Dönor bakımı Ahmet COŞAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Sunusu:

D onör Bakımı Prof.Dr.Ahmet COŞAR 1 Prepared by: Assoc. Prof. Arash Pirat within the project Technical Assistance for Alignment in Organ Donation .

PowerPoint Sunusu:

Donör bakımı beyin ölümü tanısıyla başlayıp organizmadan organ korunmasına yönelimi hedefler ANCAK organ temini hep akılda tutularak 2

PowerPoint Sunusu:

Amaç: Stabilizasyon Beyin ölümü tanısını kolaylaştırmak Transplante edilebilecek organların viabilitesi ve fonksiyonunu optimize etmek 3

PowerPoint Sunusu:

Mevcut order’ların revizyonu yada yeni düzenlemeler Definitif tedavilerin kesilmesi Vital parametrelerin stabilizasyonu Transplanta edilebilecek organlara yönelik yaklaşımlar 4

PowerPoint Sunusu:

Optimal donör bakımının önemi 5

PowerPoint Sunusu:

Optimal donör bakımının sonuçları 6 Ailenin kabul etmemesi  Donör kaybı  Uygun olmayan donör  uygun donör  Papworth program  %84 dönüşüm Posttransplant graft fonksiyonu  Wheeldon 1995 Salim 2005

PowerPoint Sunusu:

7 Intrakraniyal patoloji İKB  OKB OKB  Rostrokaudal i skemi Mezensefalon iskemisi Parasempatik aktivite  Pons iskemisi Sempatik aktivite  S erebral iskemi Cushing refleksi Bradikardi Hipertansiyon Vagal kardiyomotor iskemi Parasempatik aktivite  Kar şılıksız s empatik aktivite  S erebral iskemi OTONOMİK FIRTINA Miyokard işi  Taşiaritmi , hipertansiyon Hedef organ iskemisi Va somotor tonus kaybı Sempatik deaktivasyon Hipotansiyon Kalp debisi  Reperfüzyon hasarı Donör resüsitasyonu Novitzky 1997 Van Bakal 1997 Tuttle - Newhall 2003 Dictus 2009 Bugge 2009

PowerPoint Sunusu:

Patofizyoloji Beyin sapı işlev kaybına bağlı sistemik fizyopatolojik gelişmeler: Hemodinamik instabilite Aritmiler Solunum kaybı Hipotermi DI,Hipotiroidizm

PowerPoint Sunusu:

9 Donör bakımı Beyni (hastayı) yaşatmak Organları korumak Ağır sedasyon Katekolaminler Hiperonkotik tedavi Hiperosmolarite Hipovolemi Hipotansiyon Hipernatremi

PowerPoint Sunusu:

10 Sistemlerdeki değişikliler

PowerPoint Sunusu:

Kardiyovasküler sistem 11 Kısa süreli Esmolol , nitroprusid Hoemme 2007 Rona 1985 Shivalkar 1993 Katekolamin toksisitesi Miyokard disfonksiyonu Total sempatektomi  Hızlı İKB artışı  Otonomik fırtına

PowerPoint Sunusu:

Otonomik /Sempatik Fırtına Katekolamin (adrenalin ve noradrenalin ) salınımına bağlı hiperdinamik durum Taşikardi Artmış C.O . Vazokonstriksiyon Hipertansiyon 12

PowerPoint Sunusu:

Hipotalamus Yetersizliği Bozulmuş ısı regülasyonu( hipo / hiper ) Vazomotor tonus kaybına bağlı vazodilatasyon Hipofiz fonksiyon bozuklukları 13

PowerPoint Sunusu:

Hipofiz ADH salınımı (sıvı konservasyonu ) DI( hipovolemi -elektrolit bozuklukları Tiroid hormon salınım Metabolizma /KVS / Koagülasyon Bozuklukları 14

PowerPoint Sunusu:

Kardiyovasküler sistem 15 Hemodinamik instabilite HİPOTANSİYON  %80 Nygaard 1990 Rölatif hipovolemi Miyokard disfonksiyonu Afterload  Yandaş nedenler Bugge 2009 DuBose 2008 Hızlı İKB artışı  Hemodinamik instabilite  Sebening 1995

PowerPoint Sunusu:

16 Kardiyovasküler sistem Hemodinamik hedefler 1 OKB  60 mmHg (minimum vazopressör ile) 2 SVB: 6-10 mmHg 3 İdrar çıkışı  1 ml/kg/saat 4 Sol ventrikül EF  %45 Zaroff 2002 www.UNOS.org

PowerPoint Sunusu:

17 Kardiyovasküler sistem Hipotansiyonun tedavisi Chamorro 2009 Sıvı resüsitasyonu (altın standart) Vazopressörler İnotroplar Hormon replasman tedavisi

PowerPoint Sunusu:

18 Kardiyovasküler sistem Sıvı resüsitasyonu Bittner 1995 Pennefather 1993 Mertes 1994 Torasik organlar için normovolemi Böbrekler için hipervolemi vs Wood 2004 Kolloid mi, kristaloid mi? Kombinasyon Akciğer donörleri için kolloid  HES ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Cittanova 19956 Schortgen 2008 Blasco 2008 Hb : 10 g/ dl Venkatesawaren 2008 Wood 2004

PowerPoint Sunusu:

19 Kardiyovasküler sistem Chamorro 2003 Chamorro 2004 Wood 2004 Dopamin ilk seçenek (10 g/kg/ dak ) Vazoaktif destek %80-90 Kalpte primary nonfunction ? Noreadrenalin EVET Schnuelle 2001 El Oakley 1996 HAYIR Chamorro 2003 Hemoksijenaz -1  I/R hasarı  Beck 2004 Immunogenecity  Akciğer ödem ve inflamasyonu  Alveoler sıvı klirensi  Hanusch 2008 Ware 2002

PowerPoint Sunusu:

20

PowerPoint Sunusu:

21

PowerPoint Sunusu:

22

PowerPoint Sunusu:

23 Kardiyovasküler sistem Steroidler Tiroid hormonu Vazopressin İnsülin Hormon replasman tedavisi Sıvı resüsitayonu ve vazoaktif tedaviye rağmen hemodinamik instabilite Donör başına organ sayısı  Graft fonksiyonu daha iyi Salim 2003 Salim 2007

PowerPoint Sunusu:

24 Kardiyovasküler sistem Dopamin dışında vazoaktif gereksinimi Hemodinamik monitörizasyon Standart monitörizasyon İnvaziv arteriyel basınç Santral venöz basınç İleri hemodinamik izlem PAC PiCCO EDM Echo Venkateswaran 2008 Cipolla 2006 Zaroff 2003

PowerPoint Sunusu:

25 Solunum sistemi Akciğerler %10-20 transplantasyon için uygun Venkateswaran 2008 Avlonitis 2003

PowerPoint Sunusu:

NPE Katokolamin fırtınası Geçici pulmoner kan akımı durur İntertisyel ödem (NPE) 26

PowerPoint Sunusu:

27 Solunum sistemi Solunumsal hedefler 1 PaO 2 : 80-100 mmHg , Sat  %95 2 Normokapni 3 TV: 6 ml/kg, plato basınç  30 cmH 2 O 4 Normovolemi Botha 2008 Bugge 2009

PowerPoint Sunusu:

28 Solunum sistemi  2 agonistler Ware 2002 EVLW ölçümü Venkateswaran 2008 Venkateswaran 2008 Angel 2006

PowerPoint Sunusu:

Plazminojen aktivatör salınımı =DIC Nekrotik beyin dokusundan dolaşıma salınım Koagülopati ve DIC’e yönelim Replasmana rağmen DIC güçlenebilir AYRICA Hipotermi Hemodilüsyon Katekolamin salınımı 29

PowerPoint Sunusu:

30 Endokrin sistem Bugge 2009 Dictus 2009 Chamorro 2009 DuBose 2008 Anterior hipofiz Normal Posterior hipofiz 

PowerPoint Sunusu:

31 Endokrin sistem T3 replasmanı Tiroid hormonu Miyokardiyal anaerobik metabolizma  Miyokardiyal enerji rezervleri  Novitzky 2006 Novitzky 1988 Powner 2005 Venkateswaran 2009 Kardiyak fonksiyonlar  Donör başı organ sayısı  Kardiyak fonksiyonlar  İnotrop gereksinimi  Anaerobik metabolizma  Donör başı organ sayısı  Novitzky 2006 Novitzky 1988

PowerPoint Sunusu:

32

PowerPoint Sunusu:

33

PowerPoint Sunusu:

34 Endokrin sistem Posterior hipofizer yetmezlik ( vazopressin ) V1 reseptörler  hemodimaik instabilite V2 reseptörler  diabetes insipidus Diabetes insipidus Hipovolemi HİPERNATREMİ Elektrolit dengesizliği Sıvı resüsitasyonu Elektrolit dengesizliği Desmopressin / vazopressin Bugge 2009 DuBose 2008 Dimopoulou 2003 Gramm 1992

PowerPoint Sunusu:

35 İnflamatuar ve immünolojik değişiklikler Beyin ölümü TNF-, IL-1, IL-6, IL-8 ve IL-2R Lökosit aktivasyonu ICAM-1  MCP-1  Selektinler  MHC class I ve II IF-  T- cell aktivasyonu Kusaka 2001 Koo 1999 Pratschke 2005 Weiss 2007 Van Der Hoeven 2001 Graft rejeksiyonu Steroidler (15 mg/kg) Wood 2004 Zaroff 2002 Kotsch 2008

PowerPoint Sunusu:

36 Organların çıkarılması sırasında anestezi ( harvesting , procurement ) Donör bakımı prensiplerinin ameliyathaneye transferi Dopamin HO-1  ve I/R Van der Woude 2004 Katekolaminler ROS temizlenmesi , üretimi  Endotel hasarı  Yard 2004

PowerPoint Sunusu:

37 Organların çıkarılması sırasında anestezi ( harvesting , procurement ) Volatil anestezikler Miyokardiyal I/R hasarı  Siracusano 2006 Siracusano 2008 De hert 2002 Hepatosit I/R hasarı  Schmidt 2007 Beck - Schimme r 2008

PowerPoint Sunusu:

Kabaca Donör Yönetimi Önce hiper sonra HİPOTANSİYON Aşırı idrar çıktısı Bozulmuş gaz değişimi Elektrolit imbalansı Hipotermi 38

PowerPoint Sunusu:

39 Donörün yoğun bakım yönetimini kim yapmalı?

PowerPoint Sunusu:

40

PowerPoint Sunusu:

41 Organların çıkarılması için en iyi zamanlama?

PowerPoint Sunusu:

42

PowerPoint Sunusu:

43

PowerPoint Sunusu:

44

PowerPoint Sunusu:

45 Son

authorStream Live Help