maddeyi tanıyalım

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ÜNİTE : maddeyi taniyalim :

ÜNİTE : maddeyi taniyalim KAZANIM : Maddelerin özellikleri ile gündelik hayatta kullanım alanları arasında ilişki kurar.Katıların belirli şekli olduğunu sıvıların konuldukları kabın şeklini aldığını fark eder.

PowerPoint Presentation:

Madde Neye Denir: Boşlukta yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan varlıklara Madde denir . Çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız varlıkların tümü birer maddedir. Maddeleri ve maddelerden yapılmış olan cisimlerin özelliklerini beş duyu organlarımızla algılayabiliriz

PowerPoint Presentation:

MADDE Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir. İster katı, ister sıvı isterse gaz olsunlar hepsinin kaplamış olduğu bir yerleri yani hacimleri vardır . CİSİM Maddelerin şekil almış haline CİSİM denir. Tahta, yün, cam ve bunun gibi bir çok maddeler ellerde şekillenerek oturulacak sandalye, üzerinde yazı yazacağımız sıra, camı işleyerek bardak ve vazo yapılır. Yün dokunarak kazak ve çorap örülür. Tahta bir madde. Tahtadan yapılan masa bir cisimdir. Kağıt bir madde, kağıttan yapılan defter ve kitap ise bir cisimdir . MALZEME Bir yada birkaç tanesini bir araya getirdiğimiz ve bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz maddeler malzemeleri oluştururlar. Un, tuz, su, maya gibi maddeler ekmeği oluşturan, kereste, çivi tutkal gibi maddeler masayı oluşturan, çimento, kum, su gibi maddeler betonu oluşturan malzemelerdir. EŞYA Evlerimizde, okulumuzda ve daha birçok yerde kullandığımız koltuk, halı, sandalye, çanta, kalem, silgi, ayakkabı, gömlek gibi cisimler birer eşyadır

PowerPoint Presentation:

Maddeler yapılarına göre bazı özellikler gösterirler. 1- Mıknatıslık 2- Su çekme – çekmeme özelliği 3- Suda yüzme özellikleri

PowerPoint Presentation:

MIKNATISLA ÇEKME Mıknatıs demir, kobalt, nikelden yapılan maddeleri kendine çeker. Bu tür maddelerden yapılan çivi, toplu iğne, ataç, raptiye gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilirler . Ağaç, cam, alüminyum, kauçuk gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmez

PowerPoint Presentation:

SU ÇEKME – ÇEKMEME ÖZELLİĞİ Bazı maddelerin su gibi sıvı maddeleri emme özelliği vardır. Bu durum maddenin gözenekli olmasından kaynaklanır. Sünger, el bezi, kağıt para ya da kağıt havlu gibi gibi cisimler suyu emerler. Plastik, mermer, seramik, cam, metal gibi cisimler suyu emmezler. Bulaşık süngeri suyu emer

PowerPoint Presentation:

BATMA -YÜZME ÖZELLİĞİ Maddelerin bazısı su da batmaz ve su üzerinde yüzerler. Şişe mantarı, plastik köpük,kağıt , tahta gibi maddeler suda batmazlar. Metal para, silgi, taş, seramik ve cam parçaları suda batarlar

  Maddeyi Niteleyen Özellikler :

Maddeyi Niteleyen Özellikler Maddeyi tanıyalım videosu : http://www. youtube .com/ watch ?v= Vn -gyAXImJ0 Beş duyu organımızla algıladığımız maddeleri Saydamlık – opaklık , parlaklık , matlık, sertlik – yumuşaklık , esneklik – berklik, sağlamlık – kırılganlık özellikleriyle tanımlarız.

PowerPoint Presentation:

SAYDAMLIK  -  OPAKLIK Saydam Maddeler: Işığı tam olarak geçiren maddelere saydam madde denir. Örnek: Cam, su, bazı plastik maddeler, hava birer saydam maddedir . Opak Madde: Işığı geçirmeyen maddelere opak maddeler denir . Örnek: Tahta, demir. Kitap, duvar, çelik tencere gibi maddeler opak maddelerdir . Yarı Saydam Maddeler: Bazı maddeler ışığı tam olarak geçirmezler. Işığı az geçiren  maddelere yarı saydam maddeler denir. Örnek: Buzlu cam, defter yaprağı, şeffaf poşetler

PowerPoint Presentation:

PARLAKLIK - MATLIK Altın , gümüş, çelik çaydanlık, mermer, cilalı mobilya, gibi cisimler parlak , yazı tahtası, silgi, kumaş gibi cisimler mattır . SERTLİK - YUMUŞAKLIK Çevremizde gördüğümüz ve kullandığımız bazı madde ya da cisimlerin bazıları sert, bazıları yumuşaktır. Taş, demir, tahta, sıra gibi maddeler sert maddelerdir . Hamur, sünger, pamuk, lastik gii cisimler yumuşak maddelerdir

PowerPoint Presentation:

ESNEKLİK – BERKLİK Lastik gibi maddeleri kuvvet uygulayarak şekilden şekle sokabiliriz. Ancak esnek maddeler kuvvetin etkisi kaldırıldığında eski şekillerine dönerler. Bu tür maddelere Esnek Maddeler denir. Örnek: Sünger, paket lastiği gibi maddeler esnektir . Esnemeyen maddelere Berk madde denir. Berk maddeler esnetildiği zaman kırılır Örnek: Kurşun kalem, mermer vazo, cam sürahi gibi maddeler.

PowerPoint Presentation:

SAĞLAMLIK – KIRILGANLIK Bir kuvvet uygulandığında kırılmayan, parçalanmayan maddeler Sağlam maddelerdir. Kuvvet uygulandığında kırılan, şekli bozulan maddelere Kırılgan maddeler denir.

PowerPoint Presentation:

Altın parlaktır ve serttir Sünger yumusaktır Araba lastiği esnektir

PowerPoint Presentation:

SUYU GEÇİREN – SUYU GEÇİRMEYEN Bazı maddeler suyu geçirmezler. Bu gibi maddeleri suyun geçmemesi gereken durumlarda   kullanırız Örnek: Şemsiye, serayı örten naylon, su koyduğumuz bardak Çatıyı örten kiremit gibi malzemeler bu amaçla kullanılır. Pamuk kim gibi maddeler suyu geçirme özelliğine sahiptir .

PowerPoint Presentation:

KOKULU – KOKUSUZ MADDELER Çevremizdeki kokulu ve kokusuz birçok madde bulunur. Çiçek , yemek, meyve, kolonya, parfüm kokusu güzel olan, çöp, kanalizasyon kokusu gibi kokular kokulu olarak örnek verilebilir. Hava , su, şeker, tuz, pirinç, cam, demir, altın, gibi birçok maddenin kokusu yoktur. Bu maddeleri koklayarak tanıyamayız

PowerPoint Presentation:

KATI – SIVI MADDELER Çevremizde katı ya da sıvı birçok madde vardır. Kalem, sıra, cam, taş, odun, kömür, gibi maddeler katı maddelerdir. Akışkan özelliği olan maddelerde sıvı maddelerdir. Su, sıvı yağlar, kolonya, benzin, meyve suyu gibi maddeler sıvı maddelerdir. Gözlemleyerek ve dokunarak ta bunları ayırt edebiliriz .

PowerPoint Presentation:

PÜRÜZLÜ - PÜRÜSSÜZ MADDELER Bazı madde ya da cisimle elimizle dokunduğumuzda yüzeylerinin pürüzlü yada pürüzsüz olduğunu anlayabiliriz. Taşın , tuğlanın, toprağın, ağaç gövdesinin, zımparanın yüzeyleri pürüzlüdür . Cilalı bir masanın, camın, tabağın, televizyon ekranının yüzeyleri pürüzsüzdür.

Maddeyi taniyalim videosu:

Maddeyi taniyalim videosu http://www. youtube .com/ watch ?v=aYl3cfrE1Qs İçerdiği konular Madde ve cisim Madde ve özellikleri Maddenin halleri Maddenin hal değiştirmesi

Değerlendirme sorulari:

Değerlendirme sorulari 1) Tabloda K,L,M maddelerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? K L M a ) Yay Taş Kolonya b ) Tahta Su Yay c ) Sünger Cam Limon d ) Taş Lastik Hava

PowerPoint Presentation:

2) Annemiz, bugün beslenmemize kek koydu. Keki yaparken un, şeker, yumurta gibi maddeler kullandı. Kullanılan bu maddelere ne ad verilir? a ) Madde c ) Cisim b ) Malzeme d ) Alet

PowerPoint Presentation:

3) Maddeler farklı özelliklere sahip olabilir.Aşağıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A )Bulaşık süngeri su çeker. B )Toplu iğne esnektir. C )Ağaç dalı pürüzlüdür. D )Duvar opaktır .

PowerPoint Presentation:

4) Şekildeki taş içinde su bulunan dereceli silindir kabına atıldığında su seviyesi 80’e çıktığına göre taş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A )taşın hacmi 30ml dir . B )taşın kütlesi 80 gr dır C )taşın hacmi 80 ml dir D )taşın kütlesi 30 gr dır

PowerPoint Presentation:

5)Aşağıda katılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A )Belirli bir şekilleri vardır. B ) Katıların belirli bir hacmi yoktur. C )Katıların hacmi ölçülebilir D )Katılar akışkan değildir.

PowerPoint Presentation:

6) Şekil I deki zeytin yağı , şekil II deki kaba boşaltılıyor bu gözlemin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi sıvılar için söylenebilir? A )sıvıların sıkıştırılabildiği B )sıvıların belli bir şekli olduğu C )sıvıların girdiği kabın şeklini aldığı D )sıvıların hacimsiz olduğu

PowerPoint Presentation:

7) Kütle için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A ) Uzayda kapladığı yerdir. B ) Ölçülebilen madde miktarıdır. C ) Kütle ölçüsü birimi litredir. D ) Düzgün olmayan maddelerin kütlesi dereceli silindirde ölçülebilir

PowerPoint Presentation:

9) Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A ) kilogram B ) gram C ) metre D ) litre

PowerPoint Presentation:

10)Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ? A ) Maddenin sıvı içinde olması gerekir. B ) Soğutulması gerekir. C ) Isıtılması gerekir. D ) Sıvının buharlaştırılması gerekir.

PowerPoint Presentation:

8)Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına (D) , yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) Terazi ile ölçülebilen madde miktarına kütle denir. ( ) Maddenin boşlukta kapladığı yere alan denir. ( ) Maddenin doğal olmayan haline ham madde denir. ( ) Sıcaklık barometre ile ölçülür ( ) Bir madenin dışarıya ısı vermesine soğuma denir ( ) Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır ( ) Gazların kütlesi yoktur

PowerPoint Presentation:

Kaynakça www. fenokulu .com www. sanalfizik .com www. egitimhane .com

authorStream Live Help