drug master files(turkish)

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

İlaç Ana Dosyası :

1 İlaç Ana Dosyası / 45

Sunumun İçeriği :

2 Sunumun İçeriği Giriş İlgili temel terimler İçerikleriyle DMF tipleri İlaç ana dosyasının ibraz edilmesi İlaç ana dosyasının izni Proses ve işlemlerin genel şeması Başvuranın yükümlülükleri DMF’in tekrar düzenlenmesi DMF’in kapatılması / 45

İLAÇ ANA DOSYASI:

3 İLAÇ ANA DOSYASI İlaç ana dosyası (DMF) genellikle etkin maddenin ya da yardımcı maddenin kimya,üretim ve kontrolleri (C.M.C) yle ilgili FDA’a ibraz edilen detaylı ve gizli bilgilerdir . Diğer C.M.C bilgileri de (paketleme,saklama ) ilaç ana dosyasına eklenebilir. I. Giriş / 45

İlaç Ana Dosyası Tipleri:

4 İlaç Ana Dosyası Tipleri 5 tip dosya vardır … I Tesis bilgileri II İlaç etkin madde, ürün, ara ürünler ve üretimde kullanılan materyaller III Ambalaj IV Yardımcı maddeler V Tip I ile Tip IV ’ün kapsamadığı diğer ilaç ana dosyaları ( Genellikle klinik ve toksik veriler mevcuttur.) / 45

Güncel DMF Tipleri :

5 Güncel DMF Tipleri Şu an 4 tip İlaç ana dosyası vardır : T ip I DMF geri çekilmiştir. (Num aralandırma karışıklığı önlemek için sabit tutulmuştur. ) II İlaç etkin madde, ürün, ara ürünler ve üretimde kullanılan materyaller III Ambalaj IV Yardımcı maddeler V Tip I ile Tip IV ’ün kapsamadığı diğer ilaç ana dosyaları / 45

MART 2007’DEN İTİBAREN DMF DOLDURMA ORANLARI:

6 MAR T 2007 ’DEN İTİBAREN DMF DOLDURMA ORANLARI / 45

DMF’İ Kimler Doldurmak Zorundadır?:

7 DMF ’İ Kimler Doldurmak Zorundadır ? Hiç Kimse!! DMF dosyası için yasal ve ruhsatsal hiçbir zorunluluk yoktur. DMF FDA’nın incelemelerine CMC bilgilerini ibraz etmek amacıyla hazırlanır. DM F’te yer alan bilgiler IND / NDA /ANDA , diğer DMF ’leri desteklemek amacıyla verilir. Unutmayın!!! DMF asla IND / NDA / ANDA veya ihraç başvurularının yerini almaz DMF’in teknik içerikleri IND / NDA / ANDA veya ihraç başvurularına ek bilgi sağlar. / 45

II. Bazı Genel Terimler:

8 II. Bazı Genel Terimler VEKİL : DMF ‘i ibraz eden kişi/şirket. . A C EN TA : DMF vekilinin temsil ettiği kişi/kurum. BAŞVURAN / MÜŞTERİ / YETKİLİ KİŞİ ( AP ) : DMF’i referans eden kişi/kurum. BAŞVURU : Investigational New Drug Application (IND), New Drug Application (NDA), Abbreviated New Drug Application (ANDA) ANDA / NDA ‘EK BELGELER : Onaylanmış ANDA / NDA ‘daki değişiklik raporları . BAŞVURUDA DÜZELTME : Bilgilere Ek Olarak … Mevcut IND, Beklemedeki ANDA / NDA Beklemedeki ANDA / NDA ekleri . / 45

III. İçerikleriyle DMF Tipleri:

9 III. İçerikleriyle DMF Tipleri T ip I : Tesis Bilgileri Aşağıdaki Bilgileri İçerir : Üretim sahası Cihaz kapasitesi Op erasyon planı Güncel yer adresi En yakın şehiri içeren ve yerini gösteren bir harita Kurumsal merkez 10 Temmuz 2000 ’den itibaren kullanımı kaldırılmıştır. . / 45

TİP II DMF:

10 T İP II DMF İÇERİK : İlaç Etkin Madde Ara Ürünleri,İlaç Ürünleri ve Hazırlamada kullanılan Materyaller Etkin Madde ve ara ürünlerinin üretim ve kontrolündeki ara basamakları özetler. Etkin madde ve ara ürünler için Type II DMF ’te bulunması gerekenler aşağıdaki yönergelerde açıklanmıştır: Etkin maddelerin üretim başvurularındaki destekleyici belgeleri içeren yönetmelik Başvurudaki CMC içeriği ve yapılacak değişikliklerle ilgili yönetmelik / 45

PowerPoint Presentation:

11 (2) İlaç Ürünü ( Bitmiş Dozaj Formlar ) Üretim prosedürleri ve bitmiş dozaj formu kontrolleri IND, NDA, ANDA veya ihraç başvurusu formatında ibraz edilmeli Yukarıdaki belgeler verilemezse Bu veriler DMF dosyasına dahil edilir. / 45

PowerPoint Presentation:

12 İlaç ürünü için, başvuran/sponsor aşağıdaki yönergedeki adımları izlemelidir: 1. Değişiklik ve başvurunun CMC kısmının içeriğiyle ilgili yönerge 2. İlaç ürünlerinin üretim ve kontrol belgelerinin ibrazına ilişkin yönerge . 3. Metod validasyonu için analitik veri ve örneklerin ibrazına ilişkin yönerge / 45

TiP II DMF’TEKİ GENEL BİLGİLER:

13 T i P II DMF ’TEKİ GENEL BİLGİLER Üretim Bölümü Kalite-Kontrol Valida sy on Stabilit e verileri Impurit eler Kaplama & Etiketleme Üretim öncesi Ara ürün & İ n-pro s es Bitmiş Dozaj Formları Ham Materyal Ambalaj Materyali (1) (2) (3) (4) (5) (6) a. b. c. a.1 a.2 / 45

Tip III: Kaplama Materyali :

14 T ip III: Kaplama Materyali İçerik :- Kullanma amacı Yapısı ve bileşenleri . Kaplama materyali hazırlamada kullanılan bileşenlerin üretici isimleri Kabul spesifikasyonları Bu materyallerdeki toksikolojik veriler YÖNERGEYİ İZLE : " Guideline for Submitting Documentation for Packaging for Human Drugs and Biologics ." / 45

TİP IV EKSİPİYANLAR:

TİP IV EKSİPİYANLAR Farmakopede yer alan eksipiyanlar için CMC genellikle incelenmez . Bu nedenle DMF gerekli değildir . İstisnalar : Veriliş yolunundeğişmesi ya da total dozun etkinlik / güvenlik sorununun olması Örn : RESPITOSE, kuru toz inlahasyon ürünleri için laktoz Yeni bir madde için CMC gereksinimleri tip II DMF’deki gibi sunulması gerekmektedir.

TİP V DMF:

TİP V DMF FDA tip V DMF'lerin kullanımını; muhtelif bilgiler, yinelenen bilgiler ya da diğer tip DMF'ler içinde olması gereken bilgiler için teşvik etmektedir. Tip I-Tip IV DMF’in kapsamadığı datayı s unmak (klinik/toksisite) Sahibin ilk olarak DMF için niyet mektubu ibraz etmelidir Sonra FDA, sunulan dosya ile ilgili olarak ilgililerle temasa geçecektir

DMF’İN SUNULMASI:

DMF’İN SUNULMASI Sistem nasıl işliyor ? DMF herhangi bir harç ödenmeden ilgili yerlere gönderilir. Central Document Room Center for Drug Evaluation and Research 5901-B Ammendale Road Beltsville, MD 20705-1266 İçerik : İntikal mektubu İdari bilgiler Teknik bilgiler www.fda.gov/cder/guidance/dmf.htm http://www.fda.gov/cder/ddms/bind ers.htm

1- İNTİKAL MEKTUBU Orjinal sunu ve değişiklikler:

1- İNTİKAL MEKTUBU Orjinal sunu ve değişiklikler Başvurunun tanımlanması ( Orjinal / Orjinal DMF desteği / Değişiklik ) DMF tipi ve konusu ( güncelleme , revize edilmiş formül ya da revize edilmiş proses) Sponsor, başvuru sahibinin adres ve telefonları ile tüm ilgili dosyaların numaraları Sahibin ya da yetkilinin imzası Daktilo edilmiş adı ve imzalayanın ünvanı

2- İDARİ BİLGİLER:

2- İDARİ BİLGİLER Orjinal Sunum: Aşağıdakilerin adres ve telefonları DMF sahibi Şirket merkezi Üretim/ işleme tesisi FDA ile yazışmlar için irtibat Eğer varsa ajans(lar) A bölümündeki kategorilerden herhangi birinde listelenen kişilerin spesifik sorumlulukları Taahhüt bildirimi A signed statement by the holder certifying that the DMF is current and that the DMF holder will comply with the statements made in it.  

2- İDARİ BİLGİLER Değişiklikler:

2- İDARİ BİLGİLER Değişiklikler DMF sahibinin adı DMF numarası Ad ve yazışma adresi DMF’nin affected section ve/ya da sayfa numaraları IND, NDA, ANDA, DMF’in her birinin adres ve telefonları ya da

PowerPoint Presentation:

DMF, Central Document Room (CDR) personeli tarafından idari amaçla incelenir. İlgili DMF'e DMF veritabanına girilerek bir numara atanır ve DMF sahibine mektup gönderilir. Eğer FDA tarafından hiçbir yanıt alınmazsa, DMF sahibi e-mail ile sorgu yapabilir: dmfquestion@cder.fda.gov

DMF Sahibine FDA tarafından gönderilen belge aşağıdakileri kapsar::

DMF Sahibine FDA tarafından gönderilen belge aşağıdakileri kapsar: DMF veritabanından verilen numara ve DMF tipi DMF sahibinin sorumlulukları / yükümlülükleri hatırlatılır : Yapılan değişiklikler bildirilmeli Adres ve isim değişiklikleri FDA’ye bildirilmeli Ajans / temsilci değişikliği bildirilmeli Yıllık faaliyet raporu gönderilmeli Başvurulan her bir öğe için yetkilendirme belgesi (LOA) gönderilmeli

Yetkilendirme Belgesi (LOA):

Yetkilendirme Belgesi (LOA) DMF, sadece bir başvuru ya da diğer DMF'lerde referans yapıldığında incelenir . T he DMF will be reviewed ONLY when it is referenced in an Application or another DMF. US FDA DMF sahibine yükümlülüklerini hatırlatan bir belge gönderilir DMF SAHİBİ FDA’YE 2 KOPYA LOA GÖNDERİLİR 1 kopya LOA başvuru içindir Başvuran kişi bu LOA kopyasını başvurularında gönderir

LOA’nın Önemi:

LOA’nın Önemi LOA gönderilmesi, DMF inceleme prosedürünü başlatan mekanizmadır. Bu yetki belgesi DMF başvurusu için FDA'ye izin verir. Eğer DMF sahibi kendi DMF'inden referans alıyorsa, aşağıdaki bilgileri LOA'da sunmalıdır: DMF numarası DMF kapsamındaki spesifik ürün/ ürünler Bölüm numaraları ve/veya referans alınan sayfa numaraları Avrupa'da bir DMF'ten referans alınması için gerekli izine ''Erişim Belgesi ( Letter of Access)' ' denir.

DMF’in İncelenmesi:

DMF’in İncelenmesi İNCELEYİCİ İnceleyici, bir DMF referansı içeren bir başvuru(IND/NDA/ANDA) aldığında DMF, Central document room’dan talep edilir Ancak DMF’in teslim edilmesi birkaç gün sürer DMF inceleme prosedürü başvuru prosedürünün tersidir, başvuruda belge inceleme için otomatik olarak teslim edilir.

PowerPoint Presentation:

DMF’in ulaşmasından sonra inceleme prosedürüne başlanır Eğer DMF içeriğinde herhangi bir eksiklik bulunursa; Başvuru sahibi bilgilendirilir, eksikliğin niteliği başvuru sahibine tebliğ edilir. Eksiklikler ayrıntılı bir şekilde DMF sahibinine bildirilir DMF sahibi, konu olan iletim mektubu ile birlikte ajansın eksik bilgilerini yanıt olarak (istenen bilgileri) göndermelidir . Eğer hiç eksiklik yoksa bavuru sahini bilgilendirmeye gerek yoktur..

PowerPoint Presentation:

BAŞVURULAR VE DMF ARASINDAKİ FARKLAR

PowerPoint Presentation:

BAŞVURULAR DMF’LER Mevzuata göre yapılır . Başvuru sahibi tarafından dosyalanmalıdır . Mevzuata göre yapılmaz . DMF’in dosyalanması mecburi değildir . Her başvuru ve eki genel veri tabanına girilir . DMF’ler tiplerine göre veri tabanına girilir . (Her DMF tipi için ayrı veri tabanı vardır .) Özel bir inceleme bölümüne sunulur . CDR’a sunulur . Bir inceleyici atanır ve her teslim için bir bitiş tarihi vardır. Bir inleyecici ataması ve bitiş tarihi yoktur . İnceleme prosedürü DMF’ten oldukça farklıdır . DMF’ler sadece basvuruda ya da baska bir DMF tarafından referans verilmişse incelenir . Yıllık güncelleme tarihi kaçırılması halinde FDA hatırlatma yazısı gönderir . FDA hatırlatma yazısı göndermez .

DMF in Yıllık Güncellenmesi:

29 DMF in Yıllık Güncellenmesi Dosyanın sahibi orijinal talebin yıldönümü tarihinde yıllık bir rapor sağlamalıdır . DMF in ana konusu değişmemiş ise , dosya sahibi konunun güncel olduğunu belirten bir açıklama sunmalıdır. Güncelleme hatası beklemedeki IND, NDA, ANDA ya da herhangi bir düzenleme veya bu gibi bir uygulama için desteğin incelenmesi esnasında FDA de gecikmelere neden olabilir ; ve FDA dosyanın kapatılması için çeşitli prosedürler başlatabilir. / 45

DMF in Geri Çekilmesi:

30 DMF in Geri Çekilmesi DMF in 3 yıl içinde hiçbir etkinliği olmazsa (düzenleme veya yıllık rapor) FDA geri çekme prosedürünü başlatır. Not: LOA aktivite için hesaba katılmaz. / 45

DMF Geri Çekme Prosedürü:

31 DMF Geri Çekme Prosedürü FDA dosyanın hükümsüz kaldığını belirten mektubu( overdue notice letter ) (ONL) dosya sahibi/şirketin güncel olan adresine gönderir. 90 gün içinde herhangi bir geri dönüş olmazsa , DMF in bir kopyası Federal Kayıt Merkezine ( Federal Records Center ) (FRC) gönderilir ve diğeri imha edilir. / 45

DMF Sistemindeki Değişimler:

32 DMF Sistemindeki Değişimler Son 10 yılda , DMF sisteminin daha iyi işlemesine yardımcı olacak bazı değişiklikler yapılmıştır. Fakat bazı prosedürler de aynı kalmıştır. / 45

DMF Sistemi ve Prosedüründeki Değişiklikler (İç değişiklikler):

33 DMF Sistemi ve Prosedüründeki Değişiklikler ( İç değişiklikler ) İnceleme koruma formu oluşturma ( Review Cover Form ) Tip-2 inceleme formatı oluşturma( Type II Review Format ) Yeniden inceleme politikasının uygulanması ( Re-review Policy ) Merkezi inceleme dosyasının oluşturulması ( Central Review File ) Veri tabanı incelenmesinin gözden geçirilmesi ( Revision of Database View ) / 45

DMF Sistemi ve Prosedüründeki Değişiklikler (Dış değişiklikler):

34 DMF Sistemi ve Prosedüründeki Değişiklikler ( Dış değişiklikler) Tip-1 DMF in elimine edilmesi Onay sonrası rehber değişiklikleri and DMF web-site listesinin oluşturulması DMF sorgusunun oluşturulması DMF uzmanı pozisyonunun oluşturulması / 45

DMF in Değişmeyen Prosedürleri:

35 DMF in Değişmeyen Prosedürleri DMF içeriğinde değişiklik yapılamaz . İnceleme sadece uygulama içinde referans edilmiş ise yapılabilir. Tüm DMF ler gizlidir. DMF ler ne kabul edilir ne de kabul görmez. Dosya sahibi tüm değişimleri tüketiciye bildirmek zorunluluğundadır. / 45

Özet:

36 Özet DMF sistemi hem endüstri hem de FDA için zorluklar taşımaktadır. Bazı değişiklikler ile sistem hem endüstri hem FDA için yumuşatılmıştır. Problemler minimize edilebilir: – Başvuran kimse ve dosya sahiplerinin rehberlerdeki kısımlara uyumluluğu ve sorumluluklarının tamamen anlaşılması ile, – İnceleyici prensip ve prosedürlerine uyumluluk ile. / 45

Buraya kadar olan her şey US-FDA in DMF için istemiş olduğu prosedürlerdi.:

37 Buraya kadar olan her şey US-FDA in DMF için istemiş olduğu prosedürlerdi. / 45

Etkin Madde için Avrupa Drug Master File Prosedürü:

38 Etkin Madde için Avrupa Drug Master File Pro se d ürü DMF İÇERİĞİ DMF’in Başvuran Kişi Tarafı ASM DMF’in Sınırlı Tarafı 2 KISIM Açık Kısım KAPALI KISIM / 45

DMF’in Başvuran Tarafı Açık Kısım :

39 DMF’in Başvuran Tarafı Açık Kısım Etkin Madde Üreticisi Başvurana destek olacak bilgiyi sağlar Bu bilgi aşağıdakileri içerir : Üretim metodu taslağı Üretim yöntemi kaynaklı safsızlık , izolasyon işlemi ve degr edasyon Toksisite ve spesifik safsızlık bilgisi / 45

PowerPoint Presentation:

40 DMF in başvuran kısmı ASM tarafından başvurucuya direkt sağlanır ve pazarlama yetkisi için başvurunun bir parçası olur. DMF in başvuran kısmı, ASM’nin onay yazısı olmadan 3 tarafa da teslim edilememişse gizli bir dökümandır. / 45

DMF in ASM Sınırlı Kısmı:

41 DMF in ASM Sınırlı Kısmı Kapalı Kısım Aşağıdakiler hakkında detaylı bilgi içerir; Sıcaklık, reaksiyon şartları gibi üretim yönteminin bireysel basamakları Üretim yönteminin bazı kritik adımları için validasyon ve geliştirme verileri Bu tür bilgiler sadece yetkili kimselere sunulur. / 45

REFERENCES:

42 REFERENCES www.fda.gov/cder/guidance/dmf.html www.emea.eu.int/htms/vet http://www.fda.gov/cder/Offices/ONDQA/presentations/shaw.pdf / 45

PowerPoint Presentation:

43

authorStream Live Help