte Windows nebo Mac.

PowerPoint Presentation:

Write-n-Cite v akci: na odpovídající pozice v rukopisu umístíte reference tlačítkem Cite .

PowerPoint Presentation:

Když jste hotovi, zvolíte výstupní styl a stisknete tlačítko Create Bibliography .

PowerPoint Presentation:

Váš rukopis nyní obsahuje odkazy na reference a seznam literatury v požadovaném formátu. Tuto akci lze libovolně opakovat, váš zdrojový dokument je zachován.

Ovšem RefWorks umí mnohem víc:

Ovšem Ref Works umí mnohem víc načítat záznamy z online katalogů knihoven a z databází menu Search -> Online Catalog or Database načítat záznamy z RSS kanálů (například z Vašich oblíbených novin) menu Search -> RSS Feeds

Ovšem RefWorks umí mnohem víc:

Ovšem Ref Works umí mnohem víc automaticky vyhledat informace k www stránkám, kde se vyskytují čísla ISBN, PubMed ID a DOI – a tyto doplněné informace načíst do Vaší osobní databáze menu Tools -> RefGrab-It

Proč RefWorks?:

Proč Ref Works ? Výhody Ref Works jako online služby: systém je dostupný kdykoli a kdekoli stačí libovolný počítač připojený k internetu a libovolný www prohlížeč Windows, Linux, Mac, Unix… žádná starost o provoz a aktualizace softwaru a filtrů Ref Mobile – verze pro chytré telefony a PDA možnost práce offline - Write-N-Cite !

Přejeme Vám hodně úspěchů v práci s RefWorks ! Albertina icome Praha s.r.o. www.aip.cz:

Přejeme Vám hodně úspěchů v práci s Ref Works ! Albertina icome Praha s.r.o. www.aip.cz

authorStream Live Help